Student die aan het bellen is

Windesheim en OOZ bieden pas afgestudeerden Pabo leerwerktraject aan

14 juni 2012

Pas afgestudeerden aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) worden door Windesheim en Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) uitgedaagd om werken en studeren te combineren.

De kersverse leraren krijgen het aanbod om werkervaring op te doen én daarnaast de deeltijdopleiding master Special Educational Needs (SEN) bij Windesheim te volgen.

Meer leraren een master

OOZ biedt geschikte kandidaten een baan als leerkracht voor drie dagen in de week op een van de scholen van OOZ. Daarnaast bekostigt OOZ de master SEN op Windesheim. Zo kunnen de kandidaten werken aan hun professionalisering waardoor zij aantrekkelijker worden voor werkgevers. Ze vergroten daarmee hun kansen op een baan. De professionalisering is in lijn met de notitie Leraar 2020 van minister Van Bijsterveldt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarin staat dat er meer leraren met een mastergraad voor de klas moeten staan.

Eerste afstudeerders gestart

In 2011 zijn de eerste afstudeerders gestart met het leerwerktraject. Het traject is ontstaan uit de krapte op de arbeidsmarkt voor studenten die nu afstuderen aan de Pabo. Het is voor hen moeilijk om aan een baan te komen, zeker in Zwolle en omgeving. Met het traject is het de bedoeling om te voorkomen dat professionals het onderwijs verlaten, omdat ze geen baan kunnen vinden.

Theorie koppelen aan praktijk Patricia Wiessenberg

Patricia Wiessenberg (23) heeft in 2011 de Pabo aan Hogeschool Utrecht afgerond en is datzelfde jaar – na een strenge selectie – gestart met het leerwerktraject van OOZ en Windesheim. Afgelopen schooljaar heeft ze gewerkt op basisschool De Vlonder in Hattem (groep 5/6 en 5/7) en dit jaar gaat Patricia aan de slag op de Montessori basisschool in Zwolle (groep 3/4/5). Ze volgt de leerroute Gedrag van de master SEN en vindt de combinatie van drie dagen voor de klas staan, één dag colleges volgen op Windesheim én thuis studeren goed te doen.

“Dankzij deze opleiding kan ik de theorie meer koppelen aan de praktijk. Ik krijg veel manieren van werken aangereikt zodat ik met verschillende soorten gedrag kan omgaan. Zo heb ik geleerd om Positive Bahavior Support in te zetten bij leerlingen die heel kwaad kunnen worden. Dankzij PBS kan ik veel beter met zulke leerlingen omgaan”, vertelt Patricia.

Onderzoek naar probleemgedrag

In haar afstudeeronderzoek gaat Patricia onderzoeken hoe probleemgedrag verminderd kan worden door middel van een positief opvoedingsklimaat. Ze zal haar onderzoek uitvoeren op een basisschool van OOZ. Patricia hoopt na haar afstuderen bij OOZ te kunnen blijven werken. “Ik wil dan graag aanspreekpunt voor leraren zijn of de intern begeleider ondersteunen. En wie weet volg ik in de toekomst nog een studie, bijvoorbeeld Pedagogiek.”

Openbaar Onderwijs Zwolle

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio is het bestuur van dertig basisscholen in Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hattem, Nieuwleusen en Lemelerveld. OOZ is daarmee een grote onderwijswerkgever in het primair onderwijs van Zwolle en omgeving.