Loopbrug F>C

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Project

 • Branche

Publicaties

556 Resultaten
 1. Obesity perceived as risk factor and disease 20 maart 2017

  Obesitas wordt te vaak niet serieus genomen. De medische gevolgen van obesitas worden vaak niet erkend door patiënten en de acute sociale problemen van obesitas worden vaak niet onderkend door behandelaars. Senior sprekers en junior bezoekers van een top Summer School door de European Association for the Study of Obesity gaan in dit artikel dieper in op het onderschatten van het obesitasprobleem.
  Download
 2. Evaluatie door casemanagers dementie 17 maart 2017

  Deze publicatie gaat over een praktijkgerichte explorerende studie die beoogt inzicht te geven in de wijze waarop casemanagers dementie vorm en inhoud geven aan de evaluatie van hun begeleiding van het informele zorgnetwerk.
  Download
 3. Living Lab: intrinsiek motiveren door co-creëren 15 maart 2017

  In Zwolle werken studenten en ouderen in co-creatie samen met andere partijen aan het ontwikkelen en implementeren van authentieke leeftijdsvriendelijke diensten. Daartoe heeft de opleiding Toegepaste Gerontologie van Windesheim samen met ouderen een living lab ontwikkeld. Het Living Lab Toegepaste Gerontologie blijkt ook de intrinsieke motivatie van studenten te stimuleren. Dit artikel in OnderwijsInnovatie van de OU gaat hierover.
  Download
 4. Factsheet mantelzorgende studenten Windesheim 2016 15 maart 2017

  Download
 5. Leeman, Y., Dieleman, A., Steen, J. van der, Beer, F. de, & Mittendorff, K. (2017). Het begeleiden van praktijkonderzoek in een Professionaliseringstraject. ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38’(1), pp. 81-94. 14 maart 2017

  - Dit artikel doet verslag van de begeleiding van een vierjarig professionaliseringstraject waarin het onderzoekend handelen van 22 leraren op vier scholen voor voortgezet onderwijs centraal stond.
  Download
 6. Leren begeleiden van pabo-studenten bij het formuleren van onderzoeksvragen 14 maart 2017

  Publicatie (2017) - In het tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(1) bespreken associate lector Loes van Wessum, Marc Vrakking en Annemarie van der Waarde van de Almeerse Scholen Groep en Gerrit Jan Kootstra van Windesheim Zwolle hoe pabostudenten begeleid kunnen worden bij het formuleren van onderzoeksvragen.
  Download
 7. Involving people with dementia in developing an interactive web tool for shared decision-making: experiences with a participatory design approach 12 maart 2017

  The aim of this study was at gaining insight into the participatory design approach of involving people with dementia in the development of the DecideGuide, an interactive web tool facilitating shared decision-making in their care networks. Article in Disability and Rehabilitation, march 2017.
  Download
 8. Samen de schouders eronder - Handreiking 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. Het doel van de handreiking is om aan de verschillende deelnemers in het pleegzorgproces (het kind, de ouders, de pleegouders, de pleeggrootouders, de professionals) mogelijkheden te bieden om het netwerk te activeren, te betrekken, in te schakelen.
  Download
 9. Samen de schouders eronder - Rapportage 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. In deze rapportage wordt in kaart gebracht welke sociale netwerk strategieën in de pleegzorg gebruikt worden.
  Download
 10. Samen de schouders eronder - Toolkit 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. De toolkit is een handzame bijlage bij zowel de rapportage Sociale Netwerk Strategieën als bij de handreiking. Zo kunnen alle belangrijke betrokkenen rondom de pleegzorgplaatsing op eenvoudige wijze de beschikbare middelen gebruiken en inzetten.
  Download