Studenten voor X
6 okt

PMT en Systeemtherapie

Ben jij een professional in de psychomotorische therapie en wil je je kennis, attitude en vaardigheden verrijken?

In deze masterclass leer je meer over methodieken, theorieën en onderzoek van de PMT-behandeling met betrekking tot gezinnen en relaties. Je kunt de masterclass zien als een ‘laboratorium’ waar professionals elkaar onder leiding van een docent ontmoeten en waar scholing en uitwisseling de leidraad vormen. Dit draagt bij aan je professionaliteit, zodat je kunt voldoen aan de specifieke beroeps- en opleidingseisen binnen de huidige, snel veranderende gz-sector.

Voor wie?

  • professionals met afgeronde studie psychomotorische therapie (Nederland of België) op minimaal bachelorniveau;
  • studenten van de master Psychomotorische Therapie.
    Aangevuld met werkervaring in de kinder- en jeugdhulpverlening of aanverwante velden waarin systemisch werken van toepassing is.

    Voor elke deelnemer is het van belang dat hij de mogelijkheid heeft, binnen zijn eigen praktijk/organisatie, de verworven kennis in de praktijk te kunnen brengen.

Inhoud masterclass Systeemtherapie en PMT

Theorie en praktijk wisselen elkaar in de masterclass op interactieve wijze af. Je verdiept je in de methodische opbouw, praktische aanpak en theoretische verantwoording van de PMT-behandeling met betrekking tot gezinnen en relaties. Je verwerft kennis van wat het werken met gezinnen of subsystemen met zich meebrengt.

We besteden vanuit de theorie én vanuit recent onderzoek aandacht aan systeemtheoretische perspectieven. Daarnaast staat de goede alliantie (samenwerkingsrelatie) met het gezin centraal. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat dit een grote bijdrage levert aan de positieve uitkomsten van zorg. De alliantie met het gezin wordt voornamelijk vanuit dialogisch perspectief vormgegeven. Met een praktische, ervaringsgerichte invalshoek staan we in de masterclass stil bij gezinssystemen en het appèl dat ze doen op behandelrelaties.

Met behulp van twee eenvoudige vragenlijsten kun je de samenwerking en het effect van de therapie inzichtelijk maken en dit vervolgens therapeutisch integreren in je eigen behandeling.

Tijd en locatie

Zaterdag 6 oktober en vrijdag 30 november 2018 (9.30 tot 16.30 uur) op Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle.

Ga naar routebeschrijving

Programma

De eerste dag staat in het teken van het neerzetten van een systeemtheoretische basis en de kennismaking met dialogische gezinstherapie. Gedurende de dag zullen we door middel van diverse praktische oefeningen de theorie integreren in de werkzaamheden van alle deelnemers.

Na deze eerste dag verwachten we dat je met de aangereikte stof en literatuur in je werkomgeving aan de slag gaat. Je krijgt een opdracht mee, waarin je gevraagd wordt de twee vragenlijsten te gebruiken in behandelsessies en een reflectie te maken van je eigen innerlijke en externe dialoog.

Deze ervaringen (de reflectie en vragen hierover) gebruiken we om de tweede dag vorm te geven.

Voorbereiding

We vragen je voorafgaand aan de masterclass je cv op te sturen en een aantal vragen te beantwoorden over jouw ervaringen op het gebied van gezinstherapie en je verwachtingen van de masterclass. Ter voorbereiding bestudeer je een aantal artikelen en behandelprotocollen, die worden aangeleverd door de docent.

Download de vragenlijst

Studielast

De masterclass heeft een studiebelasting van in totaal 28 uur: 14 contacturen en 14 uur zelfstudie (voorbereiding, literatuur en (eind)opdrachten).

Docent

Marco Visser is systeemtherapeut en psychomotorisch therapeut. Hij is in beide disciplines werkzaam bij Juzt, een aanbieder van jeugdzorg in de regio Marco VisserBrabant. Ook is hij werkzaam als systeemtherapeut en als opleider bij praktijk Euthopia, een centrum voor systeemtherapie, opleiding en supervisie.

Naast het werken met jongeren en hun gezinnen heeft hij gepubliceerd over systeem- en vaktherapie en geeft hij op verschillende plekken in zowel Nederland als Vlaanderen cursussen hierover aan vakgenoten.

Publicaties van de docent:
- Maurer,J., M. Visser, B. Alberts & J. Krot (2011). Psychomotorische gezinstherapie in de praktijk. Kind & Adolescent Praktijk, 2, 60-66
- Visser, M., Albrechts, B., Maurer, J., & Krot, H. (2010). Een dialoog tussen systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut en gezin. In J. de Lange, Psychomotorische therapie, 115-131. Amsterdam: Boom

Accreditatie

Is aangevraagd bij Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) voor 28 accreditatiepunten.

Kosten

De kosten bedragen, inclusief lunch, € 355,-. Leden van de NVPMT betalen € 295,-. Betaling gaat digitaal. Windesheimstudenten worden over de betaling geïnformeerd.

Aanmelden

Het minimumaantal deelnemers is 14. Het maximumaantal deelnemers is 16 (op volgorde van aanmelden). Is dit aantal bereikt, dan is aanmelden niet meer mogelijk.

Aanmelden voor psychomotorisch therapeuten, studenten die het curriculum modulair volgen én studenten die al twee masterclasses hebben gevolgd

Studenten die het volledige curriculum volgen, kunnen zich helaas niet meer aanmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de masterclass kun je contact met ons opnemen via: master-pmt@windesheim.nl.

De organisatie is in handen van de

Logo NVPMT