Student die aan het bellen is

Windesheim biedt samen met Fontys Hogescholen PBS-cursussen aan

31 mei 2012

Windesheim start in september een nieuw expertisecentrum met als onderwerp Positive Behavior Support (PBS). Het expertisecentrum gaat in samenwerking met Fontys OSO cursussen aanbieden waarin professionals in en rond de school worden opgeleid om PBS te implementeren in de school.

Samen met Fontys OSO zijn PBS-opleiders Monique Nelen en Margreet van Oudheusden van de master Special Educational Needs (SEN) van Windesheim druk bezig de inhoud van het cursusaanbod vorm te geven. De cursussen worden vanaf september 2012 op verschillende lesplaatsen gegeven: Zwolle, ’s Hertogenbosch en mogelijk ook Utrecht.

Breed cursusaanbod

Het aanbod van de cursussen is breed: PBS-coach, -coördinator, -datamanager, -specialist en -regiocoördinator. Daarnaast komt er een cursus voor leidinggevenden van een PBS-school en de mogelijkheid om begeleide intervisie te volgen. De cursussen zijn modulair opgebouwd en worden op donderdag door Windesheim en op vrijdag door Fontys aangeboden. Een uitzondering hierop is de cursus PBS-specialist, die beide instellingen op maandagmiddag aanbieden. Bij minimaal 15 inschrijvingen van een school of samenwerkingsverband kunnen de cursussen ook incompany worden gegeven.

Coach

De PBS-coach is een externe coach die een school ondersteunt bij het volledige implementatietraject van PBS op een school. De coach is al ervaren in het begeleiden van scholen op het terrein van schoolbrede ontwikkeling. De cursus tot coach biedt een gedegen inhoudelijke basis om de school te begeleiden bij de invoering van PBS.

Coördinator

De PBS-coördinator ondersteunt het implementatieproces in de school. Hij is tevens voorzitter van het PBS-team. Voor deze taak kan in de school gedacht worden aan de LB/LC-leraar met specifieke verantwoordelijkheden (de IB-er, zorgcoördinator, gedragsspecialist of senior leraar).

Datamanager

De PBS-datamanager is een medewerker van de school die de data coördineert, analyseert en communiceert naar het PBS-team. Hij is een leraar met specifieke interesses en vaardigheden op het terrein van systematische gegevensverzameling. Hij kent de eigen schoolsystemen en kan binnen het eigen systeem mogelijkheden creëren voor het verwerken van gegevens als het gaat om gedrag van leerlingen. De ICT-coördinator op school kan deze rol uitstekend vervullen.

Specialist

De PBS-specialist kan zowel een intern als extern persoon zijn, bijvoorbeeld uit de jeugdzorg, die de school ondersteunt bij het ontwerpen van zogenaamde gele en rode interventies voor leerlingen. Hij is inhouds- en ervaringsdeskundige in het analyseren van gedrag en het formuleren van een ondersteuningsarrangement voor specifieke doelgroepleerlingen en/of ‘maatwerk’ voor een enkele leerling met specifieke ondersteuningsbehoeftes. Ambulant begeleiders vanuit REC 4, schoolpsychologen en orthopedagogen beschikken over deze expertise. De cursus PBS-specialist geeft hen handvatten om samen met de school interventies op niveau geel (doelgroep) en rood (individuele leerling) te arrangeren en te ondersteunen bij het realiseren hiervan.

Regiocoördinator

De PBS-regiocoördinator is een ervaren coach die in de regio scholen en professionals ondersteunt bij de implementatie van PBS op scholen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Monique Nelen.

Monique Nelen 

E-mail: mjm.nelen@windesheim.nl