Student die aan het bellen is

Missie en maatschappelijke opdracht

De missie van Windesheim is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving door het opleiden van waardenvolle professionals en door het verrichten van praktijkgericht onderzoek.

Gelijke rechten en kansen

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin ieder individu gelijke rechten en kansen heeft om actief mee te doen. Een samenleving gebaseerd op waarden als gelijkheid, solidariteit, menselijke waardigheid en de omarming van diversiteit. Die waarden spelen een belangrijke rol in ons onderwijs en zijn richtinggevend voor ons onderzoek.

Persoonlijk en uitdagend

Inclusiviteit betekent voor onze hogeschool dat wij iedere student zien als een uniek mens met sterke kanten én beperkingen. Wij ondersteunen daarom elke student (jongvolwassenen en professionals, nieuwkomers en alumni) optimaal om zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Elke student krijgt de kans om –met de begeleiding die hij of zij nodig heeft- een persoonlijke en uitdagende leerroute uit te zetten, vormgegeven in verbinding met wat het werkveld nu en straks vraagt.

Quote missie

 

Duurzaam

Bij een duurzame samenleving gaat het over hoe we evenwichtig en duurzaam omgaan met de aarde, haar grondstoffen en de mensen die er leven (people, planet, profit). Ook dat thema speelt een belangrijke rol in het vormgeven van ons onderwijs en het richten van ons onderzoek.

Professional en wereldburger

Onze studenten beginnen of vervolgen hun ontwikkeling bij Windesheim tot zowel bekwame professionals als zelfbewuste, verantwoordelijke (wereld)burgers. Daarmee zijn wij een waardengedreven community van studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers. Samen met bedrijven en instellingen uit de regio, zowel van Zwolle als in Flevoland, geven wij vorm aan een leer- en onderzoeksomgeving die innovatief en inspirerend is.

Maatschappelijke opdracht

Het hoger beroeps onderwijs heeft een belangrijke emancipatoire functie. We zien het daarom als onze maatschappelijke opdracht om iedereen die daarvoor het talent heeft, de mogelijkheid te bieden op Windesheim hoger onderwijs te volgen. Ongeacht afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd. Elke student met talent verdient de kans zich ten volste te ontplooien. Daarbij hebben we de komende jaren speciale aandacht voor de instroom vanuit en aansluiting met het mbo, omdat deze studenten tot nu toe vaker uitvallen dan andere studenten.