9 mrt

Masterclass PMT: PMT en Agressieregulatie bij internaliserende problematiek, zoals bij eetstoornissen

Ben je een professional en wil je jouw kennis, attitude en vaardigheden verrijken? In de masterclass leer je meer over methodieken, theorieën en onderzoek.

Je kunt de masterclass zien als een ‘laboratorium’ waar je elkaar ontmoet onder leiding van een docent en waar scholing en uitwisseling de leidraad vormen. Dit draagt bij aan jouw professionaliteit, zodat je kunt voldoen aan de specifieke beroeps- en opleidingseisen binnen de huidige, snel veranderende (G)GZ-sector.

Voor wie

- Professionals met een afgeronde opleiding Psychomotorische Therapie (Nederland of België) op minimaal bachelorniveau.
- Studenten van de Master Psychomotorische Therapie.
- Werkervaring betreffende de behandeling van mensen met agressieregulatie problemen, waarbij internaliserende problematiek op de voorgrond staat.

Voor elke deelnemer is het van belang de mogelijkheid te hebben om binnen eigen praktijk/organisatie de verworven kennis in praktijk te kunnen brengen.

Inhoud masterclass

De masterclass Psychomotorische Therapie biedt verdieping in de praktische aanpak, methodische opbouw en theoretische verantwoording van PMT bij agressieproblematiek, toegespitst op mensen die geneigd zijn agressie te internaliseren en daarmee grote gezondheidsrisico’s lopen. Agressie is gedrag dat voortkomt uit woede-gerelateerde emoties, cognities, beelden en impulsen, in gradaties van lichte irritatie tot blinde razernij. Regulatie van dit complexe samenspel is aandachtspunt bij veel psychiatrische problematiek. Doel van agressieregulatie door PMT is onderliggende emoties en cognities te herkennen, te herwaarderen en met gepaste timing en dosering te uiten in relatie met anderen. De lichaams- en bewegingsgerichte werkwijze van PMT sluit aan bij de drang om te handelen of te schreeuwen die bij woede en agressie hoort. De werkwijze sluit bovendien aan bij de preoccupatie met het lichaam die zo kenmerkend is voor eetstoornisproblematiek. Ook kenmerken van persoonlijkheidsproblematiek spelen een rol. Thema’s die aan bod komen betreffen vorm en functie van agressie, waaronder afstand en nabijheid, directe en indirecte agressie, verbale en non-verbale agressie, ‘geven en nemen’ van agressie, angst voor controleverlies, agressie en walging van het eigen lichaam, trauma-gerelateerde dynamieken (dader-slachtoffer-redder), genderspecifieke aspecten. 

Onderzoek

De masterclass sluit aan bij de meest recente onderzoeken rond het thema agressieregulatie bij internaliserende problematiek. Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek levert eerste evidentie voor PMT en agressieregulatie bij eetstoornissen. Onderzoek laat ook zien dat PMT mogelijkheden biedt voor het meten van gedrag dat verbonden is met woede- en agressieregulatie. Tijdens de masterclass is hiervoor de nodige aandacht, evenals  voor het zelf meten van therapieresultaten in eigen praktijk.

Tijd en locatie

De Masterclass vindt plaats op zaterdag 9 maart en zaterdag 13 april 2019 van 9.30 - 17.00 uur op Windesheim (Campus 2 in Zwolle). 

Routebeschrijving

Programma

De eerste dag is gericht op de theoretische onderbouwing en wordt behandeld hoe PMT kan bijdragen aan agressieregulatie bij internalisatie-problematiek. Theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Na deze eerste dag wordt van je verwacht dat je in jouw eigen werkomgeving met de aangereikte literatuur en behandelvoorstellen een behandelplan maakt en ermee oefent in eigen praktijk.

De tweede dag is bedoeld om jouw vragen en bevindingen uit de praktijk te delen en in te brengen. Deze ervaringen worden besproken onder supervisie van de docent. Ter voorbereiding voor deze dagen dien je de eigen leervragen van tevoren in te dienen bij de docenten.

Voorbereiding

We vragen je voorafgaand aan de masterclass jouw cv te sturen en een aantal vragen te beantwoorden over jouw ervaring op het gebied van behandeling van agressieregulatie bij internaliserende problematiek en jouw verwachtingen van de masterclass. Ter voorbereiding bestudeer je een aantal artikelen, die worden aangeleverd door de docent. 

Download de vragenlijst

Studielast

De masterclass heeft een studiebelasting van in totaal 28 uur: 14 contacturen en 14 uur zelfstudie (voorbereiding, literatuur en (eind)opdrachten).

Docent

Cees Boerhout is bewegingswetenschapper en geregistreerd supervisor bij de SRVB (2610) en de LVSC (S 11327). Hij werkte bijna 30 jaar als PMT-er bij diverse instellingen met diverse doelgroepen. Tussen 2000-2016 heeft hij zich gespecialiseerd in eetstoornissen bij Lentis Groningen. In 2017 is hij gepromoveerd op onderzoek naar PMT en agressieregulatie bij eetstoornissen en de ontwikkeling van een PMT-gedragsmaat voor agressieregulatie, genaamd de Methode voor Stamp Stoot Stem. Sinds 2016 is hij hoofd van de psychomotorische therapie, beeldende therapie en arbeidstherapie / trajectbegeleiding van het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. Hij is als supervisor verbonden aan de Master PMT van Windesheim. Cees houdt presentaties in binnen- en buitenland en heeft diverse publicaties op zijn naam:

- Boerhout, C. (2004). Het lichaam in beeld: voor de spiegel en op de video. GGz Wetenschappelijk, 8, 2, 27-35.
- Boerhout, C. & Van der Weele, K. (2007). Psychomotorische therapie en agressieregulatie: een pilotonderzoek. Tijdschrift voor vaktherapie, 2, 11-18.
- Boerhout, C., Busschbach, J.T. Van, Wiersma, D. & Hoek, H.W. (2013). Psychomotor Therapy and Aggression Regulation in Eating Disorders. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 4, 241-253.
- Boerhout C., Swart, M., Busschbach, van J.T., & Hoek, H.W. (2016). Effect of Aggression Regulation on Eating Disorder Pathology: RCT of a Brief Body and Movement Oriented Intervention. European Eating Disorders Review, 24, 114-121.
- Boerhout C., Swart, M., Voskamp, M., Troquete, N.A.C., Busschbach, van J.T., & Hoek, H.W. (2017). Aggression Regulation in Day Treatment of Eating Disorders: Two-center RCT of a Brief Body and Movement Oriented Intervention. European Eating Disorders Review, 25, 52-59.
- Boerhout, C. (2018a) Psychomotorische therapie en agressieregulatie bij eetstoornissen: gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek en instrument ontwikkeling. GGzet Wetenschappelijk, 1, 2018.
- Boerhout, C., van Busschbach, .JT., Vermerris, S.M., Troquete, N.A.C., Hof, A.L., Hoek, H.W. (2018b) Force production parameters as behavioural measures for anger expression and control: The Method of Stamp Strike Shout. PLoS ONE 13(11): e0206494.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) voor 28 accreditatiepunten.

Kosten

De kosten bedragen € 355,-. Leden van de NVPMT betalen € 295,-. Dit is inclusief lunch. Na je aanmelding en nadat we je CV en vragenlijst ontvangen hebben, ontvang je een factuur. Windesheimstudenten kunnen zich kosteloos aanmelden.

Aanmelden

Helaas! Je kunt je niet meer aanmelden voor deze masterclass.

Meer informatie

De organisatie is in handen van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en de Master Psychomotorische Therapie van Windesheim. Voor meer informatie over de masterclass kunt je contact met ons opnemen via: master-pmt@windesheim.nl.

Logo NVPMT