Student die aan het bellen is
8 jan

Dag Vol Gedrag

Medewerkers in de onderwijs- zorg-, en sportsector hebben steeds meer moeite om in te spelen op lastig gedrag van jongeren. Hoog tijd om dit om te draaien! Want jij als professional speelt een grote rol in de ontwikkeling van deze jongeren. Jouw aanpak kan doorslaggevend zijn voor de toekomstbepalende keuzes die zij gaan maken.

Op de Dag Vol Gedrag krijg je handvatten om lastig gedrag snel in kaart te brengen en je eigen gedrag hierop af te stemmen. Zo kun je niet alleen de jongeren beter helpen en begrijpen, maar ervaar je zelf ook meer rust. Bekijk het programma en de sprekers.

We zijn uitverkocht! 

Programma

Tijdstip  Activiteit 
9.00 - 9.30 Inloop  
9.30 - 10.30 Opening en inleiding OMdenken lezing
10.30 - 10.45 'Gelukkig hebben we het af en toe even zwaar': van Omdenken naar Omdoen (door Joke Kamstra)
10.45 - 11.00 Korte pauze
11.00 - 12.30 Ronde 1 inspirerende keuzesessies
12.30 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 14.30 Plenaire sessie: Complex gedrag vanuit het brein bekeken door Margriet Sitskoorn
14.30 - 14.45 'Gelukkig hebben we het af en toe even zwaar': van Omdenken naar Omdoen (door Joke Kamstra)
14.15 - 15.00 Theepauze
15.00 - 16.30 Ronde 2 inspirerende keuzesessie
16.35 - 16.50 'Gelukkig hebben we het af en toe even zwaar': van Omdenken naar Omdoen (door Joke Kamstra)
16.50 - eind Borrel

Plenaire sessie

Om 13.45 uur geeft Margriet Sitskoorn een plenaire sessie: Complex gedrag vanuit het brein bekeken. Sitskoorn is neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de universiteit van Tilburg. Ze is bekend van haar boek 'Het maakbare brein'. Sitskoorn onderzoekt de relatie tussen hersenen en gedrag. Daar vertelt ze ook over in bekende tv-programma’s als Jinek en Pauw. Lastig gedrag de baas worden? Sitskoorn neemt de deelnemers mee in de vraag hoe je gedrag beïnvloedt en hoe je werkt aan executieve functies, de hogere controlefuncties van het brein.

Inspirerende keuzesessies

Je kunt in het programma tweemaal kiezen voor een inspirerende sessie. 

Ronde 1

Stimuleren van een groeimindset bij kinderen - door Tischa Neve

In deze lezing neemt Tischa Neve jullie mee in hoe je een kind kunt helpen groeien. Hoe stimuleer je in je communicatie en benadering een positieve groeimindset bij kinderen? Ook gaat Neve in op het omgaan met heftige emoties van kinderen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met teleurstelling of boosheid bij verdriet? Veel praktische tips en herkenbare voorbeelden uit de praktijk komen voorbij. Neve werkt op scholen, coacht ouders, kinderen en leerkrachten en geeft al jaren workshops en trainingen op sportverenigingen. Voor sportorganisaties NOC*NSF en KNHB maakte zij verschillende (online)trainingen voor coaches en trainers. 

Tischa Neve is kinderpsycholoog en opvoedkundig. Sinds het opvoedtv-programma Schatjes (2006) waarin zij ouders coachte, richt zij zich op het inspireren en ondersteunen van ouders en (sport)professionals bij de opvoeding en begeleiding van kinderen. Zij laat op deze dag zien hoe je als professional om kan gaan met heftige emoties van kinderen en jongeren in de klas en op het sportveld.

Het puberende brein - door Jiska Peper

De hersenen zijn in de puberteit nog lang niet uitontwikkeld: sinds kort weten we dat dit proces nog doorloopt tot ver na het 18e levensjaar. Dit maakt jongeren aan de ene kant kwetsbaar voor allerlei invloeden van buitenaf, maar biedt ook kansen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en het benutten van talenten. In haar lezing zal Jiska Peper de meest recente inzichten uit ons onderzoek delen. Ze gaat in op aspecten van het gedrag die nog doorontwikkelen, zoals impuls beheersing, plannen voor de toekomst maken, consequenties overzien van daden. Daarnaast komt motivatie aan bod, maar ook onzekerheid en angst. Hoewel hormonen en leeftijdgenoten vaak een slechte naam hebben, zal ik laten zien dat beiden ook hele nuttige functies bekleden bij de voorbereiding op het leven als volwassene! Jiska Peper

Jiska Peper
is gepromoveerd aan het UMC Utrecht op een proefschrift naar de effecten van hormonen en genen op de hersenontwikkeling in pubers. Ze is nu werkzaam op de universiteit in Leiden. De puberteit is voor veel jongeren een heftige fase met stress en willen voldoen aan verwachtingen. Deze periode verloopt dan ook niet altijd vlekkeloos. Peper neemt de deelnemers mee in een interactieve lezing in het puberbrein en laat zien hoe je zelfregulatie en motivatie kan snappen en beïnvloeden in de puberteit.

Coach kids, werken met het Pedagogisch Sport Kompas - door Nicolette Schipper-van Veldhoven

Pedagogische kwesties in de jeugdsport, hoe pak je die aan? Samen met deelnemers wil Nicolette Schipper-van Veldhoven onderzoeken hoe de pedagogische omgeving er in de sportpraktijk uitziet en hoe pedagogische vraagstukken, dilemma's en problemen in de praktijk kunnen worden aangepakt.

Na een korte introductie en bewustwording van de vier pijlers die vanuit een pedagogisch sportklimaat kunnen worden beschreven, bespreekt ze aan de hand van casussen hoe jij als coach/leraar omgaat met pedagogische vraagstukken in de praktijk. Hoe ga jij om met diversiteit van kinderen? Hoe sluit je aan bij hun ontwikkeling? Wat doe je als er gepest wordt in je groep?

Deelnemers kunnen van te voren ook hun vraag / casus in brengen in dien gewenst. Zij kunnen hun casus/vraag mailen aan n.schippervanveldhoven@windesheim.nl.

Sinds eind 2014 is Dr. Nicolette Schipper van Veldhoven lector Sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sportklimaat, aan hogeschool Windesheim / Calo. Ze is tevens werkzaam als programmamanager Onderzoek en Innovatie bij het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF). Voorafgaand aan deze functies was zij o.a. universitair docent aan de Universiteit Utrecht, Vakgroep Pedagogiek, Sectie Sport, Bewegen en Gezondheid. Ze voerde een promotieonderzoek uit naar "Kinderen met astma en bewegen, effecten van een bewegingsprogramma voor kinderen met astma". Zij heeft veel expertise en ervaring op het terrein van speciale bewegingsprogramma’s voor kinderen ‘die iets hebben’ en sportpedagogiek.

Seksuele integriteit in sport- en beweegsituaties - door Esther van der Steeg

Deze sessie is geschikt voor LO-docenten en sportprofessionals die werken met kinderen en/of jongeren. Deelnemers leren seksueel gezond en grensoverschrijdend gedrag herkennen en duiden. Ze leren op pedagogische en adequate wijze te reageren op seksueel gedrag in sport- en beweegcontexten, kleedkamersituaties en op sociale media.

Deelnemers leren een taal om seksueel gedrag bespreekbaar te maken met kinderen, jongeren, collega’s en ouders. En dat is nodig. Want lichamelijk contact, machtsverschillen en het verleggen van grenzen zijn onlosmakelijke onderdelen van sport. En seksualiteit is onderdeel van ieder mens. Daar moeten we niet voorzichtig of angstig mee omgaan, maar competent.

Esther van der Steeg is consulent seksuele gezondheid NVVS en gedragswetenschapper. Zij werkt als zelfstandig onderzoeker, docent en hulpverlener op het terrein van de seksuologie. Voor NOC*NSF ontwikkelde ze de scholing ‘Herkennen en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag’. Voor Stichting School & Veiligheid droeg ze bij aan een pedagogische visie op seksualiteit, resulterend in de publicatie ‘Seks op school. Werken aan seksuele integriteit in het onderwijs.’ In 2019 rondde zij haar onderzoek naar seksuele integriteit in sport- en beweegcontexten af.

Keep Youngsters Involved - door Dorien Dijk

Invloed op gedrag, omgang met moeilijk gedrag is vragen naar behoeften. Hoe houd je jongeren betrokken en gemotiveerd? Dit is een interactieve workshop waarin we met elkaar uitwisselen en Kenniscentrum Sport je meeneemt in feiten en cijfers en in hoe je kunt voorkomen dat jongeren uitvallen in de sport. De kennis uit het Europese project ‘Keep Youngsters Involved’’ delen we met je tijdens deze workshop.

Dorien is expert op jeugd gerelateerde thema’s zoals: sport en bewegen in en rondom de school en voor jeugd opgroeiend in lage inkomensbuurten of in armoede, maatschappelijke betekenis van vechtsport, code goed sportbestuur en binden en behouden jongeren bij sport. 

Omgaan met lastgevend gedrag in de sport en in het onderwijs - door Bert van Klaveren = VOL

Lastgevend gedrag komt voor in de sport en in het onderwijs. Het helpt om meer te weten van de verschillende achtergronden van lastgevend gedrag, maar het is belangrijker om te kijken wat jij als trainer, coach, leerkracht of docent kan doen. We gaan met elkaar kijken wat we ervaren als lastgevend gedrag en welke mogelijkheden jij hebt om daar mee om te gaan. Deze deelsessie is geschikt als je op zoek bent naar handvatten bij lastgevend gedrag.

Bert van Klaveren is opleider bij NOC*NSF, coach bij de-B-van, opleider Calo. Hij heeft daarnaast jaren gewerkt in het onderwijs en heeft een passie voor gedrag die als lastgevend kan worden ervaren.

Hoogbegaafd? En dan? - door Nicole van Aar-Heinsman en Rinske Kabout-Drenth

In deze sessie staat hoogbegaafdheid centraal. Wanneer ben je hoogbegaafd? Hoe zie je dat terug in gedrag? Willen we leerlingen wel labelen? De deelnemers krijgen praktische tools aangereikt die hen helpen te voldoen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Rinske Kabout-Drenthe is docent aardrijkskunde lvo aan hogeschool Windesheim, docentopleider en trainer en ECHA-specialist hoogbegaafd i.o. Nicole is docent natuurwetenschappen en technologie aan de Pabo van hogeschool Windesheim en ze is bestuurslid landelijke stuurgroep hoogbegaafd hoger onderwijs. Ook Nicole is ECHA-specialist hoogbegaafdheid i.o. 

Het didactisch klaverblad en groepsdynamisch werken - door Bruno Oldeboom = VOL

Herken je het gevoel dat er in de groep iets speelt? Dat de klas ongrijpbaar lijkt? Of, dat je wel merkt dat het onveilig is, maar dat je niet goed kan ontdekken wie de bron van de onrust is? Vaak hoor je leraren zeggen: "Individueel zijn het stuk voor stuk leuke leerlingen, maar als klas …!?” Soms heb je van die groepen … prestaties vallen tegen zonder direct aanwijsbare redenen, veel lesverstoringen omdat er voortdurend op elkaar gereageerd wordt, of juist onheilspellende stiltes bij de normaalste vragen … En jij maar werken (zweten) om een prettig leer- en leefklimaat tot stand te brengen.

Vaak blijkt dat de groepsdynamiek een verscholen factor is, die veel invloed uitoefent op de sfeer in de klas en de werkhouding van leerlingen. Deze workshop helpt je met het in kaart brengen van die dynamiek en helpt met behulp van het didactisch klaverblad te zoeken naar passende interventies om de sfeer te verbeteren. Als je voor deze deelsessie, wil je dan vast nadenken over een klas/groep/team die je, ter illustratie, wilt bespreken met collega’s? We gaan interactief aan de slag en zullen tijdens de deelsessie met een aanpak werken, die je ook prima als stagebegeleider kunt inzetten.

Als je voor deze deelsessie gaat, vraagt Bruno Oldeboom je om vast na te denken over een klas/groep/team die je, ter illustratie, wilt bespreken met collega’s. Tijdens de deelsessie ga je interactief aan de slag en zal je met een aanpak werken die je ook prima als stagebegeleider kunt inzetten.

Bruno Oldeboom is hogeschoolhoofddocent 'Didactiek en het opleiden van leraren’. Hij doet promotieonderzoek naar de impact van lerarenopleidingen op aanstaande leraren m.b.t. klassenmanagement. Hij traint lerarenopleiders op het gebied van opleidingsdidactiek en hij verzorgt trainingen op het gebied van groepsdynamisch werken. 

Hechting en komen tot (onderwijs)ontwikkeling? - door Ramon Heuwekemeijer en Jessica van de Vossenberg

In de onderwijspraktijk bemerken we dat onderwijzend- en onderwijs ondersteunend personeel beter toegerust zou willen zijn m.b.t. pedagogische afstemming op kinderen en jongeren met niet aangeboren moeilijk verstaanbaar gedrag, zoals het afstemmen op onveilig gehechte kinderen, kinderen met relationeel trauma.

We gaan in deze deelsessie vanuit een theoretisch kader aan de slag met hoe afstemming er in de praktijk uit kan zien en wat er daarbij helpend en nodig is. In onze zoektocht naar antwoorden op vragen met betrekking tot het begeleiden van deze kinderen en jongeren in een onderwijssetting hebben we kennis en vaardigheid opgedaan en ontwikkeld om deze kwetsbare doelgroep steeds beter te begrijpen en te leren hoe beter af te stemmen op hun ondersteuningsbehoeften. 

Ramon Heuwekemeijer en Jessica van de Vossenberg. Zij signaleren steeds meer jonge kwetsbare risicokinderen die kampen hebben met  hechtingsstoornissen. Deze is van invloed zijn op hun verdere ontwikkeling. Het gaat om kinderen die niet kunnen functioneren in een groep en/of niet tot leren kunnen komen. Zij kunnen ervaringen gemist hebben in hun vroege kindertijd mogelijk door een moeilijke of onstabiele thuissituatie. Hoe kan je als professional handelen? Ze laten deelnemers principes zien van de koesterklas. Meer informatie via www.schoolfits.nl.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen - door Ben Tempert

Kinderen kunnen door uiteenlopende omstandigheden getraumatiseerd raken. De gevolgen zijn over het algemeen ernstig. De ontwikkeling van de hersenen wordt negatief beïnvloed. Hierdoor ontstaan leerproblemen en hebben kinderen moeite met het reguleren van emoties en gedrag. Tijdens de deelsessie komen soorten trauma’s, verschillende oorzaken, symptomen, de werking van de hersenen en de basis van traumasensitief lesgeven aan de orde. De leraar krijgt praktische tips om zelfregulatie bij het kind te bevorderen, zowel individueel als klassikaal. Met een andere kijk op het gedrag, wordt het gevoel van veiligheid en veerkracht bij het kind vergroot.

Ben Tempert is schoolcoach voor het SWV Twente Noord en begeleidt schoolteams en leerkrachten op het gebied van sociaal en emotionele ontwikkeling en gedragsproblematiek. Als schoolcoach en therapeut werkt Ben als trainer ‘lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’. Daarnaast is hij kinder- en jeugdtherapeut met een eigen praktijk en trainer van groepen in het basis- en voortgezet onderwijs om een positieve groepsvorming te  bevorderen. Ook is hij freelance docent en supervisor bij BGL; brede coachopleiding.

 

Ronde 2: 

Leren aansluiten - door Steven Pont

Het samenwerken met leerlingen is niet altijd eenvoudig, maar waar ligt dat aan? We onderzoeken een paar oorzaken waar hechting, de werking van de hersenen, overdracht/tegenoverdracht en communicatie aan de orde zullen komen.  Steven Pont

Steven Pont
is misschien wel Nederlands bekendste ontwikkelingspsycholoog. Hij heeft columns in het AD, het Parool, J/M en Mama. Hij verschijnt regelmatig op televisie en schreef veel boeken, waaronder ‘Alle liefde is economie’, ‘Mensenkinderen’ en ‘Sociaal vaardig!’ over waarom sociaal vaardige kinderen de gelukkigste zijn. Hij neemt de deelnemers mee in de vraag waarom kinderen en jongeren grenzen moeten verkennen en risico’s moeten nemen en wat de rol van de professional is in de verbinding aangaan.

Vertrouw d'r maar op - door Ellen Emonds

In deze interactieve lezing zoomt Ellen Esmonds in op het belang van een diep vertrouwen in de mogelijkheden van álle kinderen. En om dat vertrouwen te houden, moet je soms alles op alles zetten en jezelf goed leren kennen. Want vertrouwen vraagt om wederkerigheid en openheid van de professional. En het gaat dus ook over wie jij bent en waar je voor staat. In deze deelsessie worden theoretische inzichten afgewisseld met sprekende anekdotes en inspirerende fragmenten. Na deze lezing heb je gelachen en gedeeld, ben je verwonderd en geprikkeld en hopelijk ook geraakt zodat je (weer) met veel zin aan het werk kan (of blijft), ook met de leerlingen met wie je het (soms) moeilijk hebt! 

In deze deelsessie worden theoretische inzichten afgewisseld met sprekende anekdotes en inspirerende fragmenten. Na deze lezing heb je gelachen en gedeeld, ben je verwonderd en geprikkeld en hopelijk ook geraakt zodat je (weer) met veel zin aan het werk kan (of blijft). Ook met de leerlingen met wie je het soms moeilijk hebt! 

Ellen Emonds leraar van het jaar in 2012 is docente bij NIVOZ, waar ze onder meer het traject pedagogisch tact begeleidt. Ellen voelt een diep vertrouwen in het potentieel van ieder mens en realiseert zich onmiddellijk dat het vertrouwen in de ander vastzit aan het vertrouwen dat je hebt in jezelf. Het durven staan voor je belangrijkste waarden en daarnaar handelen heeft ze geleerd dat er veel mogelijk is contact met leerlingen én leraren. Maar hoe blijf je vertrouwen hebben juist als het even moeilijk gaat? In een boeiende dialoog met de deelnemers zet ze de deelnemers aan het denken.

Hechting en komen tot (onderwijs)ontwikkeling? - door Ramon Heuwekemeijer en Jessica van de Vossenberg

In de onderwijspraktijk bemerken we dat onderwijzend- en onderwijs ondersteunend personeel beter toegerust zou willen zijn m.b.t. pedagogische afstemming op kinderen en jongeren met niet aangeboren moeilijk verstaanbaar gedrag, zoals het afstemmen op onveilig gehechte kinderen, kinderen met relationeel trauma. 

We gaan in deze deelsessie vanuit een theoretisch kader aan de slag met hoe afstemming er in de praktijk uit kan zien en wat er daarbij helpend en nodig is. In onze zoektocht naar antwoorden op vragen met betrekking tot het begeleiden van deze kinderen en jongeren in een onderwijssetting hebben we kennis en vaardigheid opgedaan en ontwikkeld om deze kwetsbare doelgroep steeds beter te begrijpen en te leren hoe beter af te stemmen op hun ondersteuningsbehoeften. 

Ramon Heuwekemeijer en Jessica van de Vossenberg. Zij signaleren steeds meer jonge kwetsbare risicokinderen die kampen hebben met  hechtingsstoornissen. Deze is van invloed zijn op hun verdere ontwikkeling. Het gaat om kinderen die niet kunnen functioneren in een groep en/of niet tot leren kunnen komen. Zij kunnen ervaringen gemist hebben in hun vroege kindertijd mogelijk door een moeilijke of onstabiele thuissituatie. Hoe kan je als professional handelen? Ze laten deelnemers principes zien van de koesterklas

Autisme in beweging: twee kanten van dezelfde medaille - door Hans Petersen en Corine Visser

We kennen allemaal wel kinderen met autisme die onrustig, boos, angstig of stressvol gedrag laten zien in vrije situaties als buitenspelen of tijdens de gymles. De uitdaging is enerzijds om een omgeving te creëren die zorgt voor een basisveiligheid, en anderzijds om die omgeving zo te creëren dat de intrinsieke motivatie ontstaat om in actie te komen. Daarmee blijft de ontwikkeling in gang. Dit zijn twee belangrijke invalshoeken van dezelfde medaille. Wat vraagt dat van jou als docent? Tijdens deze workshop gaan Hans Petersen en Corine Visser aan het werk met die twee uitdagingen. Uitgangspunt is zoeken naar wat werkt voor de eigen praktijk.

Hans Petersen studeerde in 2008 af aan de faculteit Pedagogische Wetenschappen in Utrecht. In dat jaar behaalde hij ook de master Educational Needs (master EN) bij de Hogeschool Utrecht. In 2009 volgden nog de afronding van de studies aan de University of Greenwich en de master EN in Zwolle. Buiten het feit dat hij een uitgebreide theoretische achtergrond heeft rond autisme en andere stoornissen, is hij jarenlang werkzaam geweest in verschillende sectoren en heeft zodoende zicht op de plaats van de theorie in de praktijk en viceversa. Sinds 2011 is hij als docent verbonden aan de Masteropleiding van Windesheim. Hier werkt hij voornamelijk als docent leren en gedrag binnen de leerroute Gedragsspecialist van de master Educational Needs en de post HBO autismecoach. Corine Visser docent LO en orthopedagoog. Zij is gespecialiseerd in het bewegen van gedrag. Zij is werkzaam als opleidingsdocent op de Calo en geeft sportmix aan kinderen met autisme. Tenslotte volgt ze de opleiding ‘geef me de vijf’ van Colette de Bruin gericht op een werkzame aanpak van kinderen met autisme.

Omgaan met lastgevend gedrag in de sport en in het onderwijs - door Bert van Klaveren = VOL

Lastgevend gedrag komt voor in de sport en in het onderwijs. Het helpt om meer te weten van de verschillende achtergronden van lastgevend gedrag, maar het is belangrijker om te kijken wat jij als trainer, coach, leerkracht of docent kan doen. We gaan met elkaar kijken wat we ervaren als lastgevend gedrag en welke mogelijkheden jij hebt om daar mee om te gaan. Deze deelsessie is geschikt als je op zoek bent naar handvatten bij lastgevend gedrag.

Bert is opleider bij NOC*NSF, coach bij de-B-van, opleider Calo. Hij heeft daarnaast jaren gewerkt in het onderwijs en heeft een passie voor gedrag die als lastgevend kan worden ervaren.

Het inzetten van rolmodellen in het onderwijs en de sport - door Tessa Blom

Tijdens deze deelsessie vertelt Tessa Blom over hoe je als trainer een rolmodel kan zijn. Maar bovenal geeft ze tips voor het opleiden van jongeren uit de wijk en laat ze weten hoe je deze jongeren kunt inzetten als rolmodel. Ze haalt een aantal voorbeelden uit de praktijk aan. Daarbij is er ook ruimte om jullie eigen voorbeelden in te brengen en samen te kijken naar de werkende elementen en de do’s en don’ts. Deze sessie is zowel voor onderwijs- als sportprofessionals. Op beide gebieden wordt gewerkt met rolmodellen.

Samen met een aantal andere trainers werkt Tessa Blom van Trainingsbureau S&B aan verschillende projecten waar sport en hulpverlening elkaar raken; dat zijn gedragstrainingen op scholen met een meer sportieve insteek, sportstimulering in Amsterdam voor kinderen uit de hulpverlening  en het speciaal onderwijs, opleiden en begeleiden van jongeren als Jeugdsportbegeleider en het begeleiden van trainers en coaches via diverse sporbonden en via ons eigen project Sportpedagoog.

Groepsdynamisch werken - door Jeroen Steeman en Marlies Wolters = VOL

Bijna iedereen die met groepen werkt kent het ongemakkelijke gevoel van een groep die niet lekker draait. Soms is snel duidelijk wat er speelt en is het makkelijk om er op in te spelen. Maar het komt ook geregeld voor dat je niet goed weet wat er aan de hand is. Hoe kan het nou dat de groepsleden zo op elkaar reageren? Wat is de ordening in de groep? Welke motieven zitten achter het gedrag van de groepsleden? Door gericht te leren kijken naar de processen in jouw groep, is het makkelijker om antwoord te krijgen op de bovenstaande vragen. Ook kan je daardoor gerichter passende interventies doen en meer grip krijgen op wat speelt in jouw groep. Wil je weten hoe je dat kan doen? Volg dan deze sessie!

Jeroen en Marlies zijn beiden werkzaam binnen de minor groepsdynamica. Zij leren studenten om groepsprocessen binnen groepen positief te beïnvloeden door een aantal fasen te doorlopen. Dit begint bij het leren maken van een zorgvuldige groepsanalyse. Passend bij deze analyse gaan zij met studenten op zoek naar gerichte interventies welke daadwerkelijk worden uitgevoerd door de studenten.  Tenslotte leren zij studenten inzichtelijk te maken welke invloed de uitgevoerde interventies hebben op de groepsprocessen in de groep.  

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen - door Ben Tempert

Kinderen kunnen door uiteenlopende omstandigheden getraumatiseerd raken. De gevolgen zijn over het algemeen ernstig. De ontwikkeling van de hersenen wordt negatief beïnvloed. Hierdoor ontstaan leerproblemen en hebben kinderen moeite met het reguleren van emoties en gedrag. Tijdens de deelsessie komen soorten trauma’s, verschillende oorzaken, symptomen, de werking van de hersenen en de basis van traumasensitief lesgeven aan de orde. De leraar krijgt praktische tips om zelfregulatie bij het kind te bevorderen, zowel individueel als klassikaal. Met een andere kijk op het gedrag, wordt het gevoel van veiligheid en veerkracht bij het kind vergroot. 

Ben Tempert is schoolcoach voor het SWV Twente Noord en begeleidt schoolteams en leerkrachten op het gebied van sociaal en emotionele ontwikkeling en gedragsproblematiek. Als schoolcoach en therapeut werkt Ben als trainer ‘lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’.Daarnaast is hij kinder- en jeugdtherapeut met een eigen praktijk en trainer van groepen in het basis- en voortgezet onderwijs om een positieve groepsvorming te  bevorderen. Ook is hij freelance docent en supervisor bij BGL; brede coachopleiding.

Maatschappelijke waarde van vechtsport - door Dorien Dijk en Annie Joosten-Lamey

Hoe kun je vechtsport inzetten om jongeren met lastig gedrag in wijken met lage inkomens perspectief te geven? Vechtsport wordt steeds populairder bij kinderen. Samen met Annie Joosten-Lamey van 'Boksend Opvoeden' leggen we uit hoe je in kunt zetten op de maatschappelijke waarde van vechtsport voor jongeren. Welke keurmerken en interventies zijn er in de vechtsport? We nemen je in deze deelsessie mee en leggen de 5 vuistregels van de vechtsport uit. Wat kan de sport betekenen voor jongeren met lastig gedrag en hoe kun je het op school inzetten? Annie deelt haar ervaringen met kinderen uit speciaal onderwijs. Zij weet als geen ander hoe je boksen in kunt zetten.

Dorien is expert op jeugd gerelateerde thema’s zoals: sport en bewegen in en rondom de school en voor jeugd opgroeiend in lage inkomensbuurten of in armoede, maatschappelijke betekenis van vechtsport, code goed sportbestuur en binden en behouden jongeren bij sport. 

Annie Joosten-Lamey is eigenaar van het project 'Boksend Opvoeden,' heeft veel onderwijservaring en geeft train de trainers cursussen boksen opvoeden.

Tijd en locatie

De Dag Vol Gedrag is op 8 januari 2020 op Hogeschool Windesheim, Campus 2, 8017 CA Zwolle. 

Accreditatiepunten

Er zijn accreditatiepunten aangevraagd voor NVO register, SKJ en het vaktherapeuten register.

Aanmelden

We zijn uitverkocht! Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Ilona Molenaar. Zij is te bereiken via ja.molenaar@windesheim.nl