Meisje die aan het hardlopen is met blauwe lucht op de achtergrond

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

 • Project

Publicaties

579 Resultaten
 1. Agrarische bedrijfsopvolging: een project voor de hele familie 07 december 2017

  Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het opvolgingsproces van agrarisch familiebedrijven.
  Download
 2. Unive steunt Hersenletsel.nl 30 november 2017

  Univé verzekeringen, kantoor Almere, steunt Hersenletsel.nl Flevoland met een donatie ten behoeve van het verbeteren van arbeidsparticipatie van mensen met NAH. De activiteiten zullen specifiek gericht zijn op de behoefte aan een betere voorbereiding en afstemming over de verwachtingen van het gesprek met het UWV.
  Download
 3. Gelijktijdig ontwikkelen, onderzoeken en leren 22 november 2017

  Publicatie (2017) - In Opleiding en Ontwikkeling (nr. 4) schrijven Inge Andersen, Loes van Wessum en Frank Hulsbos over gespreid leiderschap. Hoe kan de combinatie van onderzoeken en ontwikkelen ertoe bijdragen dat de samenwerking tussen professionals en nieuwe vormen van leiderschap in de praktijk vorm krijgt?
  Download
 4. De schoolleider als leraar 22 november 2017

  Publicatie (2017) - Lerende leraren bevorderen het leren van kinderen. Hoe een schoolleider op zijn of haar beurt het leren van (beginnende) leraren bevordert, wordt duidelijk uit interviews met vijf schoolleiders uit de regio Flevoland.
  Download
 5. Involvement of people with dementia in making decisions about their lives: a qualitative study that appraises shared decision-making concerning daycare 15 november 2017

  How do people with dementia, their informal caregivers, and their professionals participate in decision-making about daycare and to develop a typology of participation trajectories? This article is about a qualitative study with a prospective, multi-perspective design, based on 244 semistructured interviews, conducted during three interview rounds over the course of a year.
  Download
 6. Bruggen bouwen in school en kinderopvang 07 november 2017

  Publicatie (2017) - Dit boekje komt voort uit het project ‘Leren van spel’ waarin een brug geslagen wordt tussen kinderopvang en school. In dit project wordt onderzocht hoe we de nieuwsgierigheid van kinderen kunnen behouden en gebruiken voor leerprocessen die nu nog vaak ‘schools’ zijn.
  Download
 7. Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 31 oktober 2017

  Publicatie (2017) - Dr. Lia van der Maas en dr. Hanneke Kalisvaart, beiden als onderzoekers verbonden aan het lectoraat schreven een hoofdstuk in het Handboek. Hierin wordt beschreven hoe psychomotorische therapie kan bijdragen aan de behandeling door het bevorderen van lichaamsbewustzijn.
  Download
 8. Action learning uitstroom 24-uurszorg 31 oktober 2017

  Vissenberg, C., Tempel, H., Jurrius, K. (2017) Action learning uitstroom 24-uurszorg. Een onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurszorg in de periode juni 2016 t/m juni 2017. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 9. De kleur van SWPBS in Nederland 31 oktober 2017

  Publicatie (2017) - Artikel in Tijdschrift voor orthopedagogiek (jrg. 56) door Monique Nelen, Margreet van Oudheusden en Sui Lin Goei over de culturele aanpassing van SWPBS aan de Nederlandse onderwijscontext volgens de opinie van experts.
  Download
 10. Toekomstverkenning van regionale bevolkings- en arbeidsmarktontwikkelingen en beleidsperspectieven 26 september 2017

  Windesheim heeft een nieuw instellingsplan ontwikkeld voor de periode 2016–2021; er is door Windesheim, als instelling voor hoger onderwijs, een koers bepaald voor de komende vijf jaar. Op verzoek van de procesgroep instellingsplan Windesheim, hebben het lectoraat Area Development en het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) hiervoor de handen ineengeslagen. Dit heeft geresulteerd in een verkennend onderzoek naar de toekomstige regionale bevolkings- en arbeidsmarktontwikkelingen en beleidsperspectieven relevant voor Windesheim en Windesheim Flevoland. Hiermee is een indruk gegeven van de kenmerken van de toekomstige (regionale) vraag naar scholing, met speciaal oog voor de mogelijke perspectieven voor het hoger onderwijs en Windesheim in het bijzonder.
  Download