Student die aan het bellen is

School Wide Positive Behavior Support

Creating positive learning environments

06 maart 2012

Op uitnodiging van het lectoraat Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten heeft Tim Lewis op 8 februari jongstleden twee masterclasses op Windesheim verzorgd over School Wide Positive Behavior Support (SWPBS of kortweg PBS).

PBS is een bewezen effectieve onderwijskundige benadering uit de VS. Het toont aan dat actief werken aan een positieve, voorspelbare leeromgeving gedragsproblemen bij kinderen vermindert. PBS wordt inmiddels wereldwijd op duizenden scholen toegepast. In de regio Zwolle werken Windesheim en enkele basisscholen samen aan de ontwikkeling en aanpassing van het PBS-model voor de Nederlandse situatie.

Eén van de uitdagingen waar het onderwijs tegenwoordig voor staat, is het omgaan met moeilijk interpreteerbaar gedrag van leerlingen in de school. Zeker als dit wordt afgezet tegen de ontwikkelingen die Passend Onderwijs met zich meebrengt. Om leerlingen de gelegenheid te bieden te kunnen leren, is een omgeving nodig ’die leerlingen uitnodigt tot leren’. Om met de woorden van Tim Lewis te spreken: ’We cannot make students learn or behave, we can only create environments that increase the likelihood that students will behave and learn.’

Lewis is verbonden aan de University of Missouri en onder andere werkzaam voor het Center on Positive Behavioral Interventions and Support (www.pbis.org). Voor Windesheim verzorgde hij één masterclass voor studenten, alumni en lerarenopleiders van de educatieve opleidingen, de tweede masterclass met als onderwerp 'databased decision making' heeft hij gegeven voor PBS-coaches en betrokkenen van scholen die reeds bezig zijn met schoolontwikkeling in het kader van PBS. De presentaties van beide masterclasses kunt u downloaden.

Presentatie 1: School-wide Positive Behavior Support
Presentatie 2: Data-based Decision Making within SW-PBS

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het PBS-model? Dan kunt u contact opnemen met het lectoraat Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten via het Windesheim Informatiecentrum, tel. 0900 – 8899 (lokaal tarief) of e-mail info@windesheim.nl