banner website desktop NICE
30 mei

Lectorale rede Heico van der Blonk

Op woensdag 30 mei 2018 vindt de lectorale rede en installatie plaats van Heico van der Blonk, als lector van het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie. De bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van Windesheim.

Het lectoraat richt zich op ondernemerschap en samenwerking in de transitie naar een Circulaire Economie, en er is met name aandacht voor de sociale, juridische en financiële uitdagingen en oplossingsrichtingen in dit transitieproces.

Symposium

De lectorale rede wordt vooraf gegaan door een symposium dat geheel in het teken staat van ondernemen in een Circulaire Economie. Tijdens het symposium heeft de bezoeker de gelegenheid een aantal workshops bij te wonen. Meer informatie over de inhoud van de workshops leest u onderaan dit bericht.

Lectorale rede en installatie

Bij het uitspreken van de lectorale rede aan het einde van de middag aanvaardt Heico van der Blonk officieel zijn nieuwe ambt en licht hij zijn plannen voor het lectoraat toe. Heico van der Blonk spreekt zijn rede uit ten overstaan van breed publiek van professionals uit het werkveld, directies, docenten, collega lectoren, onderzoekers, en geïnteresseerde studenten.

Programma

Tijd Activiteit
09.00    Inloop in Atrium (bij hoofdingang Windesheim)
09.30 Welkom en opening door Henk Hagoort, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim (in het Auditorium). Thema: Windesheim en Circulaire Economie
10.10 Workshopronde 1:
- Duurzaam Hoger Onderwijs en Duurzame diensten
- Plastic Recycling: Afval? Grondstof!
11.10 Pauze
11.30 Workshopronde 2:
- Sociaal en Circulair aanbesteden
- Social Impact Hub: Inclusief en Circulair Ondernemen
12.30 Lunch
13.30 Workshopronde 3:
- Circulair bouwen & Cirkelstad
14.30 Workshopronde 4:
- Design no waste
15.30 Tijd om naar het auditorium te gaan om een drankje te pakken
15.45 Lectorale rede en installatie van Heico van der Blonk als lector Netwerken in een Circulaire Economie
17.00 Receptie met een hapje en een drankje

Workshops

Tijdens het symposium kunt u een aantal workshops bijwonen. U kunt tijdens de bijeenkomst kiezen aan welke workshops u wilt deelnemen. Hieronder een korte toelichting op de inhoud van deze worskhops.

Duurzaam Hoger Onderwijs en Duurzame diensten

Windesheim wil een zichtbare rol innemen in de transitie naar een circulaire economie en daarom heeft zij Duurzaamheid en Inclusiviteit centraal gesteld in haar strategie. In deze workshop willen we laten zien op welke manieren Windesheim daar al mee bezig is zowel in haar bedrijfsvoering als in het onderwijs. De workshop is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende afdelingen bedrijfsvoering en verschillende onderwijsafdelingen binnen Windesheim. Naast een overzicht van welke initiatieven en projecten er binnen Windesheim lopen zal ook aandacht worden besteed aan verschillende plannen die er in de aankomende maanden en jaren gerealiseerd moeten worden en waarbij de keuze voor circulariteit, duurzaamheid en inclusiviteit centraal worden gesteld. In de workshop kan actief worden meegedacht over de toekomstplannen en over de Roadmap die de ambities van Windesheim op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid en inclusiviteit uitwerkt.

Plastic Recycling: Afval? Grondstof!

Hoe kunnen we in Zwolle bereiken dat minder afval wordt weggegooid en verbrand? Oftewel: hoe gaan we juist hergebruiken en afval als een grondstof zien?! Robert Janssen, Windesheim: ik ben een projectgroep gestart met kennisinstellingen (Windesheim en Cibap) en locale ondernemers Gooitske Zijlstra en Rick Helmink om hierin iets te veranderen. Door middel van subprojecten willen we laten zien hoe verschillende grondstoffen in Zwolle opnieuw hergebruikt kunnen worden met aantoonbaar succes. Met daarboven de belangrijke vraag: Hoe bereiken we hierbij gedragsverandering? Altijd in samenwerking met de 5 O’s (Onderwijs, Onderzoek, Ondernemen, Overheid en Omgeving). Ons projectteam heeft de focus gelegd op het hergebruiken en ontwerpen van nieuwe producten uit plastic en het tonen van verschillende mogelijkheden daarvan. Om het plastic te hergebruiken wordt een machinelijn ontwikkeld naar ontwerp van Dave Hakkens (bedenker van ‘Precious Plastic’). Door middel van o.a. een spuitgieter, extruder en shredder zijn we in staat om filament voor 3D printers te maken en verschillende gebruiksartikelen (pennen, munten, bekers, e.d.). Naast dit middel wordt vooral gekeken naar een beoogde gedragsverandering.

Sociaal en Circulair aanbesteden

Doel: identificeren van de mogelijkheden en uitdagingen om circulair en sociaal te gaan aanbesteden, en vast stellen wie welke belemmeringen ervaart. De bedoeling van deze workshop is niet om oplossingen te bedenken of te inventariseren maar om een duidelijke analyse vanuit de praktijk van bedrijven en instellingen en overheden te krijgen waarom circulaire en sociale aanbestedingen moeilijk van de grond komen.
Circulair aanbesteden houdt in dat de inkoper circulaire producten of diensten wil afnemen, en daarom zowel de uitvraag goed moet formuleren als ook de aanbesteding qua financiën en risico goed intern kan afwikkelen. Sociaal aanbesteden betekent dat de aanbesteder wil inkopen bij sociale ondernemingen oftewel ondernemingen met een sociale impact.
De doelgroep van deze workshop is: (1) ondernemingen die een sociale/circulaire product of dienst commercieel willen aanbieden bij overheden en instellingen, (2) overheden en semioverheden die sociaal en circulair willen gaan inkopen en niet goed weten hoe ze dat moeten gaan aanpakken, en (3) kennisinstellingen zoals Windesheim en de Hanzehogeschool Groningen die kennis willen opdoen hoe dit is te faciliteren.

Social Impact Hub: Inclusief en Circulair ondernemen

In de regio Zwolle zijn verschillende startups actief op het gebied van Inclusief een Circulair Ondernemen. Deze workshop geeft een podium aan deze startups, en bespreekt zowel de innovatieve en bijzondere kanten van deze ondernemingen, als ook de uitdagingen in de transitie naar een circulaire economie waar zij mee te maken hebben. Vanuit het onderzoek en onderwijs op Windesheim besteden we hier ook aandacht aan in studentenprojecten van het Windesheim Honours College en het onderzoeksproject Born Circular. Onlangs zijn in een studentenproject bij de opleiding Journalistiek een aantal van deze startups als rapportage in beeld gebracht.
Het doel van deze workshop zou kunnen zijn om het netwerk te verstevigen rond Inclusief een Circulair Ondernemen in de regio Zwolle, een verdere invulling te geven aan de Social Impact Hub en/of het idee ‘Overijssel 100’.

Circulair bouwen & Cirkelstad

Ook voor de bouw en renovatie is de circulaire economie belangrijk. Zo wordt geschat dat momenteel de bouw goed is voor 50 procent van het materiaalgebruik in Nederland. Er zijn verschillende initiatieven in de bouw- en renovatiesector om kringlopen te sluiten in Nederland en ook in Zwolle. Zo wordt momenteel nagedacht over circulair renoveren van bestaande Windesheim gebouwen, en wat circulariteit betekent bij vervanging van bestaande gebouwen. Maar wat betekent de circulaire economie in de praktijk voor bouw en renovatie?
Deze interactieve workshop is gericht op de circulaire economie voor bouw en renovatie. We schetsen een beeld van de uitdagingen die nog voor ons liggen en wat er moet veranderen. U krijgt de ruimte om mee te denken en te mee praten met de andere deelnemers.
Aansluitend op de discussie wordt Cirkelstad geïntroduceerd. Dit is een platform van verschillende steden die hun kennis en kunde willen delen rondom circulair bouwen en zo samen impact willen realiseren. Zwolle is een van de cirkelsteden en dat biedt mogelijkheden voor bedrijven en instellingen om gebruik te maken van dit landelijke netwerk.

Design no waste

Deze workshop geeft een beeld van ontwikkelingen in Circulair Design en hoe dat zichtbaar is in initiatieven op de Campus van Windesheim. Samen met de ROVA en PSP wordt gewerkt aan het realiseren hiervan, en wordt aanvullende ondersteuning gezocht. Daarnaast is er de presentatie van het ‘Mobiel Museum Circulaire Economie’ een onderzoek naar productmogelijkheden van koffieresidu en mycelium dat overblijft na oesterzwammenkweek van Zwolse Zwam. Het mobiel museum circulaire economie is het een overzichtelijke tentoonstelling waarin circulaire economie wordt toegelicht en uitgelegd onder andere aan de hand van Zwolse zwam en de koffiekringloop. Daarnaast presenteert de opleiding IPO wat de opleiding onder meer doet aan circulaire economie, duurzaamheid en inclusiviteit en geeft ze een beeld van de samenwerking met verschillende bedrijven op het gebied van duurzaam en circulair ontwerp, en wordt er een beeld geschetst hoe de opleiding IPO in de aankomende jaren onderwijs en onderzoek in samenwerking met bedrijven en externe organisaties verder wil uitwerken. De workshop staat open voor iedereen, en ook bedrijven betrokken bij of geïnteresseerd in de opleiding IPO zijn van harte welkom.