Student die aan het bellen is
11 okt

Professionaliseringsdag 2019

Moeilijke gesprekken voeren in de klas? Een groepsdynamiek in je klas die je positief zou willen beïnvloeden? De Professionaliseringdag op 11 oktober 2019 geeft je in diverse workshops handvatten om deze zaken anders aan te pakken.

Keynotespreker Paul A. Kirschner, hoogleraar onderwijspsychologie (open universiteit), bekend uit de media en van zijn boek ’Op schouders van reuzen’  geeft zijn visie op het huidige onderwijs. Een visie die door sommigen tegendraads wordt genoemd. Wat betekenen verkregen wetenschappelijke inzichten uit ‘Op de schouders van reuzen’ voor (het opleiden van) leraren? Het antwoord hoor je op de Professionaliseringsdag.

Programma

13.30 uur  Inloop bij atrium (hoofdingang) Windesheim  
14.00 uur Welkom in Auditorium C-gebouw en openingswoord
14.10 uur Keynotespreker Paul A. Kirschner,
15.15 uur Pauze
15.30 uur Workshopronde 
17.00 uur Netwerkborrel 

Workshops

Je kunt je inschrijven voor de volgende workshops:

Groepsdynamisch werken in de klas (=VOL)

Herken je het gevoel dat er in de groep iets speelt? Dat de klas ongrijpbaar lijkt? Of, dat je wel merkt dat het onveilig is, maar dat je niet goed kan ontdekken wie de bron van de onrust is? Vaak hoor je dan: "Individueel zijn het stuk voor stuk leuke leerlingen, maar als klas …!?” Soms heb je van die groepen; prestaties vallen tegen zonder direct aanwijsbare redenen, veel lesverstoringen omdat er voortdurend op elkaar gereageerd wordt, of juist onheilspellende stiltes bij de normaalste vragen …  En jij maar werken (zweten) om een prettig leer- en leefklimaat tot stand te brengen. 

Vaak blijkt dat de groepsdynamiek een verscholen factor is, die veel invloed uitoefent op de sfeer in de klas en de werkhouding van leerlingen. Deze workshop helpt je met het in kaart brengen van die dynamiek en helpt met het zoeken naar passende interventies om de sfeer te verbeteren.  
Als je voor deze workshop kiest, wil je dan vast nadenken over een klas die je, ter illustratie, wilt bespreken met collega’s? We gaan interactief aan de slag en zullen tijdens de workshop met een aanpak werken, die je ook prima als stagebegeleider kunt inzetten. 

Bruno Oldeboom is hogeschoolhoofddocent 'Didactiek en het opleiden van leraren’. Hij doet promotieonderzoek naar de impact van lerarenopleidingen op aanstaande leraren m.b.t. klassenmanagement. Hij schreef onder andere mee aan het boek: "Ik in de Wij. Groepsdynamisch werken in het onderwijs” (2018).

Aan de slag met mindset (=VOL)

Staat intelligentie vast of denk je dat je dit kunt beïnvloeden? Op school hoor je leerlingen regelmatig zeggen dat ze iets gewoon niet kunnen. Deze impliciete overtuiging over de eigen ontwikkelingsmogelijkheden worden de mindset genoemd. Hoe leerlingen denken over hun eigen leervermogen en ontwikkelingsmogelijkheden lijkt een grote rol te spelen bij hun prestaties en keuzes. Tijdens de workshop krijg je middels opdrachten inzicht in het concept mindset en welke invloed dit heeft op motivatie, zelfvertrouwen, stereotype denkbeelden en keuzes. Ook gaan we aan de slag met het stimuleren van een groeigerichte mindset bij leerlingen door het stellen van vragen en het geven van groeigerichte feedback. Na de workshop weet je dat een wiskundeknobbel niet bestaat, en hoe het wel zit!

Workshopleider Marije van Huffelen, Onderwijskundige bij TechYourFuture
 

Hoe overtuigingen over leren bij docenten hun lessen kleuren

In de opleiding worden verschillende theorieën en principes over leren aangeboden. Hoe leren werkt, is de onderligger voor (vak)didactiek. Het is al lang bekend dat docenten na een aantal jaar in de praktijk die theoretische onderliggers niet meer paraat hebben, maar dat ze onbewust nog wel didactische keuzes sturen. Het zijn meer overtuigingen geworden. In deze workshop gaan we die overtuigingen boven water halen en in gesprek over het effect ervan op de dagelijkse praktijk.

Workshopleider: Erik Meij, Windesheimdocent lerarenopleiding Scheikunde

Formatief toetsen

Toetsen dragen bij aan het leerproces. Je leest het overal, maar in de praktijk zien we vaak iets anders. Toetsen zijn het eindpunt van het leerproces en een afrekenmoment. Veel studenten leren (precies genoeg) om de toets te halen, niet om te horen op welke punten ze zichzelf nog kunnen verbeteren. Kan dat ook anders? Hoe dan? En wat levert het op?

Moeilijke gesprekken in de klas

Er zijn behoorlijk wat momenten dat je met een hele klas in gesprek bent. Soms in dialoog, soms in een onderwijsleergesprek, soms formeel en soms informeel. Wat doe je als het gesprek lastig wordt? Als er taboes en gevoeligheden naar boven komen en/of het gesprek polariseert?

Workshopleider: Marike Klomp, Windesheimdocent onderwijskunde en pedagogiek

Computational Thinking, wat is het nu?

In deze workshop komen praktische voorbeelden langs en gaan we gezamenlijk aan de slag. Workshop: Door Lab21; voor ontmoeting en kennisuitwisseling rondom ICT innovaties in onderwijs en begeleiding. 

Tijd en locatie

Vrijdag 11 oktober van 13:30 tot 17:30 uur, Hogeschool Windesheim, Campus Zwolle, gebouw C.

Kosten

De kosten voor de Professionaliseringsdag zijn €20.- euro.
Medewerkers en studenten van Windesheim kunnen kosteloos deelnemen aan de Keynote van Paul A. Kirschner. Meld je hiervoor aan bij Ilona Maatman via ja.molenaar@windesheim.nl

Voor wie?

De lerarenopleidingen van Windesheim organiseren deze dag voor samenwerkend partners, (oud) studenten en iedereen die werkzaam is in het onderwijs (PO, VO en BO)

Nodig je collega's uit 

Heb je collega's die graag naar onze Keynotespreker Paul A. Kirschner komen? Of graag één van de workshops volgen. We nodigen ook je collega's van harte uit zich aan te melden. 

Aanmelden

Meld je aan via onderstaande button.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Sonja Schuurhuis-Koehl via s.koehl@windesheim.nl of 088 - 469 82 56.