Studenten voor X
30 mrt

Masterclass Psychomotorische Therapie: PMT en EMDR

Ben je een professional en wil je jouw kennis, attitude en vaardigheden verrijken? In de masterclass leer je meer over methodieken, theorieën en onderzoek.

Je kunt de masterclass zien als een ‘laboratorium’ waar je elkaar ontmoet onder leiding van een docent en waar scholing en uitwisseling de leidraad vormen. Dit draagt bij aan uw professionaliteit, zodat je kunt voldoen aan de specifieke beroeps- en opleidingseisen binnen de huidige, snel veranderende gz-sector.

Voor wie

- Professionals met een afgeronde opleiding Psychomotorische Therapie (Nederland of België) op minimaal bachelorniveau
- Studenten van de Master Psychomotorische Therapie

Aangevuld met:
Werkervaring betreffende de behandeling van mensen met (C)PTSS. 

Voor elke deelnemer is het van belang dat hij de mogelijkheid heeft, binnen zijn eigen praktijk/organisatie, de verworven kennis in praktijk te brengen.

Inhoud masterclass

In de masterclass verdiep je je in de methodische opbouw, praktische aanpak en theoretische verantwoording van de PMT-behandeling van mensen met (Complexe) PTSS in combinatie met EMDR. Je leert meer over hoe PMT een waardevolle bijdrage kan zijn in een multidisciplinaire behandeling in de voorbereiding voor EMDR, tijdens het EMDR proces en na EMDR. Theorie en praktijk wisselen elkaar op interactieve wijze af. Theoretisch aan de orde komen: problematiek van (C)PTSS, behandeling  van (C)PTSS door PMT en de wijze waarop EMDR die problematiek behandelt. Naast de top-down behandeling, die door veel behandelaren ook met EMDR gestalte krijgt, is het voor mensen met (C)PTSS  vaak noodzakelijk dat er ook bottom-up behandeld wordt. De traumatische ervaringen hebben een desintegrerende invloed op alle systemen in het lichaam en ook op de beleving van de lichamelijkheid.  PMT neemt de lichaams- en bewegingsgeoriënteerde invalshoek als aangrijpingspunt van behandeling en kan zodoende een bottum-up behandeling zijn. Door middels PMT bottom-up te behandelen in combinatie met top-down, kan een optimale integratie tussen alle systemen plaatsvinden. Binnen de masterclass zal aandacht zijn voor een duidelijke casus-conceptualisatie en wordt ervaringsgericht gewerkt. 

Onderzoek

De masterclass biedt je inzicht in de meest recente onderzoeken naar traumabehandeling en EMDR. Onderzoek wijst uit dat EMDR werkt en is dan ook naast Exposure volgens de richtlijnen een aanbevolen behandeling. Er komt daarnaast toenemend evidentie over de bottom-up behandeling, zoals PMT bij PTSS. Ook wordt er aandacht besteed aan (effect)onderzoek met praktisch inzetbare meetmethoden om therapieresultaten te kunnen monitoren.

Tijd en locatie

De masterclass vindt plaats op zaterdag 30 maart en zaterdag 18 mei van 9.30 - 17.00 uur op Windesheim in Zwolle (Campus 2)

Routebeschrijving

Programma

De eerste dag is gericht op de theoretische verantwoording van EMDR en PMT bij mensen met Complexe PTSS. Daarnaast wordt behandeld hoe PMT kan bijdragen aan de behandeling van (C)PTSS in combinatie met EMDR. Theorie en praktijk wisselen elkaar hierbij af.

Na deze eerste dag wordt van je verwacht dat je in jouw eigen werkomgeving met de aangereikte literatuur en behandelvoorstellen een behandelplan maakt en dit (gedeeltelijk)uitvoert, gericht op samenwerking met een EMDR-traject. Het zou mooi zijn als je de PMT behandeling al kan uitvoeren in samenwerking met een EMDR-therapeut.

De vervolgbijeenkomst is bedoeld om jouw vragen en bevindingen uit de praktijk te delen en in te brengen. Deze ervaringen worden besproken onder supervisie van de docent. Ter voorbereiding voor deze dagen dien je de leervragen van tevoren in te dienen bij de docenten.

Voorbereiding

We vragen je voorafgaand aan de masterclass jouw cv te sturen en een aantal vragen te beantwoorden over jouw ervaring op het gebied van behandeling van PTSS en jouw verwachtingen van de masterclass. Ter voorbereiding bestudeer je een aantal artikelen, die worden aangeleverd door de docent. 

Download de vragenlijst

Studielast

De masterclass heeft een studiebelasting van in totaal 28 uur: 14 contacturen en 14 uur zelfstudie (voorbereiding, literatuur en (eind)opdrachten).

Docent

Henriëtte van der Meijden-van der Kolk is bewegingswetenschapper, psychomotorisch therapeut en GZpsycholoog. Zij heeft werkervaring m.b.t. traumabehandeling vanaf 1979 in de kinder- en volwassenpsychiatrie in diverse instellingen en sinds 1995 als zelfstandige in de eigen praktijk. Zij startte EMDR scholing in 2005, is EMDR Practitioner vanaf 2009 en was tot 2017 lid van de Special Interest Group: EMDR en Eetstoornissen. Sinds 1991 is zij werkzaam als docent en supervisor aan de opleiding PMT te Windesheim Bachelor (tot 2010) en Master. Vanaf 1987 is zij geschoold als haptotherapeut, waarbij het aanspreken van voelen, kracht en eigen helend vermogen een basis heeft gelegd voor haar therapeutische attitude, juist ook bij mensen met CPTSS. Ook bij EMDR wordt het eigen helende vermogen aangesproken. 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) voor 28 accreditatiepunten.

Kosten

De kosten bedragen € 355,-, inclusief lunch op de eerste dag. Leden van de NVPMT betalen € 295,-. Na je aanmelding en nadat we je CV en vragenlijst ontvangen hebben, ontvang je een factuur. Windesheimstudenten kunnen zich kosteloos aanmelden.

Aanmelden

Aanmelden als psychomotorisch therapeut, modulaire student of reguliere student die al twee masterclasses heeft gevolgd

Aanmelden als regulier student van de master PMT van Windesheim

Meer informatieLogo NVPMT

De organisatie is in handen van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en de Master Psychomotorische Therapie van Windesheim. Voor meer informatie over de masterclass kunt je contact met ons opnemen via: master-pmt@windesheim.nl.