Nieuwe lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn

23 mei 2012

Het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn heeft per 1 juni een nieuwe lector. Jooske van Busschbach volgt dan Ruud Bosscher op, die op 2 april afscheid nam als lector.

Van Busschbach is als senior onderzoeker werkzaam bij het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc), onderdeel van het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Sinds 1994 deed zij daar onderzoek naar de effectiviteit van psychosociale interventies, met name in de langdurige psychiatrische zorg. Samen met Liza Aerts en Durk Wiersma was zij verantwoordelijk voor een vorig jaar afgerond verkennend onderzoek naar de werkzaamheid van verschillende vaktherapieën:

  • psychomotorische therapie 
  • beeldende therapie 
  • muziek- en dramatherapie

Nadruk op onderbouwing PMT

Vanuit deze onderzoeksactiviteiten was er al langer contact met het lectoraat en de kenniskring Bewegen, Gezondheid en Welzijn, die direct verbonden zijn aan de bachelor- en masteropleiding Psychomotorische Therapie (PMT). Die samenwerking blijft en de nadruk komt te liggen op de verdere wetenschappelijke onderbouwing van PMT, met name binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Verdere verbinding

Voor Van Busschbach biedt het lectoraat veel mogelijkheden om verdere verbinding te maken tussen het toegepast onderzoek, de bachelor- en masterstudenten en het beroepsveld. Ruud Bosscher heeft hierin al belangrijke stappen gezet. En er is veel enthousiasme en betrokkenheid binnen PMT om mee te denken en te participeren in onderzoek ter onderbouwing van het vak.

Relatie met onderwijs

Een voorbeeld van de verbinding tussen het lectoraat en het onderwijs is het promotieonderzoek van Janet Moeijes. Zij onderzoekt de samenhang tussen enerzijds lichamelijke activiteit en anderzijds psychosociale gezondheid en kwaliteit van leven. Binnen dit onderzoek doen onze studenten van de Bewegen en Sportopleidingen (Calo) onderzoek op basisscholen in Zwolle en Hoogeveen en omgeving. Zo ontwikkelen zij onderzoeksvaardigheden en verzamelen ze data voor de onderzoeker. Uitkomsten van dit onderzoek zullen een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van beweegprogramma’s en -protocollen afgestemd op de onderliggende problematiek van de doelgroep.

Van Busschbach

Jooske T. van Busschbach (1959) studeerde, na het gymnasium, Klinische pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tijdens haar studieJooske van Busschbach gaf zij onderwijs aan studenten Geneeskunde en Tandheelkunde. Voorafgaand en na haar afstuderen (1985) deed zij patiëntgebonden onderzoek bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het Trimbosinstituut.
In 1996 promoveerde Van Busschbach op het proefschrift 'Uit het oog, uit het hart? Een studie naar stabiliteit en verandering in persoonlijke relaties'. Het onderzoek deed zij als aio bij het Interuniversity Centre for Sociological theory and methodology (ICS) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het werk als lector gaat Van Busschbach combineren met haar functie bij het RGOc/UMCG. Als copromotor is zij op dit moment onder andere al betrokken bij het promotieonderzoek naar lichaamsbeleving van drs. Mia Scheffers (Windesheim) en dat van Cees Boerhout (Lentis GGZ) naar agressieregulatie.