Meisje die aan het hardlopen is met blauwe lucht op de achtergrond

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

 • Project

Publicaties

613 Resultaten
 1. Factsheet Probleemgedrag bij migranten met dementie 03 februari 2020

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een kwalitatief onderzoek onder 20 zorgverleners (intra- en extramuraal) naar ervaringen in het omgaan met probleemgedrag van migranten met dementie Corina Bosma (Carintreggeland) en Carolien Smits (Windesheim)
  Download
 2. Rapportage Schoon en leefbaar huis 22 januari 2020

  Onderzoeksproject (afgerond) - Wanneer het mensen niet meer goed lukt om zelfstandig of met hulp van hun naasten thuis te wonen, dan kunnen zij bij hun gemeente terecht voor hulp in en aan huis vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  Download
 3. Eindrapportage Verhuizen Sociale Kwaliteit 22 januari 2020

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een groep Overijsselse senioren onderzocht, onder begeleiding van het Windesheim lectoraat Innoveren met Ouderen, de ervaringen van ouderen die op latere leeftijd naar Overijssel zijn verhuisd.
  Download
 4. 21 januari 2020

  Download
 5. Eindverslag Levensverhaal Centraal 20 januari 2020

  In het project Levensverhaal Centraal onderzochten we hoe professionele zorgverleners de zorg voor bewoners met dementie vanuit het levensverhaal zodanig kunnen inrichten, dat die beter aansluit bij wat voor de bewoner van betekenis is. In dit praktijkonderzoek hebben vier Professionele LeerGroepen.
  Download
 6. Analyse nr. 47, bijlage Financieel Dagblad; Artikel 'Onderzoek draagt bij aan Energietransitie' 20 januari 2020

  De transitie naar een nieuw, duurzaam energiesysteem, dat zonder verstoringen werkt, is geen eenvoudige. Wat vaak blijkt is dat men niet goed geïnformeerd is als het om energievraagstukken gaat, merken lectoren Jeike Wallinga (Windesheim) en Jan-Jaap Aué (Hanzehogeschool), beiden lid van het lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht (LEVE), op.
  Download
 7. Regio Zwolle Monitor 2019 01 januari 2020

  In de Regio Zwolle Monitor 2019 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 8. Kwaliteit vraagt om pedagogisch leiderschap 11 december 2019

  Publicatie (2019) - In het vakblad Management Kinderopvang beschrijft associate lector Loes van Wessum op welke wijze leidinggevenden kinderopvangorganisaties zo kunnen inrichten dat kinderen en pm'ers zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  Download
 9. Samenvatting eindrapportage Uitnodigen tot Samenredzaamheid 11 december 2019

  Samenvatting (2019) - Het lectoraat en Wijkteam Almere Haven hebben in opdracht van het ‘Samen sterk’ project onderzoek gedaan naar mensen in een kwetsbare positie die niet de weg weten te vinden naar activiteiten, maar dit wellicht wel zouden willen.
  Download
 10. Eindrapportage Uitnodigen tot Samenredzaamheid 11 december 2019

  Eindrapportage (2019) - Het lectoraat en Wijkteam Almere Haven hebben in opdracht van het ‘Samen sterk’ project onderzoek gedaan naar mensen in een kwetsbare positie die niet de weg weten te vinden naar activiteiten, maar dit wellicht wel zouden willen.
  Download