21 mrt

Inspiratiedag: samen opleiden binnen de gezondheid- en welzijnszorg

Om in te spelen op de veranderingen in zorg en welzijn, is persoonlijke professionalisering voor elke medewerker van belang. Een goede samenwerking tussen de werkplek, het (contact)onderwijs en online-leren is een must. Op 21 maart organiseren de deeltijdopleidingen gezondheid en welzijn een inspiratiedag waar onder andere deeltijdstudenten, docenten en werkgevers kennis en praktijkervaringen rondom leren en ontwikkelen met elkaar gaan delen.

Dat leren heel leuk kan zijn, ervaren docenten en studenten binnen onze opleidingen elke dag. Om professionals in die verandering te leren onderscheiden waar het op aan komt, is het onderwijs aangepast. Niet alleen de rol van de docent, het curriculum en de didactiek werden onder de loep genomen, maar ook de keuzes die de student moet kunnen maken om zelf de regie te kunnen nemen. Dat betekent een andere organisatie van het onderwijs.

Goede samenwerking

Tijdens het volgen van een studie, zijn betekenisvolle leeractiviteiten essentieel. Daarom is er veel aandacht voor de terugkoppeling van theorie en praktijk binnen de verschillende opleiding voor volwassenen. Een goede samenwerking tussen de werkplek, het onderwijs en online-leren is een must. De inspiratiedag biedt deeltijdstudenten, docenten, lectoren, leerwerkbegeleiders, managers en werkgevers een programma waarin kennis- en praktijkervaringen rondom leren en ontwikkelen kunnen worden gedeeld.

Bij de totstandkoming van het onderwijs speelde het werkveld een belangrijke rol. Nu ligt het accent met name op de begeleiding van studenten. Daarnaast is er regelmatig contact door middel van ontmoetingen via trainingen en het geven van feedback op leeractiviteiten. Om deze samenwerkingen te optimaliseren en te vieren, wordt het contact wederom opgezocht op donderdag 21 maart a.s.  

Programma

Het programma start met een betoog van Henk Hagoort, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim, ten aanzien van het thema samen leren en samen opleiden. Vervolgens wordt dieper ingegaan op betekenisvol leren van volwassenen. Tijdens deze dag worden er ook inspiratiesessies aangeboden waar je op de dag zelf een keuze uit kunt maken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Palet aan leren

Het informeren over mogelijkheden, vormen en niveaus (Associate degree en bachelor) ten aanzien van vraaggestuurd en flexibel onderwijs voor professionals met scholingsvragen. Daarnaast delen studenten, werkgevers en opleidingen ervaringen met flexibel deeltijdonderwijs aan de hand van storytelling.

Kaders, wet en regelgeving

Het informeren en delen over de ruimte en de grenzen binnen de kaders en de financiële mogelijkheden voor het opleiden van deeltijdstudenten op de leerwerkplek. 

Leren op de werkplek

Het geven van handvatten voor het creëren van een krachtige leerwerkplek; hoe kan de werkplek een krachtige leeromgeving worden? Het verbeteren van kwaliteit van leren door positief begeleiden en coachen.

Leren van en met het lectoraat

De toegevoegde waarde van lectoraten, zoals jeugd en samenleving, technologie en zorg, ervaringsdeskundigheid of kind en media, voor werkend leren. 

Voor wie

Werk jij in de gezondheid- of welzijnszorg en ben je geïnteresseerd in hoe de verbinding tussen het onderwijs en de praktijk beter kan? Wil je weten hoe studeren voor een volwassen student betekenisvol wordt? Neem je zelf deel aan een flexibele deeltijdopleiding? Overweeg je om een deeltijdopleiding te gaan volgen waar je zelf keuzes kunt maken? Of ben jij HR-medewerker of HR-werkgever in deze sector en heb jij ideeën over hoe de samenwerking beter vormgegeven kan worden? Meld je dan snel aan. 

Locatie en tijdstip

De inspiratiedag vindt plaats op donderdag 21 maart van 9.30 - 16.00 uur. Er staat een lunch voor je klaar en de dag wordt afgesloten met een creatieve samenvatting en een netwerkborrel. 

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot 11 maart 2019 via gw-levenlangleren@windesheim.nl t.a.v. Nadie Hazekamp. Vermeld in de onderwerpregel Inspiratiedag 2019 en in de e-mail je organisatiegegevens, volledige naam en e-mailadres. Voor meer informatie kun je contact opnemen via bovenstaand e-mailadres of bellen naar 088 469 7955.