Twee studenten met telefoon buiten X
22 mrt

Van on(der)bevoegd naar bevoegd

Een informatie- en matchingsbijeenkomst voor on(der- of anders)bevoegde docenten in de wijde omgeving van Zwolle, om je te informeren over bevoegdheidstrajecten.

Om de kwaliteit van de lessen en het onderwijs te borgen, is in het nationaal sectorakkoord en de lerarenagenda 2013-2020 afgesproken dat in 2017 alle lessen worden gegeven door bevoegde leraren. Om dit te bereiken heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 29 februari 2016 het plan van aanpak Tegengaan onbevoegd lesgeven naar de Tweede Kamer verzonden. Lees meer over deze plannen van de staatssecretaris.

Om te bevorderen dat het aantal onbevoegd gegeven lessen wordt teruggedrongen organiseert Windesheim samen met VOION en de andere lerarenopleidingen (Saxion, Hogeschool Utrecht, HAN en NHL) de regionale informatie- en matchingsbijeenkomst 'Van on(der)bevoegd naar bevoegd'. Wij nodigen je van harte uit voor deze bijeenkomst voor on(der- of anders)bevoegde docenten in de wijde omgeving van Zwolle, om je te informeren over bevoegdheidstrajecten.

Voor wie?

De bijeenkomst is met name bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs die on(der- of anders)bevoegd zijn. Daarnaast is de bijeenkomst relevant voor medewerkers HRM, schoolleiders, opleiders in de school, teamleiders en andere belangstellenden.

Programma

15.30 uur Inloop
16.00 uur  Welkom en oriëntatie op het programma door Petra Vos, algemeen projectleider Windesheim 
16.10 uur  Algemene informatie over (nieuwe) mogelijkheden bijscholing en subsidieregelingen door Cor van Dam, programmaleider arbeidsmarktprojecten VO VOION 
16.35 uur 

Parallelsessies. Specifieke informatie over:

  • Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader. Doelgroep pabo afgestudeerden, werkzaam in vmbo.
  • Tweedegraads maatwerktrajecten/opleidingen door de vakgroepcoördinatoren van de lerarenopleidingen Nederlands, Engels of Wiskunde. Doelgroep: pabo afgestudeerden werkzaam in vo en tweedegraads docenten die extra bevoegdheid willen halen. Er is ook informatie over andere vakken dan de drie genoemde.
  • Eerstegraads maatwerktrajecten/opleidingen. Doelgroep: docenten die een eerste graadsbevoegdheid moeten halen.
  • Rekenbevoegdheid: Rekentraject basis-gevorderd-expert. Doelgroep: rekendocenten die een bevoegdheid voor vmbo of mbo willen halen.
  • Opscholingstrajecten nieuwe profielvakken vmbo. Doelgroep: tweedegraads opscholers (vmbo profielen).
17.10 uur  Parallelsessies 2e ronde
17.50 uur  Ruimte voor individuele vragen tijdens de informatiemarkt, onder begeleiding van een hapje en een drankje
18.30 uur  Einde 

Informatiemarkt

Na de centrale voorlichting en de parallelsessies is er een informatiemarkt. Hier krijg je een globaal zicht op een passend studietraject. Voor een exact op maat gesneden antwoord wordt in een later stadium een formele intake gehouden.

Het aanbod op deze markt bestaat uit:

  • inhoudelijke informatie van de lerarenopleidingen over het behalen van een bevoegdheid docent onderbouw basis-kader, tweede- of eerstegraadsbevoegdheid, de vmbo profielen en de bevoegdheid rekenen voor vmbo en mbo
  • informatie over de mogelijkheden tot financiering (beurzen, subsidies)
  • individuele oriënterende gesprekken over passende studies ('maatwerkgesprekken') 

Tijd en locatie

De bijeenkomst 'Van on(der)bevoegd naar bevoegd' vindt woensdag 22 maart van 15.30 - 18.30 uur plaats in de Geert Veenhovenzaal (gebouw G, ruimte G2.20) van Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle.

Aanmelden

Wil je aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meld je dan aan via onderstaande button. Deelname is gratis.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Petra Vos, projectleider 'Van on(der)bevoegd naar bevoegd' Windesheim, via p.vos@windesheim.nl. Voor organisatorische vragen kun je contact opnemen met Tonnie de Haan via tt.de.haan@windesheim.nl

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze activiteit.