Student die aan het bellen is
8 feb

Conferentie 'Werk aan zingeving'

Op vrijdag 8 februari organiseren Zinderend.nu en de opleidingen Theologie van Windesheim de conferentie 'Werk aan zingeving: nieuwe wegen voor professionals'.

Zingeving vergroot de kwaliteit van leven en werken. Veel mensen in onze door technologie en marktdenken gedreven maatschappij realiseren zich dat. Dat biedt nieuwe kansen, maar hoe ga je daarmee om? Samen met anderen ontwikkelen wij, professionals op het terrein van zingeving, nieuwe manieren van werken. Dit doen we op onze conferentie Werk aan zingeving. Twee keynote speakers zullen ons nieuwe perspectieven bieden; in workshops gaan wij zelf aan het werk.

Keynotes

In de ochtend zal Marc De Kesel, filosoof aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, onze vooringenomenheid en vanzelfsprekendheden te lijf gaan over De moderne paradox van zingeving. Zingeving moet zich engageren met de wereld om zich heen. Maar hoe werkt dat als je ruimte vraagt voor idealen en dromen? Zingeving tussen droom en daad.

Irwin Kula zal spreken over hoe zijn werk als rabbijn in New York op 9/11 totaal overhoop werd gegooid. Zijn voordracht gaat over 'Embracing the Sacred Messiness: The Necessity, Nobility and Illusion of Meaning'. Voor hem vervaagden religieuze grenzen waardoor New Yorkers hem in een ander licht zagen. Hoe werkt hij met de vragen en verlangens naar zingeving zoals die volop aanwezig zijn in deze zinderende wereldstad? 

Workshops

De middag beginnen we met een video van Carla Dik-Faber, Kamerlid voor de ChristenUnie. Waarom is de politiek nu ineens gevoelig voor geestelijke verzorging? Daarna gaan we in gesprek met Charlotte Molenaar hierover, voorzitter van de Werkveld Eerste Lijn VGVZ. Vervolgens starten de workshops. Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

  • Zingeving en zakelijkheid: mijn start als reli-ondernemer, met Frans Croonen. Starten als reli-ondernemer zonder kerkelijke beschutting vraagt van mij ondernemerschap. Pionieren, proberen en mislukken.
  • To be a team or not, met Erik de Groot en Renske Oldenboom. Kunnen acht eenpitters op verschillende locaties van een zorginstelling een team vormen?
  • Goed werk dat goed doet met Chantal Sluijsmans, Marjolein van Roekel en Jorien Schippers over humanisering van organisaties als een taak/opgave voor de geestelijk verzorger
  • Het verhaal dat wij in deze tijd te vertellen hebben met Merlijn Koch. Het oude verhaal van de waarde van coaching maakt plaats voor een verhaal van niet weten en recht doen aan complexiteit. 
  • Oefenplaatsen voor Zingeving en Levensbeschouwen met Hans Alma en Henrieke van Diermen. Waar kunnen in onze seculiere samenleving oefenplaatsen voor zingeving en levensbeschouwen gevonden en gecreëerd worden? 
  • Verschilligheid met Erik Renkema. Waaraan zou het (levensbeschouwelijk) onderwijs moeten voldoen als het samenleven op het oog heeft? 
  • Zingen met lichaam en geest met Alyde Touwen. Een heel andere workshop over wat er met jou gebeurt als je zingt

Wil je meer informatie over de workshops? Klik dan hier.

Tijd en locatie

De conferentie is op vrijdag 8 februari 2019 van 10.00 tot 17.00 uur op Windesheim.

Kosten

De kosten voor deze conferentie bedragen voor externen € 70 per persoon, inclusief lunch en borrel. Medewerkers van zinderend.nu en externe studenten buiten Windesheim betalen €25 euro per persoon. Studenten en medewerkers van Windesheim kunnen er gratis heen.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link. SKGV-accreditatie voor geestelijk verzorgers VGVZ is toegekend.