Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Working paper
  • 1 december 2020
  • Nieuwe arbeidsverhoudingen
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Het bevorderen van leren in systeeminnovatie: bouwstenen voor een

Het bevorderen van leren in systeeminnovatie: bouwstenen voor een lerende innovatiecommunity

Samenvatting

House of skills (HoS) is een publiek-private samenwerking (PPS) binnen de metropoolregio Amsterdam. Hierbij zijn regionale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, universiteiten, kennisinstellingen, werkgevers (vertegenwoordigers) en vakbonden betrokken. Het doel van HoS is de arbeidsmarkt als systeem te innoveren met een instrumentarium voor skills-based werving, assessment, training en matching en daarmee de mismatches op de huidige arbeidsmarkt op te lossen. Bij systeeminnovaties van een dergelijke complexiteit als HoS is het belangrijk dat de betrokkenen gezamenlijk leren, zodat zij vanuit hun eigen rol het bestaande systeem kunnen innoveren. Hierbij worden zowel maatschappelijke, institutionele als technologische veranderingen nagestreefd, die bovendien ook invloed op elkaar hebben. Dit maakt het innovatieproces onvoorspelbaar, dynamisch en iteratief (van Mierlo et al., 2010). Het leren van de betrokkenen bij HoS vindt plaats op verschillende niveaus en plaatsen: binnen en tussen de werkpakketten, tussen lokale experimenten, in de interactie tussen verschillende domeinen en in de groeiende ‘skills community’, waar steeds meer partners onderdeel van vormen. In dit paper gaan we in op hoe het leren van de betrokkenen in een systeeminnovatieproces kan worden bevorderd.

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Marieke Veltman
  • Sarike Verbiest
  • Anneke Goudswaard
  • Wander Meulemans
  • Hafid Ballafkih