Symposium Clinical Data Ware House toont veelbelovende onderzoeksresultaten

12 december 2013

Het onderzoek Clinical Data Ware House van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg krijgt naar alle waarschijnlijkheid een vervolg. In het onderzoek is aannemelijk gemaakt dat een database ontwikkeld kan worden voor het vastleggen en uitwisselen van oncologische patiëntengegevens waarmee een betere nazorg voor kankerpatiënten gerealiseerd kan worden, evenals een facilitering van gegevens voor kwaliteitsverbetering en oncologisch onderzoek.

Symposium Clinical Data Ware House toont veelbelovende onderzoeksresultaten

12 december 2013

Het onderzoek Clinical Data Ware House van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg krijgt naar alle waarschijnlijkheid een vervolg. In het onderzoek is aannemelijk gemaakt dat een database ontwikkeld kan worden voor het vastleggen en uitwisselen van oncologische patiëntengegevens waarmee een betere nazorg voor kankerpatiënten gerealiseerd kan worden, evenals een facilitering van gegevens voor kwaliteitsverbetering en oncologisch onderzoek.

Dit bleek uit de onderzoeksresultaten die zijn gepresenteerd tijdens het symposium Clinical Data Ware House op 11 december. De resultaten zijn samengevat in het rapport ‘Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House’ dat vrij beschikbaar en te downloaden is.

Vastleggen en uitwisselen

Dr. William Goossen, lector ICT-innovaties in de Zorg, lichtte tijdens het symposium de onderzoeksactiviteiten en -resultaten toe: ‘Het onderzoek heeft zich gericht op het ontwerpen en inrichten van een klinische database, ofwel een Clinical Data Ware House, met elektronische persoons- en zorggegevens van kankerpatiënten. Een behoefte van onder meer oncologieverpleegkundigen die hiermee patiëntengegevens kunnen uitwisselen met andere zorgpartijen, zoals de thuiszorg. De zorg van een patiënt met kanker stopt tenslotte niet na behandeling in het ziekenhuis.'

Vervolg onderzoek

Windesheimstudenten van de ICT-opleidingen en de opleiding Verpleegkunde hebben samen met oncologieverpleegkundigen gewerkt aan een ontwerp voor het Clinical Data Ware House op basis van reeds bestaande onderdelen. ‘Dankzij het onderzoek is aannemelijk gemaakt dat een combinatie van bestaande onderdelen kan werken. Windesheim brengt nu de vervolgmogelijkheden van het onderzoek in kaart en onderzoekspartner Isala gaat intern onderzoeken hoe het Clinical Data Ware House in de praktijk kan worden gebracht', aldus Goossen.

Presentaties

Geïnteresseerden uit het vakgebied konden tijdens het symposium ook lezingen bijwonen van vakdeskundigen waarin het onderzoeksproject in context werd geplaatst en waarin een visie werd gegeven op het gebruik van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier. De presentaties zijn vrij beschikbaar en te downloaden:

Presentatie Jacob Hofdijk (partner Casemix)
Presentatie Marc Rietveld (zelfstandig adviseur over Research IT in UMC's)
Presentatie William Goossen (lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Windesheim)
Presentatie Frank Boterenbrood (lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Windesheim)
Presentatie Lejo Bouma (Icare JGZ)
Presentatie Henk Bilo (Isala Klinieken)
Presentatie Dian Paasman (Isala Klinieken)
Presentatie Joep Dille (Isala Academie)

Afscheidsreceptie William Goossen

Het symposium werd afgesloten met een afscheidsreceptie voor William Goossen. Hij neemt per 1 januari 2014 afscheid als lector ICT-innovaties in de Zorg en draagt daarmee het stokje voor een eventueel vervolg op het onderzoek over aan dr. ir. Ander de Keijzer, onderzoeker bij het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het onderzoeksrapport ‘Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House’. Kijk voor meer informatie over de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg op www.windesheim.nl/ict-innovaties-in-de-zorg. Met uw vragen over het onderzoek kunt u terecht bij dr. ir. Ander de Keijzer via a.de.keijzer@windesheim.nl of 088 – 469 8110.

Het onderzoeksproject Clinical Data Ware House is mede mogelijk gemaakt door Stichting Innovatie Alliantie.

CDWH logo

Dit bleek uit de onderzoeksresultaten die zijn gepresenteerd tijdens het symposium Clinical Data Ware House op 11 december. De resultaten zijn samengevat in het rapport ‘Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House’ dat vrij beschikbaar en te downloaden is.

Vastleggen en uitwisselen

Dr. William Goossen, lector ICT-innovaties in de Zorg, lichtte tijdens het symposium de onderzoeksactiviteiten en -resultaten toe: ‘Het onderzoek heeft zich gericht op het ontwerpen en inrichten van een klinische database, ofwel een Clinical Data Ware House, met elektronische persoons- en zorggegevens van kankerpatiënten. Een behoefte van onder meer oncologieverpleegkundigen die hiermee patiëntengegevens kunnen uitwisselen met andere zorgpartijen, zoals de thuiszorg. De zorg van een patiënt met kanker stopt tenslotte niet na behandeling in het ziekenhuis.'

Vervolg onderzoek

Windesheimstudenten van de ICT-opleidingen en de opleiding Verpleegkunde hebben samen met oncologieverpleegkundigen gewerkt aan een ontwerp voor het Clinical Data Ware House op basis van reeds bestaande onderdelen. ‘Dankzij het onderzoek is aannemelijk gemaakt dat een combinatie van bestaande onderdelen kan werken. Windesheim brengt nu de vervolgmogelijkheden van het onderzoek in kaart en onderzoekspartner Isala gaat intern onderzoeken hoe het Clinical Data Ware House in de praktijk kan worden gebracht', aldus Goossen.

Presentaties

Geïnteresseerden uit het vakgebied konden tijdens het symposium ook lezingen bijwonen van vakdeskundigen waarin het onderzoeksproject in context werd geplaatst en waarin een visie werd gegeven op het gebruik van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier. De presentaties zijn vrij beschikbaar en te downloaden:

Presentatie Jacob Hofdijk (partner Casemix)
Presentatie Marc Rietveld (zelfstandig adviseur over Research IT in UMC's)
Presentatie William Goossen (lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Windesheim)
Presentatie Frank Boterenbrood (lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Windesheim)
Presentatie Lejo Bouma (Icare JGZ)
Presentatie Henk Bilo (Isala Klinieken)
Presentatie Dian Paasman (Isala Klinieken)
Presentatie Joep Dille (Isala Academie)

Afscheidsreceptie William Goossen

Het symposium werd afgesloten met een afscheidsreceptie voor William Goossen. Hij neemt per 1 januari 2014 afscheid als lector ICT-innovaties in de Zorg en draagt daarmee het stokje voor een eventueel vervolg op het onderzoek over aan dr. ir. Ander de Keijzer, onderzoeker bij het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het onderzoeksrapport ‘Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House’. Kijk voor meer informatie over de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg op www.windesheim.nl/ict-innovaties-in-de-zorg. Met uw vragen over het onderzoek kunt u terecht bij dr. ir. Ander de Keijzer via a.de.keijzer@windesheim.nl of 088 – 469 8110.

Het onderzoeksproject Clinical Data Ware House is mede mogelijk gemaakt door Stichting Innovatie Alliantie.

CDWH logo