Student die aan het bellen is

Veel animo voor landelijke SWPBS-conferentie 2013

25 november 2013

Het Expertisecentrum Positive Behavior Support van Windesheim organiseerde op 15 en 16 november samen met OSO-opleidingen van Fontys voor de vijfde keer de nationale School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-conferentie. De conferentie vond plaats op Windesheim in Zwolle.

Vrijdag 15 november was er een inspirerende lezing van keynotespeaker prof. dr. Terry Scott over de overgang van schoolbrede algemene (groene) interventies naar specifieke (gele) interventies. De ruim 260 deelnemers konden daarna kiezen uit meer dan dertig workshops. De dag werd afgesloten met de uitreiking van de onderzoeksprijs aan een student van de master Special Educational Needs (SEN). Zij heeft onderzoek gedaan naar SWPBS op school. Haar prijs is onder meer dat ze het komende jaar vanuit het Expertisecentrum PBS wordt begeleid bij het schrijven van een artikel voor een gerenommeerd onderwijstijdschrift.

Zaterdag 16 november woonden belangstellenden de masterclass van Terry Scott bij over specifiek leerkrachtgedrag bij speciale gedragsvraagstukken en de masterclass van dr. Anita Blonk en Monique Baard over pestpreventie door SWPBS.

Conferentie 2014

Volgend jaar vindt de conferentie plaats op 14 en 15 november bij Fontys in Eindhoven. Het evenement is bedoeld om de belangstelling voor SWPBS in Nederland te wekken en om iedereen die werkzaam is in het onderwijs te inspireren om er in de eigen praktijk mee aan de slag te gaan. SWPBS is gericht op het creëren van een positieve, sociale schoolomgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.