Student die aan het bellen is
23 apr

Juridische Publieksacademie - Big data in de rechtspraak

Digitalisering is in de samenleving in toenemende mate belangrijk geworden. Wie data heeft, heeft de macht.

Het gebruik van digitale hulpmiddelen is in ons werk- en privéleven niet meer weg te denken: wij zoeken naar informatie op internet en delen hierdoor ook – bewust of onbewust – veel vertrouwelijke gegevens. Wij laten onze verblijfslocaties weten, kopen en betalen online en delen zelfs medische gegevens via digitale bestanden. Computers (her)kennen onze voorkeuren dankzij cookies. 
 
Legal Tech is de verzamelnaam voor de digitalisering van juridische gegevens. Met verschillende vormen van Legal Tech – zoals het gebruiken van blockchain, big data, datamining en Artificial Intelligence – worden grote hoeveelheden juridische gegevens verwerkt, ontsloten en gekoppeld. De daardoor verkregen informatie biedt vele toepassingsmogelijkheden. 
 
Ook voor de rechtspraak is digitalisering in toenemende mate van belang. De voortschrijdende digitalisering biedt veel kansen, voor de rechtspraak zelf (bijvoorbeeld door de ‘eigen informatie’ beter in te zetten voor efficiënte en uniforme rechtspraak) en ook voor de samenleving (bijvoorbeeld door juridische gegevens beter te ontsluiten, mensen zelf de mogelijkheid te geven onderzoek te doen en proceskansen beter in te schatten). 
 
Wil de rechtspraak bij de digitale ontwikkelingen aangesloten raken en blijven, dan vergt dit wel een nadrukkelijke inspanning. Bovendien dient een aantal fundamentele keuzes te worden gemaakt ten aanzien van risico’s, zoals het openbaar maken van privacygevoelige informatie en de concentratie van ‘datamacht’. Dat raakt direct aan het functioneren van de democratische rechtstaat. 
  Bent u ook benieuwd naar de rechtspraak van de toekomst? Welke digitale toepassingen zal de rechtspraak (moeten) gaan gebruiken en wat zijn de kansen en risico’s nu preciezer?  Er staat u een boeiende lezing te wachten met veel informatie en praktijkvoorbeelden over de voortschrijdende digitalisering in de rechtspraak. Uiteraard is er weer gelegenheid hierover in gesprek te gaan.

Spreker

Mr. Bart Jan van Ettekoven is sinds 2014 lid van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en per 1 mei 2017 voorzitter van de Afdeling.

Foto Bart Jan van Ettekoven

Van Ettekoven zet zich in voor dé grote uitdaging van de bestuursrechter: digitaal procederen. Het doel is niet papier te vervangen door digitale documenten, maar techniek in te zetten voor betere rechtspraak. Daarnaast is Van Ettekoven hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 

Voor wie?

Mensen die werken in de juridische praktijk, studenten, belangstellenden en professionals die te maken hebben met AI, Blockchain of andere onderwerpen op het gebied van technologisering, zijn van harte welkom. Er is plaats voor 100 gasten.

Wanneer en waar?

23 april 2019 - Inloop 17.00 uur - Met soep en broodje

Start programma: 17.30 uur tot 19.00 uur
Locatie: Rechtbank Overijssel, Schuurmanstraat Zwolle

 

Aanmelden

Meld je hier aan