Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Internationalisering

  Banner image

  Windesheim kiest voor een betekenisvolle vorm van Internationalisering zoals geformuleerd in het Uitgangspuntenbeleid Internationalisering – Verantwoorde Vergezichten.

  Gelijkwaardige samenwerking met de bijna 300 internationale partneruniversiteiten(opent in nieuw tabblad) staat daarbij voorop, maar wordt bovendien vorm gegeven met studenten, docenten, onderzoekers en de omgeving Almere en Zwolle. Wederzijdse uitwisselingsmogelijkheden als onderdeel van de studie of het werk bij Windesheim zijn niet alleen bedoeld voor het verbreden of verdiepen van kennis en vaardigheden, maar juist voor het opdoen van internationale en interculturele competenties die relevant zijn voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  Persoonlijke en professionele ontwikkeling

  De bijdrage die Windesheim vanuit de eigen Strategische Koers aan een duurzame en inclusieve samenleving levert, is niet alleen gericht op de professionele, maar juist ook op de persoonlijke ontwikkeling. Internationalisering bij Windesheim kijkt dus vooral vanuit de student als persoon en diens rol in een steeds internationalere en multiculturele samenleving. Ervaring met en in het buitenland zijn dus ook essentieel om de student los van zijn professionele opleiding bij Windesheim voor te bereiden op een complexere samenleving waarin het relevant is om onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken. Modules zoals de Windesheim Intercultural Skills Explorer en tools zoals de Intercultural Readiness Check® zijn leidend in opleidingen en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de student. Door nadruk te leggen op de bewustwording van de eigen cultuur en alle bijbehorende normen en waarden, leert de student zijn eigen perspectief op de wereld beter kennen. Daarnaast leert hij hoe dit perspectief zich verhoudt tot andere culturen wereldwijd.

  Internationale samenwerking

  Als hogeschool zijn we door middel van onderwijs en onderzoek verbonden aan onze omgeving. De regio Zwolle en Almere waar Windesheim mee samenwerkt, spelen elk op hun eigen wijze een rol binnen Nederland, Europa en de wereld. Windesheim pakt in die hoedanigheid zijn rol, om samenwerking met hoger onderwijs instellingen in het buitenland tot een meerwaarde om te vormen voor de regio’s. Zo biedt samenwerking met academische instellingen niet alleen een verrijking van de curricula, maar worden studenten en medewerkers gestimuleerd om over grenzen te stappen voor studie of stage. Onderzoekers krijgen de gelegenheid hun onderzoek te toetsen binnen andere kaders, en bedrijven en organisaties in de regio krijgen waardevolle antwoorden op uitdagende vragen die bijdragen aan de groei en ontwikkeling van economie en maatschappij.

  Erasmus+

  Logo Erasmus+Erasmus+ is het grootste en succesvolste subsidieprogramma van de Europese Unie. Voor de periode 2021-2027 heeft Windesheim de Erasmus Charter voor Hoger Onderwijs (ECHE) toegekend gekregen. Hiermee kan Windesheim jaarlijks aan projecten deelnemen die er op gericht zijn om medewerkers en studenten de gelegenheid te bieden hun kennis en vaardigheden in het buitenland te vergroten, en op die wijze internationale en interculturele competenties op te doen die voor de professionele carrière van meerwaarde zijn.

  Studenten van Windesheim kunnen binnen de diverse Erasmus+ projecten een tijdje in het buitenland studeren of stage lopen, en komen hiervoor in aanmerking voor de Erasmus+ beurs. Medewerkers kunnen via Erasmus+ gastlessen verzorgen en/of hun kennis op hun vakgebied verbreden of verdiepen door deelname aan trainingen.

  Met Erasmus+ werkt Windesheim op diverse wijzen aan zijn Internationalisering. Door Erasmus+ kan Windesheim beurzen verstrekken aan studenten voor een langer of korter verblijf in het buitenland. Dit kan voor studie zijn, of voor stage. Ook kan Windesheim beurzen verstrekken aan medewerkers die voor korte tijd bij een buitenlandse instelling hun kennis en vaardigheden willen inzetten, of juist meer ervaring willen opdoen voor hun werkzaamheden op Windesheim.

  Deze uitgaande mobiliteit is gebaseerd op wederkerigheid. Windesheim ontvangt op zijn beurt studenten en medewerkers van zijn academische partners uit het buitenland en biedt op die manier eenzelfde ervaring aan internationale studenten en gastdocenten. Deze groep internationale studenten en gastdocenten draagt bij aan de zogenaamde Internationalisation@home. Door deze groep te integreren in het bestaande onderwijs en onderzoek bij Windesheim, profiteren namelijk ook de studenten en medewerkers van een internationale/interculturele classroom setting.

  Internationalisering en Erasmus+ gaan dus hand in hand bij het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek door middel van samenwerking en uitwisseling met academische partners in de wereld. Wil je een semester naar het buitenland? Meld je dan bij de International Office(opent in nieuw tabblad) of de coördinator internationalisering van je domein.

  Meer informatie

  Logo Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union