Student die aan het bellen is
19 jun

Kick-off regionaal netwerk vo-hbo

Hoe kunnen we samen de doorstroom van een scholier uit het voortgezet onderwijs naar het hbo en de landing in het hbo succesvol laten zijn?

Als vo en hbo werken we al op veel manieren samen aan een goede oriëntatie, doorstroom en aansluiting. Maar die contacten en samenwerkingen hebben nog te vaak een een-op-eenkarakter. Jammer, want goede ideeën en succesvolle projecten verdienen het om breder te worden gedeeld. Sta jij ook open voor verbinding en samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen? Dan bouwen we graag samen met jou aan een regionaal netwerk vo - hbo.

Doel 

Wat ons voor ogen staat, is een regionaal vo-hbo-netwerk waarin we als vo en hbo op basis van onze gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht kennis met elkaar uitwisselen. Waar we van en met elkaar leren. En waar we gezamenlijk vormgeven aan activiteiten op het vlak van oriëntatie, doorstroom en aansluiting. Bestaande netwerken, zoals ‘samen opleiden’, blijven uiteraard bestaan.

Voor wie 

Het nieuwe netwerk dat we voor ogen hebben, is bedoeld voor decanen, zorgcoördinatoren, mentoren, vakdocenten, scholieren, studenten, managers en bestuurders.

Kom naar de kick-off op 19 juni

Wij nemen als hogeschool nu het initiatief, maar wij horen graag hoe jij en/of jouw school tegen zo’n gemeenschappelijk netwerk aankijkt, want ‘it takes two to tango’. Daarom organiseren we op dinsdag 19 juni een netwerkbijeenkomst over oriëntatie, doorstroom en aansluiting vo - hbo. Daarin willen we samen de mogelijkheid verkennen om te komen tot een structurele samenwerking op de thema’s oriëntatie, doorstroom en aansluiting en alles wat daarmee samenhangt. Jij bent van harte welkom om hieraan deel te nemen! En neem gerust geïnteresseerde collega’s mee (svp wel graag aanmelden). Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Locatie: Campus 2, hoofdgebouw (C), Atrium.

Programma

13.00 - 13.30 uur
Inloop (Atrium, gebouw C)
13.30 - 13.50 uur
Welkom door dagvoorzitter Paul van der Cingel
13.50 tot 14.20 uur
‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ Ervaringen uit het vo-ho-netwerk in de regio Rotterdam - Henrike Knippenberg, Hogeschool Rotterdam
14.20 tot 14.30 uur
Gemeenschappelijke opdracht vo en hbo - Bestuurders uit vo en hbo. CvB-voorzitter Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio: Kees Elsinga. CvB Windesheim: Henk Hagoort en Inge Grimm.
14.45 tot 15.30 uur (ronde 1)

Verkenning van samenwerking op oriëntatie, aansluiting en doorstroom vo - hbo (wat gebeurt er al, wat kunnen we uitwisselen en verbeteren, nieuwe verbindingen en nieuwe ideeën) op basis van een thema:

Ronde 1

B2.27    Verkenning: Talent scouten voor onderwijsberoepen

B2.33    Verkenning: Projectmatig onderwijs

B2.96    Verkenning: Studeren met een functiebeperking (SMF), succesvol van V(S)O naar HBO

C2.51    Verkenning: Studentcoaching

C2.66    Verkenning: Profielkeuze havo 3

15.45 tot 16.30 uur (ronde 2)

Ronde 2

B2.27    Verkenning: Contextrijker maken van het onderwijs op het vo

B2.33    Verkenning: Taalbeheersing

B2.96    Verkenning: Profielwerkstuk

C2.51    Verkenning: Thuis voelen, de eerste 100 dagen

Sessies geleid door vertegenwoordigers vanuit vo en hbo.  

 16.45 uur - 17.30 uur 
Netwerkborrel – gelegenheid voor: delen van vragen en inzichten, verbindingen maken, aanzetten tot (uitbouw van) concrete samenwerking

Biografie

Paul van der Cingel zal de bijeenkomst modereren. Paul zag de aansluiting vo-hbo jarenlang van dichtbij als docent Economie bij de journalistenopleiding van de Hogeschool Windesheim. 
Tegenwoordig is hij parttime verbonden aan Windesheim als intrapreneur complexiteitsonderwijs. Hij helpt studenten en medewerkers om beter te leren omgaan met complexiteit in maatschappelijke vraagstukken. Netwerkgeletterdheid, dat is het toepassen van inzichten uit de netwerkwetenschap en netwerkvisualisatie, vormt daarvan een belangrijk onderdeel.
Hij is lid van het Global Complexity Network en levert bijdragen aan het Network Science in Education Initiative.  


 

Henrike Knippenberg is als adviseur Aansluiting vo/mbo bij Hogeschool Rotterdam al jaren bezig met het thema Aansluiting vo-hbo. In deze functie brengt ze de collega’s van het toeleverende onderwijs (vo en mbo) en Hogeschool Rotterdam met elkaar in contact en stimuleert de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten en trajecten die de aansluiting van de vooropleiding op de opleidingen van Hogeschool Rotterdam verbeteren. Doelen daarbij zijn het vergroten van studiesucces en het beperken van uitval in de propedeuse.

Sinds 2014 is de samenwerking in de regio georganiseerd binnen het samenwerkingsverband ‘Samenwerken aan een betere aansluiting vo-hbo’ waar de vier Rotterdamse hbo-instellingen en een groot aantal vo-scholen intensiever samenwerken op de thema’s Loopbaanoriëntatie en –begeleiding, Voorbereiding op hbo-vaardigheden en Vakinhoudelijke aansluiting (op het gebied van Nederlands/communicatie, wiskunde en economie/management & organisatie). Henrike was een van de initiatiefnemers van de vorming van dit samenwerkingsverband en is momenteel projectleider van het geheel.


 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen van het netwerk. Stuur een mail naar cr.klok@windesheim.nl. Aanmelden voor 19 juni kan via de aanmeldbutton onderaan deze pagina.