Anneke Smits promoveert op ontwerp e-learningopleiding

14 mei 2012

Op vrijdag 25 mei 2012 verdedigt Anneke Smits haar proefschrift ‘Ontwerp en implementatie van de masteropleiding Special Educational Needs via e-learning’ aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Valide, bruikbaar en effectief

De centrale probleemstelling in het onderzoek luidt: Welke kenmerken heeft een valide, bruikbaar en effectief e-learningontwerp voor de opleiding tot master SEN? Smits startte met een gefundeerde beschrijving van vier clusters ontwerpelementen voor de e-learningopleiding:

  • interactie tussen studenten
  • structuur
  • docentrol
  • leermaterialen

Resultaten onderzoek

Op basis van dit ontwerp werden twee pilotmodules gebouwd die gedurende een half jaar uitgeprobeerd werden met studenten. In deze periode werd bevestiging gevonden voor de ontwerpkenmerken, waarna het ontwerp in twee jaar werd geïmplementeerd in de opleiding Master Special Educational Needs (SEN) van Windesheim. De bruikbaarheid van het ontwerp bleek sterk af te hangen van details in de concrete uitwerking. Zo bleek bijvoorbeeld dat het voor de kwaliteit van de samenwerking belangrijk is dat studenten zelf hun online samenwerkingspartners kiezen. De benodigde ontwerpaanpassingen zijn door Smits zo beschreven dat zij bruikbaar zijn in vergelijkbare contexten in het hoger onderwijs. Het ontwerp heeft geleid tot een effectieve masteropleiding. De gestelde doelen op het vlak van tevredenheid en studierendement werden bereikt.

In het laatste hoofdstuk van haar proefschrift gaat Smits in op het leerproces dat zowel studenten als docenten moeten doormaken als zij online gaan leren. Daarnaast verdedigt zij de verschillende aspecten van het e-learning ontwerp: zij maakt duidelijk waarom een eenvoudiger ontwerp risico’s met zich mee zou brengen voor de tevredenheid en het studierendement van studenten.

Relevant voor hoger onderwijsinstellingen

De bevindingen in Smits’ onderzoek zijn in de eerste plaats relevant voor hoger onderwijsinstellingen die e-learning (gaan) verzorgen. Daarnaast laat het proefschrift zien dat de overgang naar e-learning geen eenvoudige is. Ook in andere dan hoger onderwijscontexten kunnen problemen spelen bij de overgang naar studeren via e-learning. Het is van belang om de gebruikerservaringen zorgvuldig in kaart te brengen. In het onderzoek van Smits zijn daartoe instrumenten ontwikkeld, die ook zijn weergegeven in het proefschrift.

Aanleiding onderzoek: vraag uit de praktijk

In het schooljaar 2005-2006 gaf het management van de Windesheim Opleidingen Speciale Onderwijszorg (OSO) Anneke Smits de opdracht om vier leerroutes van de master Special Educational Needs (SEN) om te bouwen naar e-learning. Hierbij zijn doelen gesteld op het vlak van studenttevredenheid en studierendement. Eind 2005 presenteerde Smits een ruw ontwerp, op basis van een beperkte literatuurstudie. Dit ontwerp riep bij de opdrachtgevers vragen op over relevantie, bruikbaarheid en effectiviteit. Dit was de aanleiding Smits’ proefschrift. Drs. Anneke Smits

Wie is Anneke Smits?

Anneke Smits is aan Windesheim verbonden als docent, senior consultant en kenniskringlid bij het lectoraat Onderwijszorg en samenwerking binnen de keten. Promotor van haar onderzoek is prof. dr. J. van den Akker, copromotoren zijn dr. J. Voogt en dr. F. Harinck.

Datum en locatie promotie

Geïnteresseerden zijn welkom om aanwezig te zijn bij de promotie van Anneke Smits op vrijdag 25 mei om 14.45 uur aan de Universiteit Twente, Drienerlolaan 5 in Enschede, gebouw Waaier, collegezaal 4. Voor aanwezigen die minder bekend zijn met het onderzoek, geeft Smits vanaf 14.30 uur een korte inhoudelijke toelichting.