Twee studenten met telefoon buiten X
3 nov

Congres Motiverende Gespreksvoering

Het congres over Motiverende Gespreksvoering vindt plaats bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en is het resultaat van een samenwerking tussen de HvA, Windesheim en MINTned.

Ontmoeting tussen praktijk en wetenschap

Op vrijdag 3 november 2017 organiseren Hogeschool Windesheim en de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met MINTned, voor de tweede keer een symposium over Motiverende Gespreksvoering. Net als de vorige keer staat hierbij de ontmoeting tussen praktijk en wetenschap centraal. Het thema is: 'Motiverende gespreksvoering op maat: voor iedereen in alle smaken? De dosis-effectrelatie van motiverende gespreksvoering'. 

Brede toepassing

Waar aanvankelijk vooral psychologen in de verslavingszorg gebruik maakten van Motiverende Gespreksvoering (MGV), wordt MGV tegenwoordig breed toegepast: in de gezondheidszorg, het sociale domein en in de sport. Zo gebruiken gezondheidscoaches MGV om een gezonde leefwijze bij ouderen te bevorderen, verpleegkundig specialisten om therapietrouw te vergroten, docenten om de studiemotivatie van studenten te versterken, en pedagogisch begeleiders om het leefklimaat in therapeutische groepen te beïnvloeden.

Puur of fantasie?

Met zoveel toepassingen van MGV vragen we ons af: wanneer is het MGV? Kun je, zoals bij chocolade spreken van pure chocolade (met 88% cacao) en cacaofantasie (producten die minder dan 35% cacao bevatten en geen chocolade mag heten). Kun je met andere woorden spreken van ‘pure MGV’ en ‘MGV-fantasie’? 
Het thema van het symposium is dan ook ‘De dosis-effect-relatie bij MGV’.

Daaruit vloeien vragen als:

  • hoe werken gespreksvormen met een beperkt aantal werkzame bestanddelen van MGV, waarbij niet alle technieken plus de MI-spirit worden toegepast?
  • wat doen al die ingrediënten van MGV, en (hoe) dragen ze bij aan het effect van MGV?
  • wat zijn de te verwachten effecten van de verschillende smaken MGV?

Interesse in het congres?

Lees meer over het congres op de website van de Hogeschool van Amsterdam.