25 feb

Research seminar Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

Op 25 februari a.s. zal Judith van Helvert-Beugels, senior onderzoeker familiebedrijven, de bevindingen van een onderzoek naar de transitie van een familiegeleid naar een niet-familie geleid bedrijf bespreken.

Judith van Helvert 80x123In deze studie hebben Judith en haar co-auteurs bestudeerd welke paradoxale spanningen tijdens deze transitie naar voren komen en hoe de Raad van Advies heeft geholpen om deze paradoxale spanningen te adresseren.

Het LEF Research Seminar wordt ingezet voor kennisdeling onderling tussen onderzoekers en kenniskringleden van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. Heb je ook belangstelling voor deze bijeenkomst? Meld je aan via Karin Rozendal door haar een mail te sturen via k.rozendal-de-groot@windesheim.nl.

Je bent van harte welkom.