Twee studenten met telefoon buiten X
2 feb

RAAK! Ervaringsdeskundigheidsconferentie: een dans met verschillende petten en posities

Conferentie over ervaringsdeskundigheid in diverse rollen en functies: een overzicht van dilemma’s en oplossingen.

Onderzoek

Ervaringsdeskundigheid is een erkende deskundigheid, er is een beroepsvereniging, een landelijk competentieprofiel en sinds kort een landelijk leerplan. Ook reguliere zorgprofessionals ontwikkelen ervaringsdeskundigheid. Het onderzoek RAAK! Ervaringsdeskundigheid stimuleert dit. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit hogeschool Windesheim, in samenwerking met Hogeschool Utrecht en het VU-medisch centrum bij vijf regionale organisaties: Dimence, GGNet, Trajectum, Mee Veluwe IJsseloevers en RiBW Groep Overijssel.

Verschillende rollen

In het onderzoek merken we dat er verschillende manieren zijn om ervaringsdeskundigheid te benutten: in een specifieke rol als ‘ervaringsdeskundige’ of in een rol als reguliere professional ‘met ervaringsdeskundigheid’. Hierin worden soms ook nog verschillende niveaus onderscheiden. Er wordt in de praktijk flink gediscussieerd en geëxperimenteerd met rollen en posities.

Posities en rollen van ervaringsdeskundigen

Tijdens het onderzoek ontstond bij deelnemers de behoefte om een conferentie te wijden aan de verschillende posities en rollen van ervaringsdeskundigen. Tijdens de conferentie presenteren verschillende organisaties een oplossing. Naast de genoemde vijf regionale deelnemers zijn ook andere  organisaties van de partij zoals Lister, Umah Hai en Iriszorg. Er is tijdens de conferentie ruimte voor discussie en we willen tonen wat ons verbindt: het herstel van ontwrichting en het hebben leren leven met een aandoening, die niet zelden stigmatiserend is. We doen dat op een verrassende manier. 

Doel van de conferentie

Een inspirerend en verhelderend overzicht bieden van verschillende posities van ervaringsdeskundigheid.
Daarnaast willen we ruimte bieden voor uitwisseling en ontmoeting.

Programma

13.00 - 13.15 uur

Inloop

13.15 - 13.30 uur

Voorspel door Kike de Jong

13.30 - 13.40 uur

RAAK! Ervaringsdeskundigheid door Alie Weerman

13.40 - 14.00 uur

Petje af! Zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid presenteren zich

14.00 - 15.00 uur

Negenpitches: GGNet, Dimence, Trajectum, MEE IJsseloevers Veluwe, RIBW-GO, Umah Hai, Lister,Vriend GGZen Human Concern

15.00 - 15.20 uur

Pauze, verzamelen van vragen

15.20 - 15.40 uur

Dans Ervaringsdeskundigheid met Rikkie Overbeek en Simona Karbouniaris en leden leerwerkgroep

15.40 - 16.30 uur

Reactie van forum en bespreken van vragen: Jacobine Geel, Menno Oosterhoff, Dienke Boertien,Marjan Ter Avest e.a.
Gespreksleiding: Michael Milo

16.30 uur

Afronding en ‘spoken word’ Jurjen Mensink

Daarna:

Afterparty. Er is een informatiemarkt. U bent van harte uitgenodigd om uw organisatie hier te presenteren.

Voor wie

Iedereen die is betrokken bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid.

Locatie

Auditorium, hogeschool Windesheim Zwolle, campus 2-6.
2 februari 2018, van 13.15 – 16.30 uur (inloop 13.00 - 13.15 uur).

Kosten

Gratis deelname, wel graag vooraf aanmelden.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar Daniëlle Nijenkamp via d.nijenkamp@windesheim.nl

Onderzoekslijn Ervaringsdeskundigheid in de GGZ van Windesheim
Lees het verhaal van Irma en Richard die deelnemen aan de opleiding Ervaringsdeskundigheid waarbij IrisZorg samenwerkt met Hogeschool Windesheim


U kunt zich niet meer aanmelden voor deze activiteit.