Loopbrug F>C

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Project

 • Branche

Publicaties

551 Resultaten
 1. Leeman, Y., Dieleman, A., Steen, J. van der, Beer, F. de, & Mittendorff, K. (2017). Het begeleiden van praktijkonderzoek in een Professionaliseringstraject. ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38’(1), pp. 81-94. 14 maart 2017

  - Dit artikel doet verslag van de begeleiding van een vierjarig professionaliseringstraject waarin het onderzoekend handelen van 22 leraren op vier scholen voor voortgezet onderwijs centraal stond.
  Download
 2. Leren begeleiden van pabo-studenten bij het formuleren van onderzoeksvragen 14 maart 2017

  Publicatie (2017) - In het tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(1) bespreken associate lector Loes van Wessum, Marc Vrakking en Annemarie van der Waarde van de Almeerse Scholen Groep en Gerrit Jan Kootstra van Windesheim Zwolle hoe pabostudenten begeleid kunnen worden bij het formuleren van onderzoeksvragen.
  Download
 3. Involving people with dementia in developing an interactive web tool for shared decision-making: experiences with a participatory design approach 12 maart 2017

  The aim of this study was at gaining insight into the participatory design approach of involving people with dementia in the development of the DecideGuide, an interactive web tool facilitating shared decision-making in their care networks. Article in Disability and Rehabilitation, march 2017.
  Download
 4. Samen de schouders eronder - Handreiking 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. Het doel van de handreiking is om aan de verschillende deelnemers in het pleegzorgproces (het kind, de ouders, de pleegouders, de pleeggrootouders, de professionals) mogelijkheden te bieden om het netwerk te activeren, te betrekken, in te schakelen.
  Download
 5. Samen de schouders eronder - Rapportage 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. In deze rapportage wordt in kaart gebracht welke sociale netwerk strategieën in de pleegzorg gebruikt worden.
  Download
 6. Samen de schouders eronder - Toolkit 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. De toolkit is een handzame bijlage bij zowel de rapportage Sociale Netwerk Strategieën als bij de handreiking. Zo kunnen alle belangrijke betrokkenen rondom de pleegzorgplaatsing op eenvoudige wijze de beschikbare middelen gebruiken en inzetten.
  Download
 7. Samen de schouders eronder - Visie 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. In dit document wordt de visie op het benutten en inzetten van sociale netwerken in de pleegzorg beschreven aan de hand van een aantal uitgangspunten.
  Download
 8. Evaluatie sociale wijkteams Noordoostpolder 28 februari 2017

  De rol van de casusregisseur is in een groot deel van de casussen en trajecten veranderd, waardoor onduidelijkheid is ontstaan over de opdracht van en de rollen binnen DOEN! Het rapport geeft aanbevelingen over inrichting van werkwijze, organisatie, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering.
  Download
 9. Levensverhaal centraal: werken aan betekenisvolle, integrale zorg in het verpleeghuis 13 februari 2017

  Eindrapportage (februari 2017) - In het project Levensverhaal Centraal onderzochten we hoe teams van zorgverleners en leidinggevenden het levensverhaal van ouderen met dementie centraal kunnen stellen, zodat dit een bijdrage levert aan betekenisvolle, integrale zorg. In de eindrapportage de resultaten van dit onderzoek.
  Download
 10. Duurzaam produceren in de kunststofindustrie: onderzoeksbeschrijving en PEM-handleiding 10 februari 2017

  Het lectoraat Kunststoftechnologie heeft het SIA/RAAK-project 'Duurzaam produceren in de kunststofindustrie' samen met dertien deelnemende bedrijven opgezet. Het doel: reduceren van het gebruik aan grondstoffen en energie in deze sector. Het eerste onderzoek is een studie naar het energieverbruik van de deelnemende bedrijven. Hiertoe is een Windesheimenergiescan ontwikkeld: de NRG-Scope. Deze scan heeft geleid tot de Efficiency Energy Index (WEEI). In het tweede onderzoek is gebruik gemaakt van de Procesparameter Effect Methode (PEM). Hiermee is inzicht verkregen in de invloed die machine-instellingen hebben op producteigenschappen. In de eerste helft van de download staat een volledige beschrijving van het onderzoek. Vanaf pagina 54 in de download vindt u een handleiding van de PEM.
  Download