Student die aan het bellen is

Samenwerking De Ambelt en Expertisecentrum PBS Windesheim

16 januari 2014

Op 16 januari 2014 hebben de Ambelt in Zwolle en het Expertisecentrum Positive Behavior Support (PBS) van Windesheim een samenwerkingsovereenkomst getekend. PBS gaat over gedrag én over leren. Er is aandacht voor goed in plaats van slecht gedrag. De PBS-coaches van de Ambelt worden en zijn opgeleid door het Expertisecentrum PBS. Daarnaast wordt er op de scholen waar de coaches werken onderzocht welke invloed PBS heeft op het gedrag en het leren van de leerlingen.

Maarten Faas, directeur de AmbeltDe Ambelt is een onderwijsinstelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Ze biedt jongeren met psychiatrische en/of gedragsproblemen onderwijs en begeleiding. Priscilla van Elburg van de Ambelt zal per 1 maart 2014 als onderzoeker verbonden zijn aan het expertisecentrum. Zij zal in samenwerking met lector dr. Sui Lin Goei van Windesheim de onderzoeksgegevens verwerken.

Stimuleren van PBS

Een van de ambities van het expertisecentrum is door middel van onderzoek in Nederland het werken met PBS stimuleren. De samenwerking tussen de partijen is een mooi voorbeeld van een lerend netwerk rondom PBS.

Lees meer over het Expertisecentrum PBS