Twee studenten met telefoon buiten X
2 feb

RAAK! Ervaringsdeskundigheidsconferentie: een dans met verschillende petten en posities

Conferentie over ervaringsdeskundigheid in diverse rollen en functies: een overzicht van dilemma’s en oplossingen.

Onderzoek

Ervaringsdeskundigheid is een erkende deskundigheid, er is een beroepsvereniging, een landelijk competentieprofiel en sinds kort een landelijk leerplan. Ook reguliere zorgprofessionals ontwikkelen ervaringsdeskundigheid. Het onderzoek RAAK! Ervaringsdeskundigheid stimuleert dit. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit hogeschool Windesheim, in samenwerking met Hogeschool Utrecht en het VU-medisch centrum bij vijf regionale organisaties: Dimence, GGNet, Trajectum, Mee Veluwe IJsseloevers en RiBW Groep Overijssel.

Verschillende rollen

In het onderzoek merken we dat er verschillende manieren zijn om ervaringsdeskundigheid te benutten: in een specifieke rol als ‘ervaringsdeskundige’ of in een rol als reguliere professional ‘met ervaringsdeskundigheid’. Hierin worden soms ook nog verschillende niveaus onderscheiden. Er wordt in de praktijk flink gediscussieerd en geëxperimenteerd met rollen en posities.

Posities en rollen van ervaringsdeskundigen

Tijdens het onderzoek ontstond bij deelnemers de behoefte om een conferentie te wijden aan de verschillende posities en rollen van ervaringsdeskundigen. Tijdens de conferentie presenteren verschillende organisaties een oplossing. Naast de genoemde vijf regionale deelnemers zijn ook andere  organisaties van de partij zoals Lister, Umah Hai en Iriszorg. Er is tijdens de conferentie ruimte voor discussie en we willen tonen wat ons verbindt: het herstel van ontwrichting en het hebben leren leven met een aandoening, die niet zelden stigmatiserend is. We doen dat op een verrassende manier. 

Doel van de conferentie

Een inspirerend en verhelderend overzicht bieden van verschillende posities van ervaringsdeskundigheid.
Daarnaast willen we ruimte bieden voor uitwisseling en ontmoeting.

Voor wie

Iedereen die is betrokken bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid.

Locatie

Auditorium, hogeschool Windesheim Zwolle, campus 2-6.
2 februari 2017, van 13.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur).

Kosten

Gratis deelname, wel graag vooraf aanmelden.
Tip: Neem zelf je drankje mee, wij bieden koffie, thee en water.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar Daniëlle Nijenkamp via d.nijenkamp@windesheim.nl