Studenten voor X
14 jun

TG-symposium: 'Zilveren Economie'

Door vergrijzing neemt het aandeel van ouderen in de totale bevolking toe en daardoor is het begrip 'Zilveren Economie' geïntroduceerd. De Zilveren Economie biedt kansen voor ondernemers maar ook mogelijkheden voor ouderen.Deze kansen en mogelijkheden worden belicht op het symposium 'Zilveren Economie', georganiseerd door de opleiding Toegepaste Gerontologie van Hogeschool Windesheim Zwolle.

Programma
13.00 - 13.30 uur  Ontvangst 
13.30 - 13.45 uur  Opening door Hugo van den Beld
13.45 - 14.15 uur  Plenaire lezing: door ondernemer Hans Kasper van Silverbrains 
14.30 - 15.00 uur  Parallelle ronde 1: minilezing/werkstukken/pauze* 
15.15 - 15.45 uur  Parallelle ronde 2: minilezing/werkstukken/pauze* 
16.00 - 16.15 uur  Samenvatting van de minilezingen door de dagvoorzitter
16.15 - 16.30 uur  Afronding door Gertrude Priester manager Toegepaste Gerontologie Windesheim 
16.30 - 17.00 uur  Afsluiting, mogelijkheid tot in contact komen met ondernemers, ouderen en studenten 

* Bekijk de informatie van de parallelle rondes hieronder

Minilezing

Minilezing 'studenten aan het woord' - door Linda Meijer en Henriëtte van der Sluis-Boeve

In deze verdiepende lezing vertellen twee vierdejaars deeltijdstudenten over wat onderwijs doet met de zilveren economie. Beide studenten vertellen over hun ervaringen met de zilveren economie, vanuit het perspectief van ondernemende studenten. Over zowel de kansen als de obstakels bij het ondernemen als student. Linda Meijer heeft tijdens de major Ondernemen & Innoveren het bedrijf Thús voor senioren opgezet. Dit bedrijf geeft begeleiding bij verhuizing bij senioren. Henriëtte van der Sluis-Boeve is een dienstverlening aan het voorbereiden voor de markt van de zilveren economie. Zij heeft ook de major Ondernemen & Innoveren gevolgd en een eigen dienst ontwikkeld voor mantelzorgondersteuning. Zij speelt daarbij in op een nichemarkt in de wereld van de mantelzorg.

Minilezing Politiek/beleid

In deze lezing wordt er ingegaan op het beleidsperspectief op de zilveren economie. Hierbij kunt u denken aan de politieke visie of projecten die hierbij aansluiten.

Minilezing Carrièreswitch: ondernemen op oudere leeftijd - door Leni Minderhoud

In deze lezing is Leni Minderhoud aan het woord. Leni heeft als visie dat de maatschappij er baat bij heeft als professionals met ruime ervaring, hun capaciteiten en potentieel inzetten voor hun eigen unieke bedrijfsidee. Ze wil laten zien dat ouderen als ze 50 zijn, ze nog veel kunnen betekenen voor de maatschappij. 

Dit wil ze doen door middel van haar eigen geschreven boek ‘Van werknemer naar ondernemer’. Leni heeft een formule geschreven als het gaat om het beginnen van een eigen bedrijf als 'oudere'. Tijdens de lezing neemt Leni u vooral mee in de eerste twee stappen, de 'Waarom-vraag' en 'De mindset'. Want waarom kan je als 'oudere' heel belangrijk zijn voor de maatschappij en welke mindset heb je daarbij nodig?

Tijdstip en locatie

Het symposium vindt plaats op donderdag 14 juni, van 13.00 - 17.00 uur op Hogeschool Windesheim. Parkeren op de campus is mogelijk, maar door de sluiting van het x-gebouw zijn de parkeermogelijkheden beperkt. Eventueel kun je bij de Bierton gratis parkeren. Wanneer je je aanmeldt ontvang je de looproute.

Routebeschrijving

Aanmelden

Aanmelding voor dit symposium is kosteloos en mogelijk via onderstaande gele button.