Studenten voor X

Sponsoring

We zijn betrokken bij onze omgeving en dragen graag bij aan maatschappelijk relevante doelen.

Onze bijdrage

We steunen maatschappelijke projecten, activiteiten en evenementen die binnen Windesheim of ons werkgebied plaatsvinden en die onze primaire doelgroepen en relaties aanspreken. Onze bijdragen kunnen zowel financieel zijn als in natura. Gevel van gebouw Windesheim

Passende ondersteuning

Belangrijk is dat de ondersteuning die we geven, in welke vorm dan ook, past bij Windesheim en zijn imago van maatschappelijk betrokken organisatie. Als tegenprestatie verwachten wij dat onze naam wordt vermeld als sponsor.

Sponsoring aanvragen

Studenten en medewerkers van Windesheim, maar ook studentenorganisaties met leden bij Windesheim, kunnen een sponsorbijdrage aanvragen.

  • Steun bij culturele activiteiten kun je aanvragen via het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ). E-mail: studentenloket@sooz.nl Website: www.sooz.nl
  • Voor steun bij sport- of maatschappelijke activiteiten kun je je aanvraag sturen naar de sponsorcommissie via het secretariaat van het College van Bestuur. Bereikbaar via tel. 088-4699848. Aanvragen worden behandeld door de sponsorcommissie.

Alle door Windesheim via het Profileringfonds geregistreerde studenten- en studieverenigingen ontvangen financiële steun voor evenementen die zij organiseren voor studenten in Zwolle.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit een lid van het College van Bestuur, de manager van de afdeling Marketing en Communicatie en een business controller.