Dreiging schoolshooting: hoe concreter de aanwijzing, des te groter het gevaar

24 april 2013

Een dreigement van een onbekende legde op 22 april het onderwijs op middelbare scholen en mbo’s in Leiden plat. Een gepaste maatregel zegt Birgit Pfeifer die als onderzoeker is verbonden aan het lectoraat Veiligheid en Sociale Cohesie van Windesheim.

‘Het dreigement in Leiden was heel concreet. Er was een datum, plaats, slachtoffer en een omschrijving van het wapen. De politie was goed geïnformeerd en zeer actief. In dit geval was het sluiten van de scholen de enige juiste manier om te reageren’, zegt Birgit Pfeifer. 

Levensbeschouwelijke vragen

Birgit Pfeifer onderzoekt bij het lectoraat de vraag waarom sommige jongens hun toevlucht nemen tot extreem geweld als een schoolshooting. Daarvoor kijkt ze onder meer naar de levensbeschouwelijke achtergrond van daders. Volgens haar bestaat dé dader van schoolshootings niet. ‘In de meeste gevallen is de dader geen buitenbeentje en heeft hij geen psychiatrische achtergrond. We weten dat het meestal gaat om jongens die zich niet gezien of gehoord voelen.’

Waarschuwingssignalen

Daders kondigen hun geweldsdaad in feite altijd aan met waarschuwingssignalen. Die signalen komen soms tot uiting in gesprekken of uiten zich in een fascinatie voor geweld, wapens, legerkledij of de gerichtheid op een gewelddadig rolmodel. Het is belangrijk om op dergelijke signalen te reageren. ‘Soms is het voeren van een gesprek al voldoende om duidelijkheid te scheppen. In die zin is er voor iedereen een rol weggelegd zoals medeleerlingen, docenten, ouders en maatschappelijk werkers.’

Meer informatie

Het lectoraat Veiligheid en Sociale Cohesie heeft een handreiking ‘Preventie schoolaanslagen’ gemaakt. Meer informatie hierover is te vinden bij het onderzoeksthema Veiligheid

Media

Beluister het interview met Birgit Pfeifer bij ‘Dit is de dag’ van 22 april 2013, vanaf 5:46 
Beluister het interview met Birgit Pfeifer op Radio 1 Journaal, tijdens een debat in Apeldoorn op 23 april 2013, vanaf 12:00