logo Windesheim op C

Filters

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

 • Project

Filteren

Publicaties

Publicaties
 1. An aligned model for continuous deveopment of teachers and school leaders 31 oktober 2018

  Publicatie (2018) - In dit artikel van associate lector Loes van Wessum in het ESHA magazine (European School Heads Association) presenteert de auteur de ‘Learning Turbine’ en enkele lessen die zijn geleerd tijdens het werken met de ‘Learning Turbine’ in negen scholen.
  Download
 2. Kunststoffen in de machinebouw II 8 oktober 2018

  Naar aanleiding van meer vraag naar de mogelijkheden van kunststoffen in de machinebouw is er een vervolg gemaakt op dit project. Lees hier het rapport.
  Download
 3. Naar de andere oever 5 oktober 2018

  In dit artikel wordt verslag gedaan van een kleinschalig, verkennend onderzoek op twee vo-scholen. Vanuit de begrippen coöperatie, coördinatie en collaboratie is verkend hoe samenwerking met jeugdhulpverlening hier vormgegeven wordt.
  Download
 4. Er lijkt niets met ons aan de hand, maar dat is niet zo…Ons hoofd moet heel hard werken 30 september 2018

  Arends, K., Ent, M. van der, Kelderman, L., Jurrius, K. & Jansen, N. (2018). Ter bevordering van herkenning en erkenning van hersenletsel en de gevolgen bij kinderen is dit boek geschreven door leden van het Expertiseteam Jeugd en Hersenletsel en voorzien van praktische handvatten om ermee om te gaan.
  Download
 5. Tips voor ouders - sport en bewegen 25 september 2018

  Publicatie met daarin tips voor ouders - Bevordering van de gezondheid, het welzijn en het plezier van kinderen en jongeren die betrokken zijn bij sport.
  Download
 6. Renovatie stalen brugdekken met een VVK sandwichconstructie 11 september 2018

  Sinds 1997 is binnen Nederland meer aandacht gekomen voor de vermoeiingsproblematiek van orthotrope stalen brugdekken. Om veelvuldige verkeershinder door inspecties en reparaties te voorkomen moeten scheuren in alle vaak belaste stalen bruggen worden voorkomen. Het doel is de haalbaarheid van een alternatieve oplossing voor de vermoeiingsproblemen te onderzoeken.
  Download
 7. Poedercoaten op Plastics 7 september 2018

  Poedercoaten is een techniek om op producten een verflaag aan te brengen zonder gebruik te maken van oplosmiddelen. Dit literatuuronderzoek biedt een korte inleiding in de achtergronden van het poedercoaten op deze materialen.
  Download
 8. E-book 'Syrische vluchtelingen aan het werk' (2018) 31 augustus 2018

  Dit e-book biedt werkgevers die een Syrische vluchteling aan willen nemen, of dat al gedaan hebben, antwoorden op vragen die vaak gesteld worden.
  Download
 9. Leven vol kruispunten 31 juli 2018

  Donkervoort, M. & Kornelis, D. (2018). Een onderzoek naar kritische kruispunten in het leven van mensen met een beperking en de resultaten van een methodiek om hen proactief te ondersteunen.
  Download
 10. Jaarverslag 2017 25 juli 2018

  Het jaarverslag 2017 geeft inzicht in de activiteiten en onderzoeksprojecten in 2017.
  Download
 11. Hulpverlening aan huishoudens met complexe en meervoudige problemen 24 juli 2018

  Een verkennende literatuurstudie naar de problematiek en de hulpverlening. Een publicatie van lector Joop ten Dam en kenniskringlid Lubke van ’t Hul.
  Download
 12. Factsheet ChecKid en andere Zwolse monitors met betrekking tot overgewicht en leefstijl bij kinderen 24 juli 2018

  Verschillende Zwolse partijen die informatie over de gezondheid van Zwolse kinderen verzamelen, hebben zich gebogen over onderlinge afstemming en samenwerking om inefficiëntie door overlap en ongebruikte gegevens tegen te gaan. Ook wil men overbelasting van ouders en kinderen die deelnemen aan de verschillende onderzoeken voorkomen.
  Download
 13. De Gezonde Stad, driemaal beter: leeft beter, woont beter, zorgt beter 24 juli 2018

  In zijn lectorale rede schetst Joop ten Dam de aanpak van de preventie van overgewicht en de verschillende lijnen die hierin te onderkennen zijn: gezond leven (de community-benadering), gezonde zorg (de ketenbenadering) en gezonde omgeving (integraal gezondheidsbeleid).
  Download
 14. Evaluatie programma Zwolle Gezonde Stad 2010 2013 19 juli 2018

  Zwolle heeft de problematiek van overgewicht problematiek onder kinderen en jongeren in 2006 serieus opgepakt met de start van het programma “Samen Gezond”, waarbij vooral in de aandachtwijken Diezerpoort en Holtenbroek gewerkt is aan het ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak om overgewicht tegen te gaan. In deze rapportage lees je de evaluatie
  Download
 15. Samenvatting Gezonde stadsgezichten 5 juli 2018

  Een studie naar gezondheidsverschillen en stedelijk gezondheidsbeleid.
  Download
 16. De vele beelden van integraal werken 1 juni 2018

  Polstra, L., Verkooijen, L., Binkhorst, J., Ende, P. van de, Glasbergen, P., Korput, J. van de, Pruim, E. & Teekman, C. (2018). Rapportage van een kennissynthese: onderzoek naar beelden en betekenissen van de centrale partijen, klanten, sociale professionals en klantmanagers, over integraal werk en de werkzame bestanddelen ervan, uitgevoerd door vier Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD Zwolle, WSD Noord, Kennisplatform Utrecht Sociaal en WSD Flevoland).
  Download
 17. Lectorale rede Heico van der Blonk 30 mei 2018

  'Oneindigheid. Innovatie. Transitie'. Lectorale rede Heico van der Blonk, als lector Netwerken in een Circulaire Economie, uitgesproken op 30 mei 2018.
  Download
 18. Factsheet Onderzoek Studieklimaat gezondheid en studiesucces 2017 7 april 2018

  Factsheet met eerste resultaten van het onderzoek Studieklimaat, gezondheid en studiesucces 2017. Het onderzoek vond plaats in de periode december 2017 tot maart 2018 en werd voor de vijfde keer uitgevoerd op Hogeschool Windesheim bij voltijd en duaal bachelor studenten.
  Download
 19. Netwerk studentenwelzijn Actieplan Studentenwelzijn 2018 7 april 2018

  Download
 20. Rapportage casusanalyses jeugdzorg plus 1 april 2018

  Vissenberg, C., Tempel, H., Jurrius, K. (2018). Casusanalyses jeugdzorg plus in bovenregionaal samenwerkende Utrechtse regio’s (Zuid Oost Utrecht, Eemland, Utrecht West, Lekstroom en Utrecht Stad). Een onderzoek naar de wijze waarop in de regio’s aan ieder gezin, kind en jeugdige zo tijdig en passend mogelijk een thuismogelijke zorg geboden kan worden, wat hierbij bevorderende en belemmerende factoren zijn en hoe kennis over deze factoren kan worden benut. Almere: lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 21. Eindpublicatie Medische Technologie 22 maart 2018

  Een eindpublicatie naar aanleiding van het onderzoeksproject 'Kunststoffen in de Medische Technologie'.
  Download
 22. Evaluatietool Raad van Advies 20 maart 2018

  Deze evaluatietool is bedoel voor directies en aandeelhouders van MKB (familie)bedrijven die werken met een Raad van Advies. Het doel van deze tool is om het functioneren van de RvA in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. Uitgave februari 2018.
  Download
 23. Samenredzame wijken in Meppel 20 maart 2018

  Hoe kan de gemeente burgerinitiatieven faciliteren die de samenredzaamheid in een wijk versterken? Van september 2015 tot oktober 2017 is binnen de Regiocampus actieonderzoek verricht in een zogenoemd Wijklab. Het lectoraat Innoveren met Ouderen was hiervan coördinator. Deze handreiking is het resultaat van dit onderzoek en geeft handvatten voor de gemeente om binnen samenwerkingsprojecten zoals een Wijklab burgerinitiatieven te faciliteren.
  Download
 24. Het functioneren van Raden van Advies 20 maart 2018

  Deze publicatie beschrijft de resultaten van een uitgebreide studie waarin is onderzocht hoe Raden van Advies functioneren en op welke manieren zij van waarde zijn voor familieleden en hun onderneming. Uitgave maart 2018.
  Download
 25. In rekengesprek met de leerling 19 maart 2018

  Publicatie 2018 - In het onderwijs wordt veel gesproken over leerlingen en te weinig mét leerlingen. Een rekengesprek, met een actieve rol van de leerling, kan een effectief middel zijn om de onderwijsbehoeften van leerlingen op rekengebied te achterhalen.
  Download
 26. Startnotitie Kwaliteitsindicatoren en Meetinstrumenten Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel 28 februari 2018

  De Zorgstandaard is een inhoudelijk document dat beschrijft wat de persoon met THL en zijn naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment dat er sprake is van THL. Het is een beschrijving van hoe het zou moeten zijn op basis van de huidige good practices in Nederland. Roeland, J. en Jurrius, K. (2017).
  Download
 27. Composiet als wapenende bekisting 8 februari 2018

  In dit rapport staat het onderzoek naar constructieve samenwerking composiet en beton centraal.
  Download
 28. Flyer aandachtspunten voor het familiegesprek bij agrarische bedrijfsovername 25 januari 2018

  Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het opvolgingsproces van agrarische familiebedrijven. Naast het onderzoeksrapport is een flyer ontwikkeld met aandachtspunten voor het familiegesprek.
  Download
 29. In de ban van het kind; digitale en interactieve brochure lectorale redes Dorien Graas en Peter Nikken 10 januari 2018

  Digitale en interactieve brochure die gemaakt is over en naar aanleiding van de lectorale redes van Dorien Graas en Peter Nikken, uitgesproken op 27 november 2017.
  Download
 30. Succesfactoren voor interprofessioneel samenwerken (2018) 1 januari 2018

  Hoofdstuk met een overzicht van de internationale literatuur met betrekking tot interprofessioneel samenwerken. Daarnaast wordt geschetst wat dit betekent in de context van sociale wijkteams en voor onderwijs dat professionals voorbereidt op interprofessioneel samenwerken.
  Download
 31. Werken aan een inclusieve organisatie (2018) 1 januari 2018

  Een hoofdstuk over Inclusief HRM, gebaseerd op inzichten uit praktijkgericht onderzoek. Het hoofdstuk beschrijft wat wordt verstaan onder een inclusieve organisatie en inclusief HRM, wat bekend is over het verbeteren van HRM processen om te komen tot een inclusieve organisatiecultuur, en wat dit betekent voor de rol en werkzaamheden van HRM.
  Download
 32. Profclubs jagen op 'voetbalbaby's' 24 december 2017

  Online publicatie (2017) - In de jacht op talent komen voetbalclubs uit bij steeds jongere kinderen. Volgens experts is dit systeem niet effectief en zelfs gevaarlijk voor de ontwikkeling van de talenten. Zij pleiten ervoor dat profclubs kinderen tot hun twaalfde met rust laten.
  Download
 33. Wie maakt de dienst uit 20 december 2017

  Dit artikel van Pedagogiek in Praktijk verscheen naar aanleiding van de lectorale redes van Peter Nikken en Dorien Graas en gaat over de kracht van de pedagogische relatie in gezin, onderwijs en jeugdhulp.
  Download
 34. Remediaal 2017: Inclusie van Syrische vluchtelingenkinderen in het Turkse openbare onderwijs met Positive Behaviour Support 18 december 2017

  Publicatie (geplaatst met toestemming, december 2017) - Artikel in het tijdschrift Remediaal door Sui Lin Goei, Lale Hazar, Margreet van Oudheusden en Marinus Stehouwer over de inclusie van Syrische vluchtelingenkinderen in het Turkse openbare onderwijs m.b.v. PBS.
  Download
 35. Remediaal 2017: Positive Behaviour Support Network Europe 18 december 2017

  Publicatie (geplaatst met toestemming, december 2017) - In dit artikel in het tijdschrift Remediaal door Sui Lin Goei en Lefki Kourea wordt de aanleiding voor het vormen van het Europese netwerk rond Positive Behaviour Support beschreven.
  Download
 36. Interpersonal violence against children in sport 11 december 2017

  Miljoenen kinderen hebben op dagelijkse basis te maken met geweld. Thuis, op school, in boeken, in de media en op straat. In deze Engelstalige publicatie gaat Tine Vertommen eerst in op geweld tegen kinderen in het algemeen voordat ze zich op sport focust.
  Download
 37. Agrarische bedrijfsopvolging: een project voor de hele familie 7 december 2017

  Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het opvolgingsproces van agrarisch familiebedrijven.
  Download
 38. Unive steunt Hersenletsel.nl 30 november 2017

  Univé verzekeringen, kantoor Almere, steunt Hersenletsel.nl Flevoland met een donatie ten behoeve van het verbeteren van arbeidsparticipatie van mensen met NAH. De activiteiten zullen specifiek gericht zijn op de behoefte aan een betere voorbereiding en afstemming over de verwachtingen van het gesprek met het UWV.
  Download
 39. De schoolleider als leraar 22 november 2017

  Publicatie (2017) - Lerende leraren bevorderen het leren van kinderen. Hoe een schoolleider op zijn of haar beurt het leren van (beginnende) leraren bevordert, wordt duidelijk uit interviews met vijf schoolleiders uit de regio Flevoland.
  Download
 40. Involvement of people with dementia in making decisions about their lives: a qualitative study that appraises shared decision-making concerning daycare 15 november 2017

  How do people with dementia, their informal caregivers, and their professionals participate in decision-making about daycare and to develop a typology of participation trajectories? This article is about a qualitative study with a prospective, multi-perspective design, based on 244 semistructured interviews, conducted during three interview rounds over the course of a year.
  Download
 41. Bruggen bouwen in school en kinderopvang 7 november 2017

  Publicatie (2017) - Dit boekje komt voort uit het project ‘Leren van spel’ waarin een brug geslagen wordt tussen kinderopvang en school. In dit project wordt onderzocht hoe we de nieuwsgierigheid van kinderen kunnen behouden en gebruiken voor leerprocessen die nu nog vaak ‘schools’ zijn.
  Download
 42. Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 31 oktober 2017

  Publicatie (2017) - Dr. Lia van der Maas en dr. Hanneke Kalisvaart, beiden als onderzoekers verbonden aan het lectoraat schreven een hoofdstuk in het Handboek. Hierin wordt beschreven hoe psychomotorische therapie kan bijdragen aan de behandeling door het bevorderen van lichaamsbewustzijn.
  Download
 43. De kleur van SWPBS in Nederland 31 oktober 2017

  Publicatie (2017) - Artikel in Tijdschrift voor orthopedagogiek (jrg. 56) door Monique Nelen, Margreet van Oudheusden en Sui Lin Goei over de culturele aanpassing van SWPBS aan de Nederlandse onderwijscontext volgens de opinie van experts.
  Download
 44. Action learning uitstroom 24-uurszorg 31 oktober 2017

  Vissenberg, C., Tempel, H., Jurrius, K. (2017) Action learning uitstroom 24-uurszorg. Een onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurszorg in de periode juni 2016 t/m juni 2017. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 45. Toekomstverkenning van regionale bevolkings- en arbeidsmarktontwikkelingen en beleidsperspectieven 26 september 2017

  Windesheim heeft een nieuw instellingsplan ontwikkeld voor de periode 2016–2021; er is door Windesheim, als instelling voor hoger onderwijs, een koers bepaald voor de komende vijf jaar. Op verzoek van de procesgroep instellingsplan Windesheim, hebben het lectoraat Area Development en het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) hiervoor de handen ineengeslagen. Dit heeft geresulteerd in een verkennend onderzoek naar de toekomstige regionale bevolkings- en arbeidsmarktontwikkelingen en beleidsperspectieven relevant voor Windesheim en Windesheim Flevoland. Hiermee is een indruk gegeven van de kenmerken van de toekomstige (regionale) vraag naar scholing, met speciaal oog voor de mogelijke perspectieven voor het hoger onderwijs en Windesheim in het bijzonder.
  Download
 46. Kunst en Positieve gezondheid: kennissynthese 14 september 2017

  Hoewel de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning in binnen- en buitenland breed wordt gedragen, is de kennis erover versnipperd. In opdracht van het ministerie van OCW (via ZonMw) voerde een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie de kennissynthese uit, waarvan dit rapport het verslag is. De kennissynthese vormt een inbreng voor de kennisagenda die in afstemming met stakeholders opgesteld gaat worden.
  Download
 47. Kunst en Positieve gezondheid: bijlagen 14 september 2017

  Bijlagen bij de overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen
  Download
 48. Key values of a Dutch cooperation school and the practice of religious education 31 augustus 2017

  Publicatie (augustus 2017) - In het kader van zijn promotieonderzoek schreef Erik Renkema een artikel over kernwaarden van een samenwerkingsschool en de praktijk van het levensbeschouwelijk onderwijs. In dit artikel worden de resultaten van een casestudy over een samenwerkingsschool in Nederland beschreven.
  Download
 49. Wie houdt de muis vast? 31 augustus 2017

  Vervolgonderzoek naar de behoeften van jongeren en professionals in Forensisch Centrum Teylingereind, met betrekking tot het gebruik van internet en ICT toepassingen om de eigen regie van jongeren in de JJI te vergroten, en naar de randvoorwaarden voor het veilig inzetten hiervan.
  Download
 50. Ambulante crisishulpverlening in de jeugd- en opvoedhulp Flevoland 28 augustus 2017

  Ambulante crisishulpverlening in Flevoland. Een onderzoek naar de werkzame factoren van de ambulante crisishulpverlening in Almere, Lelystad, Dronten, Urk, Noordoostpolder en Zeewolde. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg. Rapport Vissenberg, C., Zwanenpol, M., Huijer, M., Saveur, S. (2017).
  Download
 51. Verbind sociale netwerken van pleegkinderen 16 augustus 2017

  Het voortijdig beëindigen van pleegzorg door pleegouders of pleegkinderen leidt tot problemen. Sociale netwerken rond pleegkinderen kunnen eraan bijdragen dat het niet zover komt. Onder de naam 'Samen de schouders eronder' deed het lectoraat Jeugd van Windesheim onderzoek hiernaar. Jeugd en Co (jaargang 11, nr. 4) besteedde aandacht aan dit onderzoek.
  Download
 52. Verder kijken dan de buitenkant – Bekendheid & begrip voor NAH 31 juli 2017

  Bax, K., Roeland, J., Goes, I., Wacht, N. de, Jurrius, K. (2017). Voorlichting over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door mensen met NAH in vier stappen. Almere: lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 53. Resultaten enquête monitor zorglandschap 13 juli 2017

  Monitor Zorglandschap Flevoland: Rapportage van de enquête onder zorgprofessionals aangaande het Crisiscoördinatiepunt, Even op Adem en Zorglandschap jeugd Flevoland. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 54. Gewoon bijzonder 6 juli 2017

  Kitty Jurrius is lector en coördinator van het NAH-netwerk “Gewoon Bijzonder”. In een interview vertelt ze waarom ze meedoet aan het NAH-Kennisnetwerk en wat ze er precies gaat doen.
  Download
 55. Geluiden zijn niet meer hetzelfde 5 juli 2017

  Het artikel ‘Geluiden zijn niet meer hetzelfde’ (uit: Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, jaargang 89, nr 5, juli 2017) beschrijft onderzoek naar niet-aangeboren hersenletsel en auditieve verwerking vanuit patiëntperspectief, uitgevoerd door Kitty Jurrius, Sofie van Wessel, Nadieh Fernhout, Jose van Haastrecht en Thamar Steenmeijer.
  Download
 56. Zuivelstromen van Noord- en Oost-Nederland ten opzichte van kernnetwerk logistiek 1 juli 2017

  Eindrapportage naar aanleiding van het onderzoeksproject 'Huidige en toekomstige (logistieke) kenmerken zuivelsector'. Dit onderzoek onderscheidt zich als de eerste verkenningsstudie in Noord- en Oost-Nederland waarbij uitsluitend wordt gekeken naar de goederenstromen in de gehele supply chain van een specifieke sector: zuivel.
  Download
 57. Schoolwide Positive Behavior Support ‘Geen hapklare brok’ 30 juni 2017

  Publicatie (2017) - Artikel over het Expertisecentrum PBS van Windesheim in het Magazine Alle leerlingen binnenboord van het Nederlands Jeugdinstituut, dat specifiek ging over de impact van passend onderwijs op de schoolse en bovenschoolse voorzieningen in Nederland.
  Download
 58. Recognizing decision needs first step for collaborative deliberation in dementia care networks 16 juni 2017

  Het lectoraat Innoveren met Ouderen doet onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming bij mensen met dementie en hun naasten. Onlangs is een artikel gepubliceerd over de resultaten van dit onderzoek. In dit artikel beschrijven de onderzoekers welke stappen doorlopen moeten worden in de complexe besluitvorming voor en met mensen met dementie.
  Download
 59. Spreekvaardigheid Engels oefenen met een serious game 2 juni 2017

  Publicatie (2017) - Dit artikel heeft het doel inzicht te geven in de mogelijkheden van de digitale VAST-game ter verbetering van de Engelse uitspraak van beginnende leerders op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Als uitgangspunt wordt het onderzoek van Wim Trooster genomen, waarin geconcludeerd wordt dat de game potentie laat zien (In Remediaal Nr 2017-2).
  Download
 60. TNO/Windesheim - rapport voor Provincie Flevoland, Human Capital Agenda Flevoland - fase 2 1 mei 2017

  De Provincie Flevoland formuleert samen met relevante stakeholders een Human Capital Agenda (HCA) voor de provincie om een heldere visie te ontwikkelen ten aanzien van de provinciale arbeidsmarkt en economie. In deze publicatie het resultaat van een eerste verkenning door TNO en het lectoraat waarin de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de provincie op een rij zijn gezet.
  Download
 61. Van geborgenheid tot ongetemdheid 1 mei 2017

  Een eindrapportage naar aanleiding van het project 'Streekidentiteit en Waardenkaart Natuur'. De publicatie brengt de grote variëteit aan opvattingen in beeld die er in onze pluriforme samenleving bestaat over natuur en landschap.
  Download
 62. A practical guide to 3D Printing 30 april 2017

  Een eindpublicatie naar aanleiding van het onderzoeksproject 'Nieuwe materialen voor 3D-printing'. De publicatie geeft niet alleen inzicht in de mogelijkheden van 3D-printen, maar biedt ook de benodigde basiskennis om met deze techniek aan de slag te gaan.
  Download
 63. Hergebruik van thermoharde composieten – Onderzoek naar verwerken materiaal uit het CSTDRP-proces 30 april 2017

  Een inhoudelijke eindrapportage van het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten – Onderzoek naar verwerken materiaal uit het CSTDRP-proces’.
  Download
 64. Hergebruik van thermoharde composieten – Onderzoek naar verwerken materiaal uit het CSTDRP-proces 30 april 2017

  Een inhoudelijke eindrapportage van het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten – Onderzoek naar verwerken materiaal uit het CSTDRP-proces’.
  Download
 65. Strategic Entrepreneurship Lectorale rede Anita Van Gils 21 april 2017

  Lectorale rede Anita Van Gils - Strategic Entrepreneurship, from family business tot entrepreneurial business family, Engelstalige uitgave.
  Download
 66. Strategisch Ondernemerschap Lectorale rede Anita Van Gils 21 april 2017

  Lectorale rede Anita Van Gils - Strategisch Ondernemerschap, van familiebedrijf tot ondernemende bedrijfsfamilie, Nederlandstalige uitgave
  Download
 67. 45-plussers in de bijstand 20 april 2017

  In opdracht van de gemeente Almere heeft het Lectoraat Klantenperspectief onderzoek gedaan naar 45-plussers in de bijstand die op zoek zijn naar werk. In samenwerking met ervaringsdeskundigen is gesproken met mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, zorgprofessionals en werkgevers. In het rapport dat de titel draagt ‘Als ze gewoon maar eens met ons gingen praten’ bevelen de onderzoekers de gemeente onder meer aan in te zetten op maatwerk, contacten te bevorderen in de driehoek klant-werkgever-professional en meer de kennis van ervaringsdeskundigen te benutten.
  Download
 68. Rapport 'Krachten in de wijk gebundeld' 19 april 2017

  Het rapport ‘Krachten in de wijk gebundeld’ is het resultaat van een onderzoek naar de interne en externe samenwerking van de sociale wijkteams in opdracht van de gemeente Zwolle. Het werd uitgevoerd door het lectoraat Jeugd en het lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa. Het onderzoek bestond onder meer uit een enquête en een serie gesprekken met medewerkers van de wijkteams en de verschillende specialistische zorgaanbieders in Zwolle.
  Download
 69. Seksueel misbruik in de sport: Oproep aan ‘stille’ slachtoffers van misbruik in de sport 13 april 2017

  Publicatie (2017) - NRC bracht de verhalen van vier oud-sporters die tijdens hun carrière seksueel misbruikt zijn. In dit artikel vroeg de krant vijf experts, waaronder Tine Vertommen, Marianne Cense, Corinne Dettmeijer, lector Sportpedagogiek Nicolette Schipper-van Veldhoven en Marjan Olfers naar hun reacties.
  Download
 70. Eindrapportage “Eigen Kracht-conferenties in beeld 2” 4 april 2017

  In opdracht van de Eigen Kracht Centrale heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Eigen Kracht-conferenties die gehouden zijn tussen 1 september 2015 en 1 september 2016 . Het rapport “Eigen Kracht-conferenties in beeld 2” beschrijft het onderzoek naar de tevredenheid van de deelnemers, de ervaren opbrengsten en werkzame elementen van Eigen Kracht-conferenties.
  Download
 71. Inzet methode directe member check 31 maart 2017

  Aan KWALON 2017, nr. 1 (mrt 2017) is een bijdrage geleverd door lector Lineke Verkooijen. In het artikel gaat zij dieper in op onderzoek vanuit klantenperspectief en de wijze waarop de door haar ontwikkelde directe member check methode kan worden ingezet bij narratief onderzoek vanuit klantenperspectief.
  Download
 72. Hergebruik van thermohardende composieten - Hergebruik in de vorm van vlokken 31 maart 2017

  Een inhoudelijke eindrapportage van het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten – Hergebruik in de vorm van vlokken’.
  Download
 73. Hergebruik van thermohardende composieten - Hergebruik in de vorm van vlokken 31 maart 2017

  Een inhoudelijke eindrapportage van het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten – Hergebruik in de vorm van vlokken’.
  Download
 74. Publieksversie rapport fase 2 onderzoeksproject 'Met Elkaar Uit Elkaar' 22 maart 2017

  In de regio IJsselland hebben tien organisaties middels subsidie van ZonMw het project Met Elkaar, Uit Elkaar ontwikkeld om een samenhangende aanpak in (complexe) scheidingsproblematiek met betrokken organisaties en professies te realiseren. Deze publieksversie beschrijft de conclusies en uitkomsten van de onderzoeksgegevens die uit de drie pilots in Dalfsen, Deventer en Zwolle zijn gekomen.
  Download
 75. Obesity perceived as risk factor and disease 20 maart 2017

  Obesitas wordt te vaak niet serieus genomen. De medische gevolgen van obesitas worden vaak niet erkend door patiënten en de acute sociale problemen van obesitas worden vaak niet onderkend door behandelaars. Senior sprekers en junior bezoekers van een top Summer School door de European Association for the Study of Obesity gaan in dit artikel dieper in op het onderschatten van het obesitasprobleem.
  Download
 76. Evaluatie door casemanagers dementie 17 maart 2017

  Deze publicatie gaat over een praktijkgerichte explorerende studie die beoogt inzicht te geven in de wijze waarop casemanagers dementie vorm en inhoud geven aan de evaluatie van hun begeleiding van het informele zorgnetwerk.
  Download
 77. Factsheet mantelzorgende studenten Windesheim 2016 15 maart 2017

  Download
 78. Living Lab: intrinsiek motiveren door co-creëren 15 maart 2017

  In Zwolle werken studenten en ouderen in co-creatie samen met andere partijen aan het ontwikkelen en implementeren van authentieke leeftijdsvriendelijke diensten. Daartoe heeft de opleiding Toegepaste Gerontologie van Windesheim samen met ouderen een living lab ontwikkeld. Het Living Lab Toegepaste Gerontologie blijkt ook de intrinsieke motivatie van studenten te stimuleren. Dit artikel in OnderwijsInnovatie van de OU gaat hierover.
  Download
 79. Leeman, Y., Dieleman, A., Steen, J. van der, Beer, F. de, & Mittendorff, K. (2017). Het begeleiden van praktijkonderzoek in een Professionaliseringstraject. ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38’(1), pp. 81-94. 14 maart 2017

  - Dit artikel doet verslag van de begeleiding van een vierjarig professionaliseringstraject waarin het onderzoekend handelen van 22 leraren op vier scholen voor voortgezet onderwijs centraal stond.
  Download
 80. Involving people with dementia in developing an interactive web tool for shared decision-making: experiences with a participatory design approach 12 maart 2017

  The aim of this study was at gaining insight into the participatory design approach of involving people with dementia in the development of the DecideGuide, an interactive web tool facilitating shared decision-making in their care networks. Article in Disability and Rehabilitation, march 2017.
  Download
 81. Samen de schouders eronder - Visie 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. In dit document wordt de visie op het benutten en inzetten van sociale netwerken in de pleegzorg beschreven aan de hand van een aantal uitgangspunten.
  Download
 82. Samen de schouders eronder - Toolkit 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. De toolkit is een handzame bijlage bij zowel de rapportage Sociale Netwerk Strategieën als bij de handreiking. Zo kunnen alle belangrijke betrokkenen rondom de pleegzorgplaatsing op eenvoudige wijze de beschikbare middelen gebruiken en inzetten.
  Download
 83. Samen de schouders eronder - Rapportage 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. In deze rapportage wordt in kaart gebracht welke sociale netwerk strategieën in de pleegzorg gebruikt worden.
  Download
 84. Samen de schouders eronder - Handreiking 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. Het doel van de handreiking is om aan de verschillende deelnemers in het pleegzorgproces (het kind, de ouders, de pleegouders, de pleeggrootouders, de professionals) mogelijkheden te bieden om het netwerk te activeren, te betrekken, in te schakelen.
  Download
 85. Evaluatie sociale wijkteams Noordoostpolder 28 februari 2017

  De rol van de casusregisseur is in een groot deel van de casussen en trajecten veranderd, waardoor onduidelijkheid is ontstaan over de opdracht van en de rollen binnen DOEN! Het rapport geeft aanbevelingen over inrichting van werkwijze, organisatie, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering.
  Download
 86. Levensverhaal centraal: werken aan betekenisvolle, integrale zorg in het verpleeghuis 13 februari 2017

  Eindrapportage (februari 2017) - In het project Levensverhaal Centraal onderzochten we hoe teams van zorgverleners en leidinggevenden het levensverhaal van ouderen met dementie centraal kunnen stellen, zodat dit een bijdrage levert aan betekenisvolle, integrale zorg. In de eindrapportage de resultaten van dit onderzoek.
  Download
 87. Een vergelijking van hydraulische en elektrisch aangedreven spuitgietmachines 10 februari 2017

  Wanneer is produceren met een elektrische machine voordeliger? Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek op het gebied van procesoptimalisatie en duurzaamheid in de kunststofverwerkende industrie uitgevoerd door twee alumni van de opleiding Technische Bedrijfskunde.
  Download
 88. Duurzaam produceren in de kunststofindustrie: onderzoeksbeschrijving en PEM-handleiding 10 februari 2017

  Het lectoraat Kunststoftechnologie heeft het SIA/RAAK-project 'Duurzaam produceren in de kunststofindustrie' samen met dertien deelnemende bedrijven opgezet. Het doel: reduceren van het gebruik aan grondstoffen en energie in deze sector. Het eerste onderzoek is een studie naar het energieverbruik van de deelnemende bedrijven. Hiertoe is een Windesheimenergiescan ontwikkeld: de NRG-Scope. Deze scan heeft geleid tot de Efficiency Energy Index (WEEI). In het tweede onderzoek is gebruik gemaakt van de Procesparameter Effect Methode (PEM). Hiermee is inzicht verkregen in de invloed die machine-instellingen hebben op producteigenschappen. In de eerste helft van de download staat een volledige beschrijving van het onderzoek. Vanaf pagina 54 in de download vindt u een handleiding van de PEM.
  Download
 89. Eindrapportage Doorbraak in 3D printen 3 februari 2017

  De eindrapportage van het onderzoeksproject Doorbraak in 3D-printen met daarin alle onderzoeken en resultaten.
  Download
 90. Eindrapport Recycling of Polymer Materials 3 februari 2017

  Het eindrapport van het onderzoeksproject Recycling of Polymer Materials.
  Download
 91. Onderzoeksrapport Composieten in Built Environment 3 februari 2017

  Onderzoeksrapport van het project Composieten in Built Environment.
  Download
 92. Onderzoeksrapport KOENST Part 2 3 februari 2017

  In het internationale SIA RAAK-project KOENST (Part 2) staat onderzoek naar energie-innovatie centraal.
  Download
 93. Beslissen als samenspel 1 februari 2017

  Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Rotterdam ontwikkelde de Gespreksleidraad gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties. Dit model helpt casemanagers dementie bij het gezamenlijk nemen van (complexe) beslissingen. In Denkbeeld (uitgave febr. 2017) verscheen hierover een artikel.
  Download
 94. Veel sportclubs melden seksueel overschrijdend gedrag niet bij instanties 31 januari 2017

  Krantenartikel (2017) - Nicolette Schipper-van Veldhoven in NRC van 31 januari 2017 over het feit dat veel sportclubs seksueel overschrijdend gedrag van hun medewerkers niet melden bij een sportbond, meldpunt of vertrouwenspersoon.
  Download
 95. Onderzoeksrapport Waarde toevoegen transitstromen Overijssel 31 januari 2017

  Onderzoeksrapport van de eerste verkenningsstudie in Overijssel waarbij wordt gekeken naar het toevoegen van waarde aan goederenstromen die de provincie passeren.
  Download
 96. Leren van betekenis: Dialogisch levensbeschouwelijk onderwijs op negen basisscholen 31 januari 2017

  Publicatie (januari 2017) - Dit boek bevat de oogst van een interessant experiment met eigentijds levensbeschouwelijk onderwijs op negen basisscholen in het land. Het traject is mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van SIA Raak in 2014. Daardoor konden we scholen in staat stellen twee jaar lang te participeren.
  Download
 97. Met Positive Behavior Support naar een veilige sportvereniging 26 januari 2017

  Publicatie (2017) - Steeds meer scholen maken gebruik van Positive Behavior Support (PBS): een organisatiebrede aanpak die het pedagogische klimaat verbetert. Mensen uit het onderwijs denken dat de methode ook geschikt is voor sportverenigingen. Een artikel over PBS-experimenten bij vijf sportverenigingen.
  Download
 98. Goed taalonderwijs biedt kansen aan alle leerlingen 17 januari 2017

  Publicatie (2016) - In het artikel ‘Goed taalonderwijs biedt kansen aan alle leerlingen’ wordt door Anneke Smits en Erna van Koeven ingegaan op de wijze waarop het huidige taalonderwijs kansenongelijkheid in stand houdt en wat er nodig is om dit te keren: Tijdschrift Taal, 7(11), 34-39.
  Download
 99. FIVE studentenonderzoek 2012 16 januari 2017

  Rapportage die de uitkomsten en belangrijkste conclusies beschrijft van het Studentenonderzoek 2012 op Hogeschool Windesheim, uitgevoerd door Project #FIVE, fit en veilig Windesheim.
  Download
 100. Kan HR de onzekerheid verminderen? (2017) 1 januari 2017

  Over de digitalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt veel gesproken. Maar wat zijn concreet de gevolgen in de dagelijkse praktijk? En wat is de rol van HR op dit vlak? Een column van 4 lectoren.
  Download
 101. The Dutch Dave Ulrich (2017) 1 januari 2017

  What has changed over the last few years in the daily routine of the Dutch HR Professional? On the basis of a large scale survey of more than 4,000 HR professionals, HR executives and line managers, this article describes the development of the HR professional in practice between the years of 2012 and 2016.
  Download
 102. De dagelijkse werkelijkheid van de HR professional (2017) 1 januari 2017

  Wat is er tussen 2012 en 2016 veranderd in de dagelijkse realiteit van de HR-professional? Op basis van een grootschalig onderzoek onder meer dan 4000 HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers beschrijven we in dit artikel de ont¬wikkelingen van de HR-professional in de praktijk.
  Download
 103. Wicked questions and developing Leadership in competences (2017) 1 januari 2017

  In this paper we show results of the development and validation of the ‘Wicked Explorer’ to assess the nature and level of “wickedness” of a challenge. In addition, we discuss necessary leadership competences to address wicked challenges, within the context of a network society, and relate these to relevant, recent leadership theories. Concluding the paper, a new educational concept of the Bachelor program Global Project and Change Management of Windesheim Hours College, the Netherlands is presented, a learning community facilitating students to address wicked challenges and develop essential 21st century skills.
  Download
 104. Effectief sturen bij wicked vraagstukken (2017) 1 januari 2017

  Dit hoofdstuk verkent wat Wicked inhoudt en hoe de mate waarin een probleem wicked is, kan worden vastgesteld. Vervolgens wordt gekeken welke competenties nodig zijn om sturing te geven aan dergelijke vraagstukken.
  Download
 105. Optimaal benutten van talent (2017) 1 januari 2017

  Effectief gebruik maken van talent is binnen organisaties een actueel vraagstuk, maar het blijkt dat organisaties in de praktijk nog vaak zoeken naar de juiste aanpak. In dit onderzoek is onderzocht wat de impact is van het herkennen van het eigen talent, een proactieve houding om iets met dat talent te doen en de ervaren ondersteuning van de leidinggevende daarbij op een aantal werkuitkomsten.
  Download
 106. Morsink, J. (2016). ‘Wat niet kan is nog nooit gebeurd: verslag van een onderzoek naar de pedagogische kwaliteit binnen de pilot’. Zwolle: Windesheim 31 december 2016

  - In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een interviewonderzoek naar de ervaringen van docenten en studenten met een pilot Onderzoekend en Ontwerpend leren.
  Download
 107. De vijf pijlers van SWPBS anno 2016 31 december 2016

  Publicatie (2016) - Artikel in Tijdschrift voor Orthopedagogiek (jrg. 55) door Monique Nelen, Trees Das, Anita Blonk, Inge Reijnders, Monique Baard, Emilie van Leeuwen en Gonnie Albrecht over het feit dat de destijds geformuleerde vijf pijlers nog steeds de kern van (SW)PBS weergeven.
  Download
 108. Hergebruik van thermohardende composieten - Prestaties bij hergebruik in de vorm van stroken 31 december 2016

  Een inhoudelijke eindrapportage van het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten – Onderzoek naar verwerking van end-of life producten tot versterkingselementen’.
  Download
 109. Hergebruik van thermohardende composieten - Prestaties bij hergebruik in de vorm van stroken 31 december 2016

  Een inhoudelijke eindrapportage van het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten – Onderzoek naar verwerking van end-of life producten tot versterkingselementen’.
  Download
 110. Tabellenboek Project FIVE Studentenonderzoek 2012 21 december 2016

  Tabellenboek, Feiten en cijfers over uitval, vertraging, gezondheid en veiligheid
  Download
 111. Twente: Roep alcohol een Halt toe 21 december 2016

  Een verslag van een onderzoeksproject door F. Heuvelink & N. Nieuwenhuizen (2011)
  Download
 112. Hardenberg: Ouders over alcoholgebruik van kinderen 21 december 2016

  Resultaten van een enquête onder ouders in het kader van het project "Fris over drank" Door: R.H.L.M. Bovens, A. Schuitema, E.Kobus, S. Meines & R. van Rikxoort (onderzoeksrapport, 2011)
  Download
 113. Hardenberg: Focusgroeponderzoek onder jonge ketenbezoekers 21 december 2016

  Resultaten van een onderzoek onder jongeren in het kader van het project 'Fris over drank'. Door R.H.L.M. Bovens, H. Gortworst, m.m.v. E. Kobus, S. Meines en R. van Rikxoort (september 2011)
  Download
 114. “Lekker Helder, 0% alcohol” in Delft 21 december 2016

  Een beleidsrapport van de ouderenquête 2010 door R.H.L.M. Bovens, E.Kobus, S. Meines, R. van Rikxoort & A. Schuitema (onderzoeksrapport, 2011)
  Download
 115. Hardenberg: Jongeren, vrijetijdsbesteding en alcohol in de gemeente 21 december 2016

  Een onderzoeksrapport van E. Kobus, S. Meines & R. van Rikxoort (2011).
  Download
 116. Hardenberg: Alcoholgebruik en rookgedrag onder jongeren 21 december 2016

  Kwalitatief onderzoek in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en voortgezet onderwijs (VO) naar de opgehoogde leeftijdsgrens voor alcohol en alcoholvrije mogelijkheden in de gemeente Hardenberg (januari 2014).
  Download
 117. Hardenberg: Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in de gemeente 21 december 2016

  Onderzoeksvragen: Welke stappen worden genomen bij de implementatie van het protocol vroegsignalering alcoholgebruik jongeren binnen het Voortgezet onderwijs in de gemeente Hardenberg. Welke factoren belemmeren of bevorderen het implementatieproces? Joanne Lubbers, Ilona Postma (maart 2012)
  Download
 118. Hardenberg: Procesevaluatie Fris over Drank in de gemeente 21 december 2016

  Procesevaluatie van ‘Fris over Drank’ in de gemeente Hardenberg. Resultaten van documentanalyse en een enquête onder stakeholders. bc. N. Vogel, drs. A. Schuitema (februari 2012)
  Download
 119. Hardenberg: Ouders over alcoholgebruik van kinderen in de gemeente 21 december 2016

  Door middel van dit onderzoek wordt beschreven in welke mate er veranderingen zijn opgetreden, ten opzichte van oktober 2010, op het gebied van kennis, attitude en gedrag van ouders over alcoholgebruik van kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar. Mariël Handstede, Dominique Kramer (januari 2013)
  Download
 120. Hardenberg: Oorzaken alcoholgebruik van jongeren in de gemeente 21 december 2016

  Onderzoek op basis van de onderzoeksvraag: Welke determinanten zijn van invloed op de alcoholconsumptie onder jongeren van 16 tot en met 24 jaar in de gemeente Hardenberg? Frank te Biesebeek, Chantal Mulder, Moniek Zieleman (december 2013)
  Download
 121. Hardenberg: Maatschappelijk opvoeden via de nieuwe Drank en Horecawet 21 december 2016

  Maatschappelijk opvoeden via de nieuwe Drank- en Horecawet in de gemeente Hardenberg. Melinde Beverwijk, Jeanine de Schutter (januari 2012)
  Download
 122. Hardenberg: kwalitatief onderzoek naar ophoging leeftijdsgrens alcoholconsumptie 21 december 2016

  Kwalitatief onderzoek naar de opgehoogde leeftijdsgrens voor alcohol en alcoholvrije mogelijkheden in de gemeente Hardenberg. Daan Vulkers, Jelle Wachtmeester, Laura Lubberman (januari 2014)
  Download
 123. Hardenberg: Effectevaluatie vroegsignalering in de gemeente 21 december 2016

  De doelstelling van het onderzoek is meten van de effecten van de training Vroegsignalering op het Voortgezet en Middelbaar Onderwijs en naar aanleiding hiervan aanbevelingen te geven om dit effect te vergroten of aanbevelingen te geven over hoe scholen verder kunnen. Ilona Postma en Cora Eelkema (augustus 2011)
  Download
 124. Factsheet project Five studentenonderzoek 2012 21 december 2016

  Factsheet Project FIVE Studentenonderzoek 2012
  Download
 125. De preventiewerker centraal. Een bijdrage aan de ontwikkeling van de verslavingspreventie 21 december 2016

  Lectorale rede van Rob Bovens: een bijdrage aan de professionalisering van de preventiewerker en het preventiewerk bij verslaving en gewoontegedrag.
  Download
 126. Professional gaat pas zien als-ie het doorheeft 6 december 2016

  In het tijdschrift Sozio (de. 2016) komt Lector Lineke Verkooijen aan het woord. Zij is al ruim twintig jaar in de ban van de eigen regievoering van cliënten. Wat is daarbij de rol van professionals? 'Begin bij hoe iemand leeft en ga niet duiden.'
  Download
 127. Toolbox Professionele interactie in zorgnetwerken van mensen met dementie 6 december 2016

  Een internationaal team van onderzoekers en casemanagers dementie ontwikkelden een toolbox die bestaat uit een aantal tools die de interactie met mensen met dementie ondersteunen, vergemakkelijken en kunnen verbeteren. Andere tools richten zich juist op de interactie met de mantelzorgers. Er worden best practices beschreven en handige hulpmiddelen gegeven om de interactie te bevorderen. Daarmee is de toolbox interessant voor studenten en beginnende beroepsbeoefenaars, maar ook voor de ervaren professional. Er is een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar.
  Download
 128. Kunt u leven zoals bij u past? 3 december 2016

  In de derde beleidsrapportage van het landelijke initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl (2014-2019) staat een interview met lector Lineke Verkooijen over regievoering over eigen leven. Centraal staan de uitkomsten van ruim 18.000 deelnemers en uitkomsten van verdiepend onderzoek van mensen die zelfstandig zorg regelen met het persoonsgebonden budget (pgb), mantelzorgers, mensen met een chronische aandoening of beperking en mensen (65+) die zelfstandig thuis wonen. Zij laten zien waar voor hen goede zorg om draait.
  Download
 129. Invloed stelselwijziging op mensen met niet-aangeboren hersenletsel 30 november 2016

  Het rapport 'Met NAH van AWBZ naar WMO' beschrijft de invloed van de stelselwijziging op mensen met niet-aangeboren hersenletsel die gebruikmaken van dagbesteding of ambulante begeleiding. Het onderzoek is uitgevoerd door Patty en Charlene van Belle en Kitty Jurius. Een rapport van de Onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat in samenwerking met Hogeschool Zuyd.
  Download
 130. Wat is er met Mo aan de hand? 30 november 2016

  Publicatie (2016) - Artikel in Praxisbulletin (jrg. 33, nr. 5) door Lourens van der Leij van het Expertisecentrum PBS van Windesheim over hoe Positive Behavior Support, wat in het Nederlands zoveel betekent als ‘positieve gedragsondersteuning’, ook een leerling als Mo had kunnen helpen.
  Download
 131. Developing a valid wicked meter to assess complexity (2016) 30 november 2016

  Artikel gepubliceerd in november 2016 in IPMA Research. Auteurs: Dr. Liesbeth Rijsdijk, Heleen Groenevelt en drs. Maike de Bot, verbonden aan het lectoraat Sociale Innovatie Windesheim.
  Download
 132. Concepts of person-centred care: a framework analysis of five studies in daily care practices 23 november 2016

  Person-centred care is used as a term to indicate a ‘made to measure’ approach in care. But what does this look like in daily practice? The person-centred nursing framework developed by McCormack and McCance (2010) offers specific concepts but these are still described in rather general terms. Empirical studies, therefore, could help to clarify them and make person-centredness more tangible for nurses. This paper describes how a framework analysis aimed to clarify the concepts described in the model of McCormack and McCance in order to guide professionals using them in practice.
  Download
 133. Vraaggestuurd werken in langdurige zorg is wassen neus 21 november 2016

  Ondanks de inzet van goedbedoelende en hardwerkende mensen is vraagsturing in de zorg een wassen neus, betoogt lector Lineke Verkooijen in tvb Zorg. Er is een andere manier van plannen nodig.
  Download
 134. Beeldcommunicatie in de GGZ - Fase 1 en 2 17 november 2016

  Een rapport over fase 1 en 2 van het onderzoek Beeldcommunicatie in de GGZ. Het onderzoeksrapport beschrijft resultaten van observaties en (groeps)interviews bij GGZ-instellingen Dimence, GGZ Drenthe, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis, met als doel het vormen van een rijk en gedetailleerd beeld van de dagelijkse praktijk van beeldcommunicatie in de GGZ.
  Download
 135. Eerste praktijkervaringen met PBS in sportverenigingen 1 november 2016

  Publicatie (2016) - Professionals betrokken bij PBS-implementaties in scholen zagen kans een vertaalslag te maken van de aanpak uit het onderwijs naar de sport door PBS in een sportvereniging te starten. Door Arnold Bronkhorst, Harold Hofenk en Nicolette Schipper-van Veldhoven in Remediaal (Jrg. 16 (nov. 2016) nr. 4/5).
  Download
 136. BMC Public Health 2016 Identifying developmental trajectories of BMI in childhood 1 november 2016

  Maaike Koning studied 613 children in the longitudinal CecKid study to identify BMI trajectories in childhood and to examine associations between these distinct trajectories and dietary, sedentary and physical activity behaviors. She identified two trajectories. Children in with increasing body mass index levels showed more unhealthy behaviours. Results are important in the search for strategies identifying children at young age who are at risk to develop overweight and obesity. Carry Renders and Tommy Visscher supervised.
  Download
 137. Obes Facts: Global Actions on Fluid Intake Patterns 1 november 2016

  In a collaboration with the European Association for the Study of Obesity, Max Lafontan studied opportunities for Intervention Strategies for Weight Management: Global Actions on Fluid Intake Patterns. He concludes that fluid intake advices are missing in most of food pyramids offered to the public, and water requirements and hydration challenges remain often neglected. There is an important role for water consumption in the prevention of overweight. Tommy Visscher is part of the Hydration Working Group on behalf of the European association for the Study of Obesity.
  Download
 138. GGM Optimizing Tailored Health Promotion for Older Adults 1 november 2016

  Anne Esther Marcus-Varwijk explored older adults’ perspectives on healthy living, and their interactions with professionals regarding healthy living. She advices that health professionals should focus on building an equal relationship of trust and focus on positive health outcomes, such as autonomy and self-sufficiency when communicating about healthy living. Tommy Visscher is co-promotor.
  Download
 139. Inequalities EPHE evaluation study 1 november 2016

  Krystallia Mantziki evaluated the EPODE Promotion of Health Equity study in which the Campherbeek School and the Werkschuit participated. The evaluation shows long term effects on health behaviour in children and reductions in socio-economic differences in unhealthy behaviours. Carry Renders is the co-promotor. Ingrid Bakker was responsible for the interventions at the two schools from Zwolle. Tommy Visscher was responsible for the research and acted as the project-leader.
  Download
 140. Inequities baseline results EPHE 1 november 2016

  Krystallia Mantziki studied socio-economic differences in health behaviours and their determinants in the EPODE Promotion of Healthy Equity study in which the Campherbeek school and the Werkschuit participated. She concluded that parental rules and home availability were consistently different between the two socio-economic groups in our study in all countries. Ingrid Bakker was responsible for the interventions at the two schools from Zwolle. Tommy Visscher was responsible for the research and acted as the project-leader.
  Download
 141. EASO Verklaring van Milaan 1 november 2016

  Tommy Visscher vertaalde de Milan declaration for action on obesity in het Nederlands. De Europese Associatie voor de Studie van Obesitas doet een oproep tot actie gericht op obesitas. EASO’s patiëntenraad doet een voorstel voor actiepunten op de achterzijde van de Verklaring. Tommy Visscher is de wetenschappelijke vertegenwoordiger voor EASO’s patiëntenraad.
  Download
 142. Challenges in lifestyle and community. A call for innovation 1 november 2016

  As a founding section editor for BMC Obesity, Tommy Visscher he wrote an editorial to invite innovative research articles on lifestyle and community interventions. Applied researchers are very welcome to submit their work. The journal welcomes studies of heterogeneous designs, including those of qualitative, quantitative, mixed and systems methodologies. Studies of interest include not only outcomes research of interventions but also process evaluation, cost-effectiveness or cost-benefit analysis, and implementation and dissemination research.
  Download
 143. How can we better prevent obesity in children? 1 november 2016

  Tommy Visscher and Stef Kremers wrote an editorial on How can we better prevent obesity in children. They noted the process of implementation and the analysis thereof should more often come before the analysis of behaviours and the determinants of behaviour. In applied research, the expertise from the ‘real world’ practitioners should be used in an early stage to find out whether the answers on research questions really help us in preventing childhood obesity.
  Download
 144. Guideline for the management of insulin resistance 1 november 2016

  Ellen Govers developed the guideline for the Management of Insulin Resistance on behalf of the Knowledge Centre for Dietitians for Prevention and Management of Overweight and Obesity (KDOO). The guideline has important implications for professionals providing nutritional advice to patients ad clients. Tommy Visscher is member of the advisory board for KDOO.
  Download
 145. Obes Facts Obesity management in Europe 1 november 2016

  Windesheim student Magdalena Uerlich assessed the status of obesity management in the European region and identified future goals and objectives of professionals working in the field of obesity. Her research among 74 professionals from 23 countries shows that multidisciplinary approaches for obesity management and the collaboration between general practitioners and hospitals as well as between professionals at the local level and networks of obesity management centers need to be improved across Europe. Tommy Visscher acted as the daily supervisor.
  Download
 146. Werkboek Gezond Gewicht Kinderen 2.0 1 november 2016

  Op basis van onderzoek en ervaringen binnen de Academische Thuiszorg Werkplaats Overgewicht en Gezondheid dichtbij, is in samenwerking met Stichting Thuiszorg Icare dit werkboek Gezond Gewicht ontwikkeld. Geschikt voor professionals die in hun praktijk te maken hebben met kinderen met overgewicht. Tommy Visscher acted as the research coordinator for the Academic workplace.
  Download
 147. Versterking bulkvervoer door binnenvaart 27 oktober 2016

  Lees hier het eindrapport van het onderzoek Versterking bulkvervoer door binnenvaart. Dit onderzoek heeft als doel de mogelijkheden voor een toename van het bulkvervoer per binnenvaart in kaart te brengen.
  Download
 148. Op deze 4 manieren houd je je trainingen aantrekkelijk voor kinderen 25 oktober 2016

  Publicatie (2016) - Wie een vereniging aantrekkelijk wil houden voor jeugdleden, doet er goed aan zo veel mogelijk clubleden te vragen wat er beter kan in de training. In Arnhem rolden er aanbevelingen uit waar niet alleen de plaatselijke korfbalvereniging haar voordeel mee kan doen. Renske Bongers licht dat toe.
  Download
 149. Jaarverslag Area Development 2015 13 oktober 2016

  Het jaarverslag 2015 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en onderwijsactiviteiten binnen het onderzoeksthema Area Development
  Download
 150. Formative assessment in teacher talk during lesson studies 17 september 2016

  Publicatie (2016) - Onderzoek naar hoe via Lesson Study de onderwijs(ondersteunings)behoeften van studenten wordt onderzocht in een inclusieve school. Als bijlage artikelinformatie uit het International Journal for Lesson & Learning Studies (via het DOI-nummer 10.1108/IJLLS-07-2016-0019 kunt u dit aanschaffen).
  Download
 151. Nooit geweten dat er zoveel vragenlijsten zijn 15 september 2016

  In de zorg voor niet-aangeboren hersenletsel zijn verschillende meetinstrumenten/vragenlijsten in de omloop die in de revalidatiefase en de chronische fase door professionals worden ingezet. Deze rapportage is voortgekomen uit de gedachte is dat het zinvol zou kunnen zijn om de meetinstrumenten/vragenlijsten die door de keten heen gebruikt worden bij NAH beter op elkaar af te stemmen.
  Download
 152. Hergebruik van thermohardende composieten - Onderzoek naar producten en toepassingen 31 augustus 2016

  Een inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden binnen het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten - Onderzoek van mogelijke producten en toepassingen.’
  Download
 153. Hergebruik van thermohardende composieten - Onderzoek naar producten en toepassingen 31 augustus 2016

  Een inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden binnen het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten - Onderzoek van mogelijke producten en toepassingen.’
  Download
 154. Evaluatie Eigen Kracht conferenties 1 augustus 2016

  Charlotte Vissenberg en Marijke Loerts schreven een artikel voor het tijdschrift Maatwerk over hun onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties. Ze vroegen zich af wat er belangrijk is bij het vragen van hulp aan het so ciale netwerk. Het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg bestudeerde meer dan 1350 Eigen kracht-conferenties, waarin mensen samen met hun netwerk oplossingen voor hun problemen zoeken.
  Download
 155. KVLO Topic Pedagogisch veilig sport- en beweegklimaat 31 juli 2016

  Publicatie (2016) - Het magazine van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) met een speciale editie over een pedagogisch veilig sport- en beweegklimaat (nummer 5, jaargang 104) met daarin bijdragen vanuit het lectoraat, waaronder een bijdrage van lector Nicolette Schipper-van Veldhoven.
  Download
 156. Hygiene and the use of robotic animals in hospitals: a review of the literature 26 juli 2016

  Robotdieren worden steeds meer ingezet bij kwetsbare patiënten, o.a. bij kinderen met een verminderde weerstand. Dit artikel brengt in kaart wat er bekend is over de hygiëne en hygiëne richtlijnen van robotdieren met als doel het geven van handvatten aan professionals die werken met robotdieren zodat zij deze verantwoord in kunnen zetten.
  Download
 157. Onderzoeksrapport Strijd over Mobiliteit 15 juli 2016

  Onderzoeksrapport over de onderliggende waarden in onze opvattingen over reizen, verkeer en openbaar vervoer. Publicatie in de Windesheimreeks Kennis en Onderzoek, nr. 61.
  Download
 158. De Raad van Advies: Wat levert het op? 4 juli 2016

  De Raad van Advies: wat levert het op? Ondernemers in familiebedrijven over hun ervaringen en ideeën. Publicatie van Judith van Helvert in het magazine Goed Bestuur en Toezicht 2, 2016.
  Download
 159. Historical Analysis of Personal Autonomy for Prospective Healthcare 1 juni 2016

  Een studie naar de historie van verschillende opvattingen over het faciliteren van persoonlijke autonomie. D. Moeke en J. Andel.
  Download
 160. Onderzoeksrapport Biocomposiet brugdek 1 juni 2016

  Onderzoek naar het langetermijngedrag van biocomposiet.
  Download
 161. Onderzoeksrapport: Hergebruik van thermoharde composieten 21 mei 2016

  Onderzoek van afvalproductsoorten en inzameling van onderzoeksafvalproducten.
  Download
 162. Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen 11 mei 2016

  Publicatie (april 2011) - Eindrapport over het herkennen van waarschuwingssignalen die jongeren over hun eigen mogelijk naderende ontsporing kunnen afgeven en adviezen over de inrichting van het schoolgebouw en het gebruik van protocollen en crisisplannen.
  Download
 163. Vraaggestuurd werken in de langdurige zorg 1 mei 2016

  Artikel van Lineke Verkooijen over de noodzaak van een expliciete plaats voor klantenperspectief in de zorg. Organisaties willen bijdragen aan een zinvol en prettig leven voor hun cliënten. Noemen dit cliëntgerichte zorg en zeggen zorg en dienstverlening af te stemmen op de individuele wensen van de cliënt. Wordt het beloofde ook waargemaakt?
  Download
 164. Hergebruik van thermoharde composieten - Onderzoek van afval productsoorten 1 mei 2016

  Een inhoudelijke eindrapportage van het KIEM-VANG project 'Hergebruik van thermoharde composieten - Onderzoek van afval productsoorten'.
  Download
 165. Kunststoffen in de machinebouw 30 april 2016

  Een inhoudelijke eindrapportage van het Green PAC-project 'Kunststoffen in de Machinebouw' waarmee getracht is de toepassingsmogelijkheden van kunststoffen in de machinebouw onder de aandacht te brengen.
  Download
 166. Onderzoek naar de seksuele integriteit van studenten lichamelijke opvoeding 26 april 2016

  Poster (2016) - Aanraken, uitdagen, (elkaars) grenzen zoeken: gymleservaringen bieden groeikansen, maar leiden ook tot seksuele grensoverschrijding. Dit onderzoek gaat over seksuele integriteit van LO-vierdejaars (posterpresentatie Gender, Sexuality & Inequality in Sports’ Conference, 17-03-2016 Milton Keynes, UK).
  Download
 167. Development and Evaluation of a Blended Learning Course 24 april 2016

  Als onderdeel van een pilotproject is een blended-learningmodule 'Research and Development' ontwikkeld, die gegeven wordt volgens het flipped-classroomprincipe. De studenttevredenheid m.b.t. het ontwikkelde digitale materiaal is geëvalueerd, evenals de gegeven lessen en de module in zijn algemeenheid. Hiervoor is een enquête afgenomen die vervolgens is besproken in een focusgroep. Hoewel de studenten over het algemeen redelijk positief zijn over de module, is er behoefte aan een betere digitale infrastructuur, meer variatie in werkvormen in de klas en een meer sturende onderwijsstijl.
  Download
 168. Performing Telecare: Recognizing New Nursing Care Practices 24 april 2016

  Welke gevolgen heeft telezorg voor de verpleegkundige zorg in een GGZ-praktijk? Omdat telezorg steeds vaker onderdeel van het zorgaanbod is, worden in dit artikel de gevolgen daarvan verkend voor de zorg. Het artikel toont de eerste resultaten van een onderzoek naar het gebruik van webcams door mensen in de langdurige psychiatrische zorg. Op basis van etnografisch onderzoek, wordt weergegeven hoe de praktijk verandert en hoe verpleegkundigen daarmee omgaan.
  Download
 169. Supporting eHealth Innovations: an Insurer's Perspective 24 april 2016

  Zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol bij de opschaling van eHealth-innovaties. Toch is er weinig bekend over hoe zorgverzekeraars tegen eHealth aankijken, hoe ze innovaties evalueren en welke criteria ze daarbij gebruiken. Dit artikel beschrijft een studie waarin het evaluatieproces en de gebruikte criteria zijn onderzocht bij een grote zorgverzekeraar. De studie laat zien dat experts van verschillende afdelingen bij de evaluatie zijn betrokken, die ieder hun eigen criteria ‘meebrengen’. De beslissing om een innovatie wel of niet te ondersteunen, wordt bij deze verzekeraar genomen op basis van consensus tussen de experts. Op basis van de studie is een informatieve website voor zorgaanbieders en ondernemers met een goed (zorg)idee ontwikkeld: www.watwildezorgverzekeraar.nl.
  Download
 170. STAK een onderbelicht instrument van goed bestuur in het familiebedrijf 12 april 2016

  Een stichting administratiekantoor (STAK) is voor familiebedrijven een flexibele manier om de zeggenschap over de onderneming te regelen. Continuïteit, fiscaliteiten rondom bedrijfsopvolging, en bestuurbaarheid zijn de voornaamste motieven om een STAK op te richten. Als na de ‘DGA-fase’ eigendom en leiding de facto uit elkaar worden gehaald, is het belangrijk om met de STAK een actief platform te creëren waarop bestuur, directie en RvA/RvC goed kunnen samenwerken. Auteurs: Jacqueline van Zwol en Ilse Matser.
  Download
 171. Communiceren met mensen met dementie 1 april 2016

  Communicatie tussen personen met dementie en hun omgeving is van groot belang. Helaas verloopt die communicatie vaak steeds moeizamer. Professionele zorg- en hulpverleners, zoals logopedisten, kunnen hierbij ondersteunen. Om die ondersteuning te optimaliseren, ontwikkelde het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg samen met de opleiding Logopedie een invullijst.
  Download
 172. Communiceren met mensen met dementie 1 april 2016

  Communicatie tussen personen met dementie en hun omgeving is van groot belang. Helaas verloopt die communicatie vaak steeds moeizamer. Professionele zorg- en hulpverleners, zoals logopedisten, kunnen hierbij ondersteunen. Om die ondersteuning te optimaliseren, ontwikkelde het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg samen met de opleiding Logopedie een invullijst.
  Download
 173. Communiceren met mensen met dementie 1 april 2016

  Communicatie tussen personen met dementie en hun omgeving is van groot belang. Helaas verloopt die communicatie vaak steeds moeizamer. Professionele zorg- en hulpverleners, zoals logopedisten, kunnen hierbij ondersteunen. Om die ondersteuning te optimaliseren, ontwikkelde het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg samen met de opleiding Logopedie een invullijst.
  Download
 174. Eindrapport Vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven in Overijssel 31 maart 2016

  Onderzoek naar de vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven uit Overijssel en hun verwachtingen ten aanzien van de rolvervulling van de betrokken overheden. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in de strategische overwegingen die ten grondslag liggen aan de vestigingsplaatskeuze van logistieke bedrijven.
  Download
 175. Factsheet EPHE, Europees gezondheidsprogramma op twee Zwolse basisscholen 30 maart 2016

  Europees gezondheidsprogramma op twee Zwolse basisscholen, de Campherbeek (Berkum) en de Werkschuit (Aalanden) in het schooljaar 2013/2014. Doel van dit project was het in kaart brengen en verkleinen van de gezondheidsverschillen van kinderen in Europa.
  Download
 176. D21: Literatuurstudie 23 maart 2016

  Literatuurstudie (februari 2015) - Een onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden en cultuureducatie in het Nederlandse basisonderwijs. Het doel van deze literatuurstudie is een goed overzicht te scheppen van wat bekend is over cultuureducatie en 21e-eeuwse vaardigheden. Op grond hiervan is het mogelijk de nodige keuzes te maken en cultuureducatie en de 21e-eeuwse vaardigheden voor dit onderzoek te definiëren.
  Download
 177. D21: Kwantitatief onderzoek 22 maart 2016

  Onderzoekspublicatie (maart 2015) - Een kwantitatief onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden, cultuureducatie en schooltypen in het Nederlandse basisonderwijs. In deze kwantitatieve studie en de bijbehorende literatuurstudie in het kader van het project D21 leggen de onderzoekers een solide basis voor een uiteindelijk design. Het is een eerste opstap om te komen tot een betrouwbare keuze van ‘good practices’.
  Download
 178. D21: Kwalitatief onderzoek 21 maart 2016

  Kwalitatief onderzoek (maart 2016) - Voor het kwalitatieve onderzoek in het kader van D21 gingen de onderzoekers naar tien scholen, om daadwerkelijk te ondervinden hoe een vruchtbare relatie tussen primair onderwijs, cultuureducatie en het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden tot stand kan komen. Uitkomst van dit onderzoek is dat iedere school op een heel eigen manier vormgeeft aan de ontwikkeling van creativiteit.
  Download
 179. D21: Conclusies en adviezen 20 maart 2016

  Publicatie (maart 2016) - De 21e eeuw is een eeuw van creativiteit in plaats van rationaliteit. Wellicht kunnen de ontwerpprincipes uit dit onderzoek helpen bij het ontwikkelen van een onderwijs- en opleidingspraktijk passend bij deze tijd. Het is van belang om in samenwerking met overheid, docentopleidingen en basisscholen experimenten uit te zetten, gericht op het ontwikkelen van deze vormen van creatief en innovatief onderwijs.
  Download
 180. D21: Suggesties voor pabo's 19 maart 2016

  Publicatie (maart 2016) - De D21-onderzoeksactiviteiten hebben geleid tot een advies voor basisscholen. Maar ook pabo’s kunnen belang hebben bij de uitkomsten. Enkele 'good practice'-basisscholen geven expliciet aan dat er een nadrukkelijke cultuureducatieve rol voor pabo’s is bij het opleiden van aanstaande leraren. Hoe kan er op pabo’s gewerkt worden aan 21e-eeuwse vaardigheden en cultuureducatie?
  Download
 181. D21: Tien keer goed 18 maart 2016

  Publicatie (maart 2016) - Tien beschrijvingen van basisscholen die voorgedragen zijn als een good practice op het gebied van cultuureducatie en 21e-eeuwse vaardigheden. De beschrijvingen geven inzicht in verschillende manieren waarop er via cultuureducatie aan 21e-eeuwse vaardigheden gewerkt kan worden. De beschrijvingen maken deel uit van het kwalitatieve onderzoek dat D21 uitvoerde.
  Download
 182. 21e-eeuwse cultuureducatie op de lerarenopleiding 17 maart 2016

  Publicatie (juli 2015) - Student Nikki Loohuizen deed onderzoek naar de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden in het kader van cultuureducatie op de Lerarenopleiding Basisonderwijs. Zij heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd, en aan de hand hiervan een empirisch onderzoek. Hierbij zijn docenten en studenten van de Pabo gevraagd om hun visie te delen. De uitkomsten vormen de aanleiding tot een advies.
  Download
 183. Five Questions 8 maart 2016

  Publicatie (2016) - Association for Positive Behavior Support (APBS): Newsletter volume 14, nummer 1. Met een interview met lector Sui Lin Goei van het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen over haar ervaringen met en de invloed van PBS.
  Download
 184. Glimlachjes bij dementie 8 maart 2016

  Wilt u uw glimlach met ons delen? Met dit verzoek vroeg ProMemo in de week van Wereld Alzheimerdag, aandacht voor ervaringen of situaties rondom dementie die humorvol, gek, lief of grappig zijn. Kortom, situaties die een glimlach oproepen. Deze glimlachjes zijn gebundeld in een boekje dat u hier kunt downloaden. Met dank aan alle mensen die hun glimlach wilden delen.
  Download
 185. Glimlachjes bij dementie 8 maart 2016

  Wilt u uw glimlach met ons delen? Met dit verzoek vroeg ProMemo in de week van Wereld Alzheimerdag, aandacht voor ervaringen of situaties rondom dementie die humorvol, gek, lief of grappig zijn. Kortom, situaties die een glimlach oproepen. Deze glimlachjes zijn gebundeld in een boekje dat u hier kunt downloaden. Met dank aan alle mensen die hun glimlach wilden delen.
  Download
 186. Glimlachjes bij dementie 8 maart 2016

  Wilt u uw glimlach met ons delen? Met dit verzoek vroeg ProMemo in de week van Wereld Alzheimerdag, aandacht voor ervaringen of situaties rondom dementie die humorvol, gek, lief of grappig zijn. Kortom, situaties die een glimlach oproepen. Deze glimlachjes zijn gebundeld in een boekje dat u hier kunt downloaden. Met dank aan alle mensen die hun glimlach wilden delen.
  Download
 187. ICT daar weet ik wel wat van 1 maart 2016

  Een onderzoek naar eigen invloed op het leven en de behandeling door middel van het gebruik van ICT onder jongeren in een justitiële jeugdinrichting. Almere: Windesheim, Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
  Download
 188. Verkenning samenwerking Onderwijs en bedrijfsleven LEA (Windesheim en TNO) 1 maart 2016

  De werkgroep ‘doorlopende leerlijn’ van de LEA heeft aan het Lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen van Windesheim Flevoland en TNO gevraagd om te verkennen wat mogelijke samenwerkingsvormen zijn tussen bedrijfsleven en onderwijs en welke vormen toepasbaar gemaakt zou kunnen worden voor Lelystad. Deze rapportage vat de mogelijke samenwerkingsvormen, en geleerde lessen, samen. De verkenning is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Gemeente Lelystad en de LEA-werkgroep doorlopende leerlijn.
  Download
 189. Hanzelijn Monitor 2015 (samenvatting) 19 februari 2016

  De Hanzelijn Monitor 2015 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn op de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn. Dit is het laatste rapport in de reeks.
  Download
 190. Hanzelijn Monitor 2015 (volledig onderzoeksrapport) 19 februari 2016

  De Hanzelijn Monitor 2015 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn op de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn. Dit is het laatste rapport in de reeks.
  Download
 191. Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch perspectief, een gouden kans 18 februari 2016

  Publicatie (2016) - De installatie van Nicolette Schipper-van Veldhoven als lector heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst op 18 februari 2016 te Zwolle. Bij die gelegenheid heeft zij de rede “Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch perspectief, een gouden kans” uitgesproken.
  Download
 192. Merging Identities: Experiments in Dutch Primary Education 12 februari 2016

  Publicatie (februari 2016) - Resultaten van onderzoek in samenwerkingsscholen: een uitzondering in het duale onderwijssysteem, omdat ze een samensmelting zijn van openbare en confessionele scholen. Uit Religious Education: 10.1080/00344087.2016.1124013 (via de link opvraagbaar, hieronder een abstract als download).
  Download
 193. Lancering lesbrief NAH vol informatie en praktische tips 8 februari 2016

  'Digitale lesbrief NAH: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg' samengesteld door Associate lector dr. Kitty Jurrius aan Hogeschool Windesheim Flevoland te Almere.
  Download
 194. Rapport Vrouwen weg van techniek (2016) 5 februari 2016

  Verslag van het oriënterend onderzoek 'Vrouwen weg van techniek; waarom verlaten technisch opgeleide vrouwen de techniek?'
  Download
 195. Lucinda de Jong is nieuwe onderzoeker voor PBS 31 januari 2016

  Publicatie (2016) - Op de Ambelt vindt onderzoek plaats naar de invloed van PBS op het gedrag en het leren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Windesheim en de Ambelt met subsidie van Stichting Kinderpostzegels. Onderzoeker Lucinda de Jong stelt zich voor in het Ambulletin van januari 2016.
  Download
 196. Passend onderwijs voor alle leerlingen door SWPBS 31 januari 2016

  Publicatie (2016) - Artikel in het tijdschrift Remediaal (jrg. 15 (januari 2016) nr. 5-6) door Lourens van der Leij en Nico Schouws over PBS in samenhang met de invoering van passend onderwijs waarmee de overheid wil bereiken dat alle leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen.
  Download
 197. Regio Zwolle Monitor 2015 28 januari 2016

  De Regio Zwolle is één van de economische toplocaties van Nederland. Kenmerkend voor deze regio is het bovengemiddeld aantal familiebedrijven. De bijdrage van het expertisecentrum in de monitor van 2015 laat zien dat familiebedrijven van groot belang zijn voor de werkgelegenheid in de regio.
  Download
 198. Sports Medical App to Support the Health and Fitness of Workers 15 januari 2016

  Sportgeneeskunde richt zich op het bevorderen, beschermen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen) sporten of bewegen. De sportartsen van Isala bieden sportmedische begeleiding aan medewerkers van bedrijven. Om deze begeleiding verder te optimaliseren wensen de sportartsen smartphonetechnologie in de zetten. Dit moet zowel de deelnemer zelf als de sportarts meer inzicht geven in de trainingsactiviteiten en gezondheidsaspecten gedurende het gehele traject. In het TFF-project HighTech4SportsMedicine wordt de technologie ontwikkeld. Het artikel beschrijft de achterliggende ideeën, de ontwikkeling en een conceptversie van de sportmedische app.
  Download
 199. Onderzoeksrapport KOENST Part 1 12 januari 2016

  In het internationale SIA RAAK-project KOENST (Part 1) staat onderzoek naar duurzame en energie-efficiënte productietechnologieën van kunststoffen centraal.
  Download
 200. Research-based art: Een nieuwe grondslag voor een opleiding tot artist educator 11 januari 2016

  Publicatie (2015) - In dit opiniërend artikel (Cultuur+Educatie, jrg. 15, nr. 43) beschrijft Jeroen Lutters hoe docentopleidingen in de kunsten dreigen te verworden tot generieke educatieve opleidingen. Hij signaleert bedreiging van artistiek onderzoek en toename van onderwijskundig onderzoek. Als basis voor een alternatief schetst hij de ‘artist educator’, de kunstenaar die met ‘research-based art’ werkt in een educatieve setting.
  Download
 201. Succesfactoren voor Interprofessioneel Samenwerken in de Wijk 8 januari 2016

  Dit rapport is een weergave van een onderzoek naar welke factoren samenhangen met het succes van interprofessionele teams in de sector Zorg en Welzijn. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen factoren gerelateerd aan teamstructuur en teamprocessen. Het succes van interprofessionele teams werd afgemeten aan de hand van teamprestaties, cliënttevredenheid en team-identiteit.
  Download
 202. Regio Zwolle Monitor 2015 1 januari 2016

  In de Regio Zwolle Monitor 2015 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 203. Regio Zwolle Monitor 2015 samenvatting 1 januari 2016

  In de Regio Zwolle Monitor 2015 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 204. Interprofessioneel samenwerken rond ouderen in de wijk (2016) 1 januari 2016

  In dit artikel wordt aan de hand van onderzoek van de Windesheim-lectoraten Sociale innovatie en Innoveren met ouderen beschreven wat belangrijke aandachtspunten zijn bij interprofessioneel samenwerken rond ouderen in de wijk.
  Download
 205. HRM voor HRM-ers (2016) 1 januari 2016

  Column over het belang om als HRM-ers ook aan de eigen inzetbaarheid te werken.
  Download
 206. Een Lesson Study team als een professionele leergemeenschap 31 december 2015

  Publicatie (2015) - In dit artikel (Tijdschrift voor Lerarenopleiders) worden Lesson Study-teams gepresenteerd als professionele leergemeenschappen. Lesson Study is een van de snelst groeiende strategieën om het onderwijs te verbeteren (u kunt het artikel opvragen via de VELON-site, als download een abstract).
  Download
 207. ‘Wat je kunt verzinnen, kun je ook maken!’ 3D-printen op basisscholen in Almere 31 december 2015

  Publicatie (2015) - In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een pilot met lessen rondom 3D-printen op twee basisscholen in Almere, namelijk de scholen Digitalis en Het Palet. Het onderzoek naar 3D-printen werd uitgevoerd door het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding met steun van het Expertisecentrum Techniekonderwijs TechYourFuture.
  Download
 208. Teachers' capacities to meet students additional support needs in mainstream primary education 14 december 2015

  Publicatie (2015) - Hoe kunnen leraren omgaan met individuele leervragen: wat helpt en wat belemmert hen? In dit artikel (Teachers and Teaching: theory and practice. DOI: 10.1080/13540602.2015.1082727) een survey onder 108 Nederlandse leraren (via het DOI-nummer kunt u het artikel aanschaffen, als pdf een abstract).
  Download
 209. Ondernemen door de generaties heen 9 december 2015

  Onlangs verscheen het boek 'Developing Next Generation Leaders for Transgenerational Entrepreneurial Family Enterprises' met daarin een bijdrage van onderzoekers Ilse Matser, Frank Bos, Margré Heetebrij en oud-medewerker Coen Rigtering.
  Download
 210. Students experienced help from preservative care 18 november 2015

  A reflective case study of two nursing students caring from a nursing framework on good care for older people. International Practice Development Journal. Volume 5, Issue 2, Article 6. doi:10.19043/ipdj.52.006
  Download
 211. Fostering Teacher Educators' Professional Development on Practice-Based Research Through CoI 14 november 2015

  Publicatie (2015) - Willemse, T.M., Boei, F., & Pillen, M. (2015). Fostering Teacher Educators’ Professional Development on Practice-Based Research Through Communities of Inquiry. Vocations and Learning: Studies in Vocational and Professional Education. DOI: 10.1007/s12186-015-9142-3 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen via Springer, de uitgever van het blad, als pdf een abstract).
  Download
 212. Voorstel Beeldcommunicatie in de GGZ 23 oktober 2015

  Een voorstelrapport rondom de inzet van beeldcommunicatie in de GGZ.
  Download
 213. Succesfactoren in het proces van bedrijfsopvolging binnen Nederlandse familiebedrijven 16 oktober 2015

  Bedrijfsopvolging is een emotioneel geladen en complex proces. De tevredenheid van stakeholders over dit proces is cruciaal voor de continuïteit van het familiebedrijf. Publicatie in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, september 2015. Hier gepubliceerd met toestemming van de redactie.
  Download
 214. Onderwijsinnovaties & ICT in de Verenigde Staten van Amerika 5 oktober 2015

  Publicatie (2015) - Inspiratie en ervaringen van een studiereis: in 2014 vond een door Windesheim georganiseerde studiereis Onderwijsinnovatie & ICT plaats naar de VS. Er zijn scholen, universiteiten en technologie-instellingen bezocht om inspiratie op te doen voor het eigen werk op scholen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo (lerarenopleidingen).
  Download
 215. The Effectiveness of LINGO Online, A Serious Game for English Pronunciation 1 oktober 2015

  Publicatie (2015) - Dit onderzoek is opgezet om de effectiviteit te kunnen evalueren van een serious game, LINGO Online, bij het verbeteren van de uitspraak van het Engels voor studenten met Nederlands als moedertaal. Hoe effectief is deze game en hoe wordt deze gebruikt in de Nederlandse onderwijscontext?
  Download
 216. The Effectiveness of Lingo_Online, A Serious Game for English Pronunciation 1 oktober 2015

  Publicatie (2015) - Dit onderzoek is opgezet om de effectiviteit te kunnen evalueren van een serious game, Lingo_Online, bij het verbeteren van de uitspraak van het Engels voor studenten die Nederlands als moedertaal hebben. De belangrijkste onderzoeksvraag luidde: hoe effectief is deze game en hoe wordt deze gebruikt in de Nederlandse onderwijscontext?
  Download
 217. Expeditie Arbeidsmarkt, Onderwijs en Innovatie Almere, Management rapportage Fase 1 en 2 1 oktober 2015

  Eind 2015 startten de gemeente Almere, vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven samen met Windesheim Flevoland en TNO de expeditie arbeidsmarkt, onderwijs en innovatie Almere. Doelstelling was het verkrijgen van een gemeenschappelijk (cijfermatig) inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van de aansluiting tussen arbeidsmarkt, economie en onderwijs binnen de Gemeente Almere. Een belangrijke uitkomst van de Expeditie is ook een gemeenschappelijk overzicht van blinde vlekken in de beschikbare data.
  Download
 218. Grootschalig onderzoek SO-locaties naar sociale veiligheid 30 september 2015

  Publicatie (2015) - Artikel in Ambulletin, het medewerkersblad van de Ambelt, van september 2015 over het onderzoek naar de invloed van PBS op het gedrag en het leren van de leerlingen dat wordt uitgevoerd door Windesheim en de Ambelt met subsidie van Stichting Kinderpostzegels.
  Download
 219. Jaarverslag 2014 Kunststoftechnologie 30 september 2015

  Het jaarverslag 2014 geeft een inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en (onderwijs)activiteiten binnen het onderzoeksthema Kunststoftechnologie
  Download
 220. Jaarverslag Area Development 2014 30 september 2015

  Het jaarverslag 2014 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en onderwijsactiviteiten binnen het onderzoeksthema Area Development
  Download
 221. Leerkrachten openen deuren van klaslokalen 25 september 2015

  Publicatie (2015) - Artikel van Tijmen Schipper en lector Sui Lin Goei in TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders (jaargang 5 (september 2015) nummer 4) over de professionaliseringsmethode Lesson Study. Via deze methode kunnen leraren gezamenlijk en systematisch werken aan een betere kwaliteit van hun lessen.
  Download
 222. De kleren van Adam en Eva: Het belang van kunst in een theologieopleiding 21 september 2015

  Publicatie (2015) - Onderzoek van Harbert Booij naar rol en betekenis die kunst vervult in theologiestudies. Veel docenten hebben affiniteit met kunst, maar zijn huiverig om dit in hun vak te benutten. Jammer, omdat kunst en theologie verwant zijn aan elkaar. Historisch is de kunst in West-Europa ontstaan vanuit de kerk en ook nu nog gaat het zowel kunstenaar als theoloog om een hogere of andere werkelijkheid dan de reële.
  Download
 223. Guiding People with Early Dementia Home with the TalkMeHome Service 17 september 2015

  Een paper over de resultaten van vier experimenten met de mobiele dienst TalkMeHome, een nieuwe service die ervoor zorgt dat patiënten met een lichte vorm van Alzheimer die verdwalen, met behulp van hun mobiele telefoon weer naar huis worden geleid. Behalve een veilige manier van thuiskomen, worden mantelzorgers ontlast en kunnen cliënten langer zelfstandig thuis blijven wonen.
  Download
 224. Positieve coaching in jeugdsport is niet soft 17 september 2015

  Publicatie (2015) - Artikel van lector Nicolette Schipper-van Veldhoven in win’ (het nieuws- en opinieblad van Windesheim). In dit artikel legt Nicolette Schipper-van Veldhoven uit waarom onderzoek naar de vraag hoe een cultuuromslag in de jeugdsport kan worden bereikt bittere noodzaak is.
  Download
 225. Creërend ontwerpen: een onderzoek naar het ontwerpproces van het Teachers College 16 september 2015

  Publicatie (2015) - Het ontwerpproces van het Teachers College is een verhaal over een groep mensen die een creërend ontwerpproces zijn aangegaan. Met dit als voorbeeld wordt beschreven wat dit inhoudt en wat de verschillen zijn met andere ontwerpvormen. Elk hoofdstuk wordt gedragen door een keyplayer in het Teachers College-ontwerpproces: H. Frantzen, J. Lutters, B. Meijer, K. Helsloot, M. Taks, G. van Soest.
  Download
 226. Raden van Advies bij MKB familiebedrijven: wat levert het op? 10 september 2015

  Raden van advies bij MKB familiebedrijven: wat levert het op? Ondernemers over hun ervaringen en ideeën
  Download
 227. Supporting the professional development of teacher educators in a productive way 31 augustus 2015

  Publicatie (2015) - Boei, F., Dengerink, J.J., Geursen, J., Koster, B., Lunenberg, M.L., & Willemse, T.M. (2015). Supporting the professional development of teacher educators in a productive way. Journal of education for teaching: International research and pedagogy. DOI: 10.1080/02607476.2015.1080403 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen, als pdf een abstract).
  Download
 228. Preparing teachers for family-school partnerships: a Dutch and Belgian perspective 31 augustus 2015

  Publicatie (2015) - Willemse, W., Vloeberghs, L., Bruïne, E.J. de, & Van Eynde, S. (2015). Preparing teachers for family–school partnerships: a Dutch and Belgian perspective. Teaching Education. DOI: 10.1080/10476210.2015.1069264 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen via de uitgeverij van het tijdschrift Taylor & Francis, hieronder een abstract als download).
  Download
 229. An interactive webtool for facilitating shared decision making in dementia-care networks: a field study 7 juli 2015

  Verlag van een 5-maanden durende pilotstudie met DEbeslisgids, een interactieve beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie.
  Download
 230. An interactive webtool for facilitating shared decision making in dementia-care networks: a field study 7 juli 2015

  Verlag van een 5-maanden durende pilotstudie met DEbeslisgids, een interactieve beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie.
  Download
 231. An interactive webtool for facilitating shared decision making in dementia-care networks: a field study 7 juli 2015

  Verlag van een 5-maanden durende pilotstudie met DEbeslisgids, een interactieve beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie.
  Download
 232. Eigen Kracht-conferenties in beeld 1 juli 2015

  Loerts, M., Vissenberg, C., Verkooijen, L. (2016) Eigen Kracht-conferenties in beeld. Een onderzoek naar de tevredenheid, opbrengsten en werkzame elementen van de Eigen Kracht-conferenties in de periode 1 augustus 2013 – 1 juli 2015. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
  Download
 233. KVLO Topic digitalisering 30 juni 2015

  Publicatie (2015) - Het magazine van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) met een speciale editie over digitalisering in de gymles (nummer 6, jaargang 103) met daarin enkele bijdragen van de sport- en beweegexperts van Windesheim, waaronder lector Ivo van Hilvoorde.
  Download
 234. Een ervaring met Lesson Study: schatten en schatend rekenen 30 juni 2015

  Publicatie (2015) - In het kader van docentprofessionalisering is vanaf het schooljaar 2014 een schoolbreed Lesson Study-traject geïmplementeerd op het Van der Meij College in Alkmaar. Lector Sui Lin Goei en hogeschooldocent wiskunde Jos Alkemade doen verslag. Een artikel uit het tijdschrift Euclides.
  Download
 235. Leiderschap in SWPBS-scholen: georganiseerd en gedeeld! 30 juni 2015

  Publicatie (2015) - Artikel van Joke Kamstra en Anita Blok in Passend Onderwijs Magazine (jrg. 3, nr. 3 (juni 2015)) waarin zij benadrukken dat PBS vooral over leiderschap gaat in dezelfde zin als we ook burgerschap definiëren: jezelf aansturen, keuzes leren maken en leren samenwerken.
  Download
 236. Bonusartikelen KVLO 29 juni 2015

  Publicatie (2015) - Bonusartikelen KVLO: over onder meer het in maart gehouden symposium Van tikken naar taggen in Zwolle, waar professor doctor Hans van der Mars sprak over de vergelijking tussen Amerika en Nederland met betrekking tot de toepassing van digitale technologie binnen het vakgebied.
  Download
 237. Lezing bijeenkomst zorgstandaard traumatisch hersenletsel 11 juni 2015

  Jurrius, K. (2015). Cliëntvolgsysteem 2.015. Lezing bijeenkomst zorgstandaard traumatisch hersenletsel. Almere: Windesheim Flevoland.
  Download
 238. Prokkelkrant Windesheim Flevoland 4 juni 2015

  Verslag van de prokkeldag van Windesheim Flevoland 2015. Almere: Windesheim Flevoland.
  Download
 239. De creatieve professional 3 juni 2015

  Onderzoekspublicatie (2015) - Het betreft een (voor)onderzoek naar de stand van zaken rondom creativiteit en de specifieke situatie bij de opleiding SPH, om zo te komen tot een nieuw ontwerp van de opleiding SPH conform de beginselen van de creatieve professional. Daarmee sluit SPH aan bij de onderwijsvisie van Windesheim, waar 21e-eeuwse vaardigheden en waardevolle professionaliteit centraal staan.
  Download
 240. Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig 3 juni 2015

  Veel agrarische jongeren hebben de ambitie om het bedrijf van hun ouders over te nemen of zijn daar al mee bezig. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat Familiebedrijven van Windesheim in samenwerking met LEI Wageningen UR. Liefst 85% van de ondervraagde jongeren heeft de intentie om het agrarisch familiebedrijf over te nemen, is daar mee bezig of heeft dit al gedaan. Met name de vrijheid, autonomie en de ruimte voor ondernemerschap zijn belangrijke drijfveren om agrarisch ondernemer te worden.
  Download
 241. Thermoplastische Composieten 3 juni 2015

  Een onderzoeksrapport van het lectoraat Kunststoftechnologie dat generieke handvatten biedt voor de toepassingsmogelijkheden van thermoplastische composieten in het MKB.
  Download
 242. Lezing bijeenkomst zorgstandaard traumatisch hersenletsel 1 juni 2015

  Jurrius, K. (2015). Lezing tijdens bijeenkomst zorgstandaard traumatisch hersenletsel. Almere: Windesheim Flevoland.
  Download
 243. Beter benutten kanaal Almelo-Coevorden 1 juni 2015

  Een onderzoeksrapport dat in kaart brengt hoe de potentie van het kanaal Almelo-Coevorden, binnen de huidige technische mogelijkheden, beter benut kan worden voor goederenvervoer.
  Download
 244. Eigenheid. waarde en authenticiteit: Een onderzoek naar de profilering van ritueelbegeleiders 31 mei 2015

  Onderzoeksrapporten (mei 2015) - Het doel van dit onderzoek van Angela Stoof was het uitbrengen van een advies aan de LBvR over de wijze waarop het beroep van ritueelbegeleider beter geprofileerd kan worden. Het onderzoek bestond uit drie delen, met drie bijbehorende rapporten, die hier als één pdf te downloaden zijn.
  Download
 245. Onderzoeksrapport: Helderheid in omgevingsbeleid, scherpte in omgevingsvisie 21 mei 2015

  Rapport van het onderzoek 'Publiek belang in het fysiek domein'
  Download
 246. HRM praktijkmonitor (2015) 18 mei 2015

  Samen met een aantal andere hogescholen brengt Windesheim jaarlijks de ontwikkelingen van de HRM-praktijk van organisaties in kaart. Bekijk hier de HRM praktijkmonitor van 2013 - 2014
  Download
 247. Casestudie Wiechers Wonen (2015) 14 mei 2015

  Hoe ziet Sociale Innovatie er in de praktijk uit? Een voorbeeld is Wiechers Wonen. Een organisatie die af is gestapt van het credo om in alles de beste te willen zijn en koos voor een focus op het realiseren van de woondroom voor de klanten.
  Download
 248. Meesterschap in de 21e eeuw A21: een hedendaagse scholingsweg aan de kunsten 30 april 2015

  Publicatie (ArtEZ Press 2015) - Het eerste deel geeft de tekst van de lectorale rede weer, zoals Lutters deze uitsprak op 23 januari 2015 in verband met het lectoraat Kunst- en cultuureducatie bij ArtEZ. Het tweede deel bestaat uit interviews met collega’s die aansluitend op de rede een masterclass hebben verzorgd. Zij blikken terug op de lectorale rede en maken verbinding met hun eigen praktijk in de kunsten en in het onderwijs.
  Download
 249. Learning and teaching in clinical practice 27 april 2015

  A care improvement program acting as a powerful learning environment to support nursing students learning facilitation competencies. Nursing Education in Practice. DOI information: 10.1016/j.nepr.2015.04.006
  Download
 250. Waardenkaart Mobiliteit 24 april 2015

  De Waardenkaart Mobiliteit biedt inzicht in de grote variëteit aan opvattingen waar adviseurs en beleidsmakers mee te maken hebben. Hij is ontwikkeld door Windesheim in samenwerking met de Argumentenfabriek, de Radboud Universiteit, CROW-KpVV en het Planbureau voor de Leefomgeving.
  Download
 251. Flevoland Management, Samenvatting Human Capital Agenda – rapportage fase 1 23 april 2015

  De Provincie Flevoland formuleerde samen met relevante stakeholders een Human Capital Agenda (HCA) voor de provincie om een heldere visie te ontwikkelen ten aanzien van de provinciale arbeidsmarkt en economie. In deze publicatie de Managementrapportage van fase 1.
  Download
 252. Als aan de keukentafel 14 april 2015

  Publicatie (maart 2015) - Dit verslag van Marchien Timmerman biedt een rapportage van haar onderzoek naar de professionalisering van het werk van vrijwilligers in de inloophuizen. Het is een praktijkgericht kwalitatief onderzoek waarin het werk en de vragen van vrijwilligers die werken in de inloophuizen centraal staan.
  Download
 253. Jaarverslag 2014 7 april 2015

  Het jaarverslag 2014 geeft inzicht in de activiteiten en onderzoeksprojecten in 2014.
  Download
 254. Linking Bonding and Bridging Ownership Social Capital in Private Firms 1 april 2015

  Moderating Effects of Ownership–Management Overlap and Family Firm Identity.
  Download
 255. Werken in trajecten bij jeugdhulp 1 april 2015

  In 2008 heeft de provincie Overijssel geconcludeerd dat de destijds gehanteerde sturing van de provinciale jeugdzorg geen perspectief bood op substantiële verbeteringen in de jeugdzorg. De provincie heeft daarop haar sturing fundamenteel aangepast en zich ten doel gesteld het stelsel op te bouwen op basis van andere kernwaarden. Er is door jeugdzorgaanbieders in Overijssel actief gewerkt aan het doorvoeren van de nieuwe werkwijze: het werken in trajecten. Op basis van de uitgevoerde evaluatie van dit ambitieuze plan wordt in dit artikel ingegaan op de belangrijkste conclusies die ook relevant kunnen zijn voor organisaties die het ‘werken in trajecten’ willen implementeren. Het artikel is gepubliceerd in Jeugdbeleid, maart 2015, Volume 9, Issue 1, pp 1-8.
  Download
 256. De kracht van het rekengesprek 31 maart 2015

  Publicatie (2015) - In dit themanummer over dyscalculie gaat Jarise kaskens in op de vraag hoe we vorm en inhoud kunnen geven aan rekengesprekken en wat de praktijkervaringen zijn. Het betreft het editoriaal, het artikel vindt u in Zorgbreed (jrg. 12, nr. 47: www.maklu.be) of mail voor info naar: jmm.kaskens@windesheim.nl.
  Download
 257. De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders 31 maart 2015

  Publicatie (2015) - Vloeberghs, L., Willemse, M., Bruïne, E. de, & Van Eynde, S. (2015) De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders. Tijdschrift voor lerarenopleiders (als download een samenvatting van het artikel, voor meer informatie zie de website van VELON: http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift/2995-2/).
  Download
 258. SWPBS in het voortgezet onderwijs 30 maart 2015

  Publicatie (2015) - School Wide Positive Behavior Support is ook in het VO een aanpak waarbij de focus ligt op een positieve benadering en het aanleren van gewenst gedrag in plaats van afleren van ongewenst gedrag. Artikel van Priscilla van Elburg (Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs).
  Download
 259. Waardengerichte uitvaartbegeleiding 18 maart 2015

  Publicatie (februari 2015) - André Mulder schreef voor het blad Uitvaartzorg een stuk over waardengerichte uitvaartbegeleiding. Handelt men vanuit het ‘u vraagt, wij draaien’-principe of zoals Mulder bepleit vanuit een rol waarbij men tegenspel biedt als authenticiteit, verantwoordelijkheid of schoonheid een rol spelen.
  Download
 260. Hardenberg: Alcoholpreventiebeleid sportverenigingen in de gemeente 16 maart 2015

  ‘Ik drink, drink jij?’. Alcoholpreventiebeleid binnen sportverenigingen in de gemeente Hardenberg. Kleverkamp, A., Sloog, J. Vogel, M. de & Zwager, C. (2012)
  Download
 261. Communities van en voor ouderen: een wereld van kansen 16 maart 2015

  Het boekje Communities van en voor ouderen: een wereld van kansen is ontstaan n.a.v. het symposium ‘Communities van en voor Ouderen’ op 8 oktober 2009. Het tweede symposium waarbij de lectoraten van Windesheim laten zie hoe toegepast wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan een betere professionele praktijk.
  Download
 262. Communities van en voor ouderen: een wereld van kansen 16 maart 2015

  Het boekje Communities van en voor ouderen: een wereld van kansen is ontstaan n.a.v. het symposium ‘Communities van en voor Ouderen’ op 8 oktober 2009. Het tweede symposium waarbij de lectoraten van Windesheim laten zie hoe toegepast wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan een betere professionele praktijk.
  Download
 263. Rapport IT-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuizen 16 maart 2015

  Dit rapport gaat in op de stand van zaken van IT-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuizen. Hoeveel ziekenhuizen maken gebruik van IT in de dagelijkse zorgprocessen? Welke prioriteit geven instellingen aan IT-ontwikkelingen? Hoe staat het met de functionaliteit van het Elektronisch Patiënten Dossier in de ziekenhuizen? En, hoe is het gesteld met het elektronisch uitwisselen van informatie met andere instellingen binnen en buiten de zorgketen? Het rapport is een samenwerking tussen Dr. William Goossen en Dr. Irene Krediet, verbonden aan het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, en Prof. Dr. Ursula Hübner van de Hochschule Osnabrück.
  Download
 264. De ICT-innovaties voor de zorg, ze landen niet 16 maart 2015

  Een artikel over het project ‘Succesvol Ondernemen met eHealth’ in Win’, het nieuws- en opinieblad van Windesheim voor studenten en medewerkers, door B. Westenbrink, Win’/15, 19 april 2012, jaargang 20.
  Download
 265. 'Wat heeft Johan nodig?' - korte versie 16 maart 2015

  Aangezien de gemeente Zwolle vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor de gehele jeugdzorg, heeft zij Windesheim gevraagd onderzoek te doen naar het proces dat zich afspeelt binnen de pilots die worden uitgevoerd door het Netwerk Jeugd en Gezin (NJG), waarbij het vooral gaat om de verbinding tussen voorschool, onderwijs en (lokale) ondersteuning/ zorg. Dit rapport is een korte weergave van de onderzoeksresultaten.
  Download
 266. 'Wat heeft Johan nodig?' - uitgebreide versie 16 maart 2015

  Aangezien de gemeente Zwolle vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor de gehele jeugdzorg, heeft zij Windesheim gevraagd onderzoek te doen naar het proces dat zich afspeelt binnen de pilots die worden uitgevoerd door het Netwerk Jeugd en Gezin (NJG), waarbij het vooral gaat om de verbinding tussen voorschool, onderwijs en (lokale) ondersteuning/ zorg. Dit rapport is een uitgebreide weergave van de onderzoeksresultaten.
  Download
 267. NAH-zorg op maat 12 maart 2015

  'Nieuwe evenwichten in de chronische zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten': openbare les uitgesproken door Associate lector dr. Kitty Jurrius aan Hogeschool Windesheim Flevoland te Almere op donderdag 12 maart 2015.
  Download
 268. Ruimtelijke concentratie van economische activiteit op bedrijventerreinen 10 maart 2015

  Friso de Vor heeft een bijdrage geleverd aan het door Platform 31 uitgegeven boek ‘De markt voor bedrijventerreinen: uitkomsten van onderzoek en beleid’. Deze publicatie bundelt een reeks studies die de afgelopen jaren zijn gedaan naar bedrijventerreinen in Nederland. Het door Friso de Vor geschreven hoofdstuk ‘Ruimtelijke concentratie van economische activiteit op bedrijventerreinen’ is een kwantitatief onderzoek naar de positieve en negatieve externe effecten die gepaard gaan met de ruimtelijke concentratie van economische activiteit op bedrijventerreinen. De verkregen uitkomsten bieden inzicht in mogelijke succesfactoren, in termen van inrichting en lokalisering, ten aanzien van het economisch presteren en de ruimtelijke impact van bedrijventerreinen.
  Download
 269. Early Stages of Business Modeling for Open Source Home Care Technology 5 maart 2015

  Veel eHealth-innovaties komen nooit verder dan de projectfase. Het initiëren van een levensvatbaar business model in een vroeg stadium van de ontwikkeling van eHealth-innovaties verhoogt de kans op structurele inbedding van de innovaties in de gewone gezondheidszorg. Dit artikel presenteert de eerste fasen van business model ontwikkeling voor een innovatief thuiszorgsysteem op basis van open source software.
  Download
 270. Interprofessioneel samenwerken in sociale wijkteams: succesfactoren en implicaties voor onderwijs 4 maart 2015

  Dit artikel geeft een overzicht van de internationale literatuur die bekend is over succesfactoren van het interprofessioneel samenwerken in sociale wijkteams. Daarnaast bespreekt het aandachtspunten voor het hoger beroepsonderwijs dat opleidt voor de zorg- en welzijnssector in Nederland. Deze publicatie is onderdeel van het onderzoeksproject 'Professioneel samenwerken in de wijk'.
  Download
 271. Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle 1 maart 2015

  Tweede gebruik- en waarderingsonderzoek van het Sutu Court in Diezerpoort Zwolle. Deze 1-meting is het vervolgonderzoek op de 0-meting die binnen twee maanden na de opening van het Sutu Court (11 oktober 2013) heeft plaatsgevonden (Bakker et al., 2014a). Dit vervolgonderzoek uit 2014 brengt het gebruik en waardering in kaart om te zien of het eerder vastgestelde enthousiasme blijvend is én om het stimuleren van bewegen in de wijk Diezerpoort te blijven waarborgen.
  Download
 272. Wie bepaalt wat we met ruimte doen? 28 februari 2015

  Een artikel van het Friesch Dagblad waarin Willem Buunk vertelt over de onderliggende waarden die gehanteerd worden bij het inrichten en gebruiken van openbare ruimte (Friesch Dagblad, 28 februari 2015).
  Download
 273. Development of eHealth Applications Applying the eHix Framework 23 februari 2015

  In het kader van het Hightech@home-project zijn e-health applicaties ontworpen, waarbij gebruikgemaakt is van de in het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg ontwikkelde eHix-framework. Via gevalstudies werden requirements-analyses uitgevoerd voor een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De gebruikte methode blijkt geschikt voor kleinschalige en klantgerichte ontwikkelprocessen.
  Download
 274. High Tech for Sports Medicine 23 februari 2015

  Dit beschrijft de startfase en eerste resultaten van het onderzoeksproject 'HighTech4SportsMedicine'. Het artikel won een Best Paper Award tijdens de internationale conferentie eTelemed 2015 in Lissabon.
  Download
 275. IT supported double medication check for home care 23 februari 2015

  Een work-in-progress paper betreffende een passende IT-ondersteuning voor de Dubbele Medicatie Controle (DMC). Fouten die plaatsvinden in de afgifte en toediening van medicatie kosten levens en verhogen de kosten van de gezondheidszorg. Om dit te voorkomen is in vele gevallen een DMC voorgeschreven. De DMC betekent echter hogere kosten en een hogere werkdruk voor thuiszorgorganisaties. Met het gebruik van de eHix-methode bij de ontwikkeling van een passende IT-ondersteuning voor de DMC hopen wij een duurzame integratie van een veilige en doeltreffende DMC in de thuiszorg te bewerkstellingen.
  Download
 276. Nursing Telecare: Public Stories and Practices 23 februari 2015

  Van telezorg zijn de verwachtingen hooggespannen. In dit artikel bespreken we de manier waarop die verwachtingen terugkomen in ‘publieke verhalen’. Op welke manier schrijven, spreken en filmen zorgorganisaties en de overheid over telezorg en hoe verhouden die verhalen zich tot de verpleegkundige praktijk van telezorg? We treffen verpleegkundigen en patiënten die samen goede zorg en technologie passend maken, wat geen onderdeel van het publieke verhaal is. Past overheidsbeleid daarmee wel bij de verpleegkundige telezorgpraktijk?
  Download
 277. Videoconferencing in Mental Health Care: Professional Dilemmas in a Changing Health Care Practice 23 februari 2015

  Dit artikel beschrijft de resultaten van een vooronderzoek dat in het kader van het project Beeldcommunicatie in de GGZ heeft plaatsgevonden. In vier focusgroepen met GGZ-zorgverleners is verkend tegen welke vragen en dilemma’s zij aanlopen bij het toepassen van beeldcommunicatie in de zorg die zij verlenen aan hun cliënten. Drie kernvragen zijn geïdentificeerd: 1. Hoe kunnen GGZ-zorgverleners beeldcommunicatie integreren in hun zorgprogramma’s en behandelplannen, en daarbij de kwaliteit van de zorg handhaven? 2. Wat moeten ze meewegen wanneer ze de afweging maken om beeldbellen op een concreet moment of in een concrete situatie in te zetten? 3. Hoe kunnen ze hun minder ervaren collega’s overtuigen dat beeldbellen niet een verschraling is maar dat het een eigen meerwaarde kan hebben voor de zorg?
  Download
 278. From monomer to marcromolecular network: the plastic hotspot 18 februari 2015

  Lectorale rede van Margie Topp over de onderzoeksthema’s van het lectoraat Kunststoftechnologie: ontwerpgereedschappen voor snelle innovaties (duurzaam produceren), de effecten van gebruik en recycling op de materialen (recycling), het dissemineren van kennis en co-engineering (3D-printen) en hybride ontwerp (composiet).
  Download
 279. Roefs, E. (2015). 'De ontwikkeling van inspirerend docentschap: Een exploratief onderzoek naar maatwerkprofessionalisering'. Zwolle: Windesheim. 16 februari 2015

  - Een exploratief onderzoek naar maatwerkprofessionalisering, zodat docenten hun professionele kwaliteiten ontwikkelen en bijdragen aan de ontwikkeling van een beroepsidentiteit bij studenten.
  Download
 280. Hanzelijn Monitor 2014 - De tweede staat van de Hanzelijn 13 februari 2015

  De Hanzelijn Monitor 2014 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn, dat door het lectoraat Area Development van Windesheim wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De Hanzelijn Monitor brengt de maatschappelijke, ruimtelijk-economische en verkeerskundige gevolgen in de regio rond de spoorlijn in kaart. "De tweede staat van de Hanzelijn" geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het tweede jaar na de opening van de spoorlijn.
  Download
 281. Hanzelijn Monitor 2014 - De tweede staat van de Hanzelijn (samenvatting) 13 februari 2015

  De Hanzelijn Monitor 2014 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn, dat door het lectoraat Area Development van Windesheim wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De Hanzelijn Monitor brengt de maatschappelijke, ruimtelijk-economische en verkeerskundige gevolgen in de regio rond de spoorlijn in kaart. "De tweede staat van de Hanzelijn" geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het tweede jaar na de opening van de spoorlijn.
  Download
 282. Casemanagement dementie - Methodisch werken en positionering in de keten 27 januari 2015

  Deze werkmethodiek heeft vooral betrekking op een deel van de complexe praktijk van casemanagement. De beschreven methoden en tools zijn mede ontwikkeld door bij het onderzoek betrokken professionals. Deze werkmethodiek bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de positionering van casemanagement in de dementieketen. Deel 2 gaat over methodisch werken in de begeleidingsfasen. Een toelichting op de tools en in welk netwerk ze zijn ontwikkeld, hoe ze zijn ontwikkeld en om welke reden(en) staan in het laatste hoofdstuk Verantwoording.
  Download
 283. Casemanagement dementie - Methodisch werken en positionering in de keten 27 januari 2015

  Deze werkmethodiek heeft vooral betrekking op een deel van de complexe praktijk van casemanagement. De beschreven methoden en tools zijn mede ontwikkeld door bij het onderzoek betrokken professionals. Deze werkmethodiek bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de positionering van casemanagement in de dementieketen. Deel 2 gaat over methodisch werken in de begeleidingsfasen. Een toelichting op de tools en in welk netwerk ze zijn ontwikkeld, hoe ze zijn ontwikkeld en om welke reden(en) staan in het laatste hoofdstuk Verantwoording.
  Download
 284. Casemanagement dementie - Methodisch werken en positionering in de keten 27 januari 2015

  Deze werkmethodiek heeft vooral betrekking op een deel van de complexe praktijk van casemanagement. De beschreven methoden en tools zijn mede ontwikkeld door bij het onderzoek betrokken professionals. Deze werkmethodiek bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de positionering van casemanagement in de dementieketen. Deel 2 gaat over methodisch werken in de begeleidingsfasen. Een toelichting op de tools en in welk netwerk ze zijn ontwikkeld, hoe ze zijn ontwikkeld en om welke reden(en) staan in het laatste hoofdstuk Verantwoording.
  Download
 285. Gymles: nut en noodzaak. Over de functie van gym op school 24 januari 2015

  Publicatie (2015) - De Tweede Kamer wil dat kinderen drie keer per week een uur gymles krijgen. Lector Ivo van Hilvoorde is hierover geïnterviewd door Juf Magazine. Hij geeft onder meer aan dat bij sport en beweging de thuisomgeving, vriendjes en de sportvereniging veel invloedrijker zijn dan de paar uur gymles per week.
  Download
 286. 'HR Dilemma's in zorg en welzijn' (2015) 21 januari 2015

  Voor HRM-medewerkers in zorg- of welzijnsorganisaties zijn het interessante tijden. Door de aanstaande transities in de sector dienen zich veel boeiende nieuwe vraagstukken aan die om een oplossing vragen. Veel zorg- en welzijnsprofessionals zullen deel uit gaan maken van interdisciplinaire netwerken op wijkniveau, waarbij de burger centraal komt te staan. Hoe deze samenwerkingsverbanden het beste kunnen worden georganiseerd blijft tot op heden onduidelijk. Ook worstelen veel organisaties met de vraag hoe zij hun strategisch HRM-beleid kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Op basis van een exploratief onderzoek onder professionals , managers en bestuurders biedt dit artikel een overzicht van gesignaleerde spanningsvelden en thema’s waarop HRM in de nabije toekomst keuzes zal moeten maken. Dit overzicht kan houvast bieden bij de herinrichting van organisatiestructuren en -processen.
  Download
 287. De invloed van schoolsport op schoolbinding en schoolprestaties 16 januari 2015

  Publicatie (2015) - Rapport van Arnold Bronkhorst naar aanleiding van een kwantitatief onderzoek onder leerlingen van drie middelbare scholen uit Zwolle naar de invloed van schoolsport op de binding van leerlingen met de school en de invloed die sportfrequentie kan uitoefenen op de schoolprestaties.
  Download
 288. Task scheduling in long-term care facilities: A client-centered approach 1 januari 2015

  Lieder, A., Moeke, D., Koole, G., & Stolletz, R. (2015). Task scheduling in long-term care facilities: A client-centered approach. Operations Research for Health Care, 6, 11-17.
  Download
 289. Hersenletsel… hoe gaat het nu met u? 1 januari 2015

  Jurrius, K. Goes, I. en Loerts. M. (2015). Hersenletsel… hoe gaat het nu met u? Ervaringen met zorg en leven van mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. Almere: Windesheim Flevoland.
  Download
 290. Inclusie: meedoen, meebepalen, meetellen 1 januari 2015

  Beek, F. van (2015) Inclusie: meedoen, meebepalen, meetellen. Almere: Windesheim, Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 291. Mensen vertellen, ik leer nog elke dag 1 januari 2015

  Jurrius, K. (2015). Mensen vertellen, ik leer nog elke dag. In: Informatiebrochure Hersenz.
  Download
 292. Stilstaan om vooruit te komen 1 januari 2015

  Ansem Quinta en Lineke Verkooijen (2015) ‘Huisuitzetting’ in: Stilstaan om vooruit te komen: casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning. Lilian Linders & Dana Feringa (red.), Utrecht: Wmo-werkplaatsen/Movisie.
  Download
 293. Regio Zwolle Monitor 2014 (Samenvatting) 1 januari 2015

  In de Regio Zwolle Monitor 2014 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 294. Regio Zwolle Monitor 2014 1 januari 2015

  In de Regio Zwolle Monitor 2014 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en een jaarlijks wisselend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 295. Een goede leider maakt het verschil (2015) 1 januari 2015

  Rapport over een onderzoek naar competenties en gedrag van leidinggevenden in het herkennen en benutten van talent van medewerkers.
  Download
 296. Laat ons lekker sporten 31 december 2014

  Publicatie (2014, daM Uitgeverij) - Kinderen onderzoeken gedrag van ouders langs de kant. De boodschap is dat kinderen niet willen dat ouders langs de lijn zich te fanatiek gedragen, zeker hun eigen ouders niet! Het zijn de leerlingen van de Da Costaschool in Soest die dit na een onderzoek langs de sportvelden concluderen.
  Download
 297. Rapportage Sport 2014 31 december 2014

  Publicatie (Tiessen-Raaphorst, A. (red.), Sociaal en Cultureel Planbureau: 2015) - Hoofdstuk 14: Sport en (on)wenselijk gedrag door Nicolette Schipper-van Veldhoven en Johan Steenbergen. Op basis van onder meer landelijke statistieken worden ontwikkelingen en actuele trends in de sport beschreven.
  Download
 298. Onderzoeksverslag Esther van der Steeg 31 december 2014

  Publicatie (2014) - Onderzoek naar de ervaringen van leerlingen, ouders, reboundbegeleiders en de school met de reboundvoorzieningen in Utrecht en Zwolle. Verslag van een praktijkgericht onderzoek dat beoogt bij te dragen aan inzicht in het effect van reboundvoorzieningen en passende onderwijszorg voor risicoleerlingen.
  Download
 299. Teachers' Perceptions of Students' Additional Support Needs 31 december 2014

  Publicatie (2014) - Proefschrift van Marjon Bruggink waarin wordt bepleit dat de traditionele kijk op zorgleerlingen leraren hindert tegemoet te komen aan speciale onderwijsbehoeften. Beschreven wordt wie als zorgleerling wordt beschouwd en in hoeverre leerkrachten zichzelf in staat achten hieraan tegemoet te komen.
  Download
 300. Straten-Goudswaard, L. van. (2014). 'Teamleren over transparantie en meta-didactiek op PABO Windesheim'. Zwolle: Windesheim. 31 december 2014

  - Door middel van gesprekken, interviews en lesobservaties is Van Straten-Goudswaard met haar team op zoek gegaan naar voorbeelden van transparantie en metadidactiek in hun lessen.
  Download
 301. PBS in Istanbul: Planting the Seeds for Future Growth 31 december 2014

  Publicatie (2014) - Association for Positive Behavior Support (APBS): Newsletter volume 12, nummer 3. Met een bijdrage van Margreet van Oudheusden, onderzoeker bij het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen (PBS in Istanbul: Planting the Seeds for Future Growth).
  Download
 302. Passend zorg en onderwijs 31 december 2014

  Publicatie (2014) - Onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg op twee scholen die het SWPBS-model hebben geïmplementeerd door Monique Nelen. Op basis van een (beperkte) literatuurstudie en mutiple case study is de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg op de twee scholen onderzocht.
  Download
 303. Positive Behavior Support: lessen geleerd uit Chicago 31 december 2014

  Publicatie (2014) - In 2014 vond de studiereis Practice, Support and Leadership in PBS plaats (organisatoren Expertisecentrum PBS, Gorderius, Groenhorst). Dit artikel geeft een overzicht van indrukken en inspiratie. Het betreft het editoriaal, het artikel zelf vindt u in Nieuw Meesterschap (jaargang 4, nummer 4: www.maklu.be).
  Download
 304. Care on demand in nursing homes: a queueing theoretic approach 27 december 2014

  Van Eeden, K., Moeke, D., & Bekker, R. (2014). Health care management science, 1-14. http://bit.ly/29nWk5L
  Download
 305. Festival van de Kwetsbaarheid 13 december 2014

  Programma (december 2014) - Op 13 december 2014 vond het Festival van de Kwetsbaarheid plaats, vol activiteiten, workshops, theater, muziek, dans en tentoonstellingen. De bezoekers konden ervaringen opdoen en optredens bijwonen over kwetsbaarheid als deel van het leven en voorwaarde voor persoonlijke groei.
  Download
 306. Nieuwsgierig naar de wereld: opleiden en opvoeden in verbondenheid met de omgeving 11 december 2014

  Publicatie (2014) - Lectorale rede van dr. Hanno van Keulen van Windesheim Flevoland die in deze rede ingaat op zijn visie hoe leiderschap in instellingen voor onderwijs en/of opvoeding bestudeerd kunnen worden. De rede sprak hij uit bij zijn aanvaarding van het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding op 11 december 2014 op Windesheim Flevoland in Almere.
  Download
 307. Docent en ICT: Een constructieve relatie 30 november 2014

  Publicatie (2014) - Betoog van Joke Voogt waarin zij ingaat op recente inzichten over de relatie tussen mens en technologie, met als doel de relatie tussen mens, technologie en wereld beter te begrijpen. Zij maakt gebruik van de theorie van technologische bemiddeling en past deze toe op de relatie tussen docent, ICT en onderwijs. Ook inzichten over de rol van docenten in complexe onderwijsinnovaties komen aan de orde.
  Download
 308. 'Een goed schoolklimaat creëer je met het hele team' 30 november 2014

  Publicatie (2014) - Interview in TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders door Walter van de Calseyde (jrg. 4 (november 2014) nr. 5) met Anita Blonk die vanuit de hogescholen Fontys en Windesheim veel ervaring heeft opgedaan met de implementatie van PBS op diverse PO- en VO-scholen.
  Download
 309. Teachers' perceptions of additional support needs of students 14 november 2014

  Publicatie (2014) - Bruggink, M., Meijer, W., Goei, S.L. & Koot, H.M. (2014). Teachers' perceptions of additional support needs of students in mainstream primary education. Learning and Individual Differences, 30, 163-169. 10.1016/j.lindif.2013.11.005 (via de link kunt u het artikel aanschaffen, als download een abstract).
  Download
 310. Leeman, Y., & Morsink, J. (2014). Burgerschapseducatie in de kleutergroep. 'Wereld Van Het Jonge Kind, 42'(3), pp. 17-19. 6 november 2014

  - Welke doelen kun je stellen voor burgerschapseducatie in de kleutergroep? Pabostudenten zochten naar een manier om dit te koppelen aan betekenisvolle buitenschoolse activiteiten.
  Download
 311. Ze kunnen naar de maan maar hier weten ze niets van 3 november 2014

  Ze kunnen naar de maan, maar hier weten ze niets van. NAH chronische fase gezien door nieuwe ogen. Lezing uitgesproken door associate lector Kitty Jurrius tijdens het hersenletselcongres op 3 november 2014.
  Download
 312. The Power of Supply Chain Finance 31 oktober 2014

  Publicatie bij de lectorale rede bij aanvaarding van het Lectoraat Supply Chain Finance aan de Christelijke Hogeschool Windesheim door Michiel Steeman op 31 oktober 2014.
  Download
 313. Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn 16 oktober 2014

  Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn, door L. Verkooijen, J. van Andel en J. Hoogland. In dit boek staat de kracht van het netwerk van de burger centraal. Er wordt concreet aangegeven hoe de nieuwe rol van de professionele hulpverlener ingevuld kan worden.
  Download
 314. Plato's voetafdruk. Liberal arts en bildung in het hoger onderwijs 1 oktober 2014

  Publicatie van deelonderzoeken van het Maestro Program: Core Curriculum Program (oktober 2014) - Hierin geeft men antwoord op de vragen: Wat is de plek van bildung en liberal arts in het hbo? Welke pedagogische visie en didactische aanpak maken deze educatieve tradities passend in het hbo van de 21e eeuw? Een moderne didactiek die valt of staat met passende inhoud, docenten, methodiek, techniek en omgeving?
  Download
 315. Jaarverslag 2013 19 september 2014

  Het jaarverslag 2013 geeft inzicht in de activiteiten en onderzoeksprojecten in 2013.
  Download
 316. Teachers' perceptions of students' additional support needs (artikel) 15 september 2014

  Publicatie (2014) - Bruggink, M., Goei, S. L., & Koot, H. M. (2014). Teachers’ perceptions of students’ additional support needs: In the eye of the beholder? Educational Psychology. 10.1080/01443410.2014.958436 (via de link kunt u het artikel aanschaffen, hieronder een abstract als download).
  Download
 317. Vechtdalwaarden 12 september 2014

  Een onderzoeksrapport van Willem Buunk en Marloes van der Weide dat inzicht geeft in de belangrijkste waardensets die een rol spelen bij de aanpassing van de inrichting van het Vechtdalgebied (september 2014).
  Download
 318. "We are healthy, so we can behave unhealthily”. Benefits, barriers and strategies of healthy eating and physical activity according to Dutch lower vocational students, their parents and school staff. 1 september 2014

  Zie: European Congress on Obesity, May 6 – 9, 2009. Amsterdam. Posterpresentation. Ridder MAM, Visscher TLS, Seidell JC, Hirasing RA, & Renders CM. (2009).
  Download
 319. "We are healthy, so we can behave unhealthily": a qualitative study of the health behaviour of Dutch lower vocational students 1 september 2014

  In: Health Education, vol 110 (januari 2010). Ridder, MAM, Heuvelmans, MA, Visscher, TLS, Seidell, JC, & Renders, CM (2010).
  Download
 320. An interactive web tool to facilitate shared decision making in dementia: design issues perceived by caregivers and patients 1 juli 2014

  In deze publicatie wordt beschreven waaraan een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie moet voldoen als het gaat om gebruiksvriendelijkheid en doelmatigheid.
  Download
 321. An interactive web tool to facilitate shared decision making in dementia: design issues perceived by caregivers and patients 1 juli 2014

  In deze publicatie wordt beschreven waaraan een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie moet voldoen als het gaat om gebruiksvriendelijkheid en doelmatigheid.
  Download
 322. An interactive web tool to facilitate shared decision making in dementia: design issues perceived by caregivers and patients 1 juli 2014

  In deze publicatie wordt beschreven waaraan een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie moet voldoen als het gaat om gebruiksvriendelijkheid en doelmatigheid.
  Download
 323. Towards an interactive web tool that supports shared decision making in dementia: identifying user requirements 1 juli 2014

  In deze publicatie wordt welke behoeften de verschillende gebruikers hebben als het gaat om een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie.
  Download
 324. Towards an interactive web tool that supports shared decision making in dementia: identifying user requirements 1 juli 2014

  In deze publicatie wordt welke behoeften de verschillende gebruikers hebben als het gaat om een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie.
  Download
 325. Kunnen ze het wel? (2014) 1 juli 2014

  Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een organisatie. Hiertoe is het van belang dat de leidinggevenden talent van medewerkers herkennen en benutten. Maar over welke competenties moeten zij zelf beschikken om dit te kunnen doen? In dit onderzoek worden een viertal leidinggevenden gevraagd naar de betekenis en beelden die zij hebben bij duurzame inzetbaarheid, de competenties die nodig zijn om talent te herkennen en te benutten en over de factoren die dit proces bevorderen dan wel belemmeren.
  Download
 326. Towards an interactive web tool that supports shared decision making in dementia: identifying user requirements 1 juli 2014

  In deze publicatie wordt welke behoeften de verschillende gebruikers hebben als het gaat om een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie.
  Download
 327. De onderzoeksrol voor lerarenopleiders in het HBO; een internationaal perspectief 30 juni 2014

  Publicatie (2014) - Boei, F., Willemse, M., Geerdink, G., Kools, Q., & Vlokhoven, H. van (2014). De onderzoeksrol voor lerarenopleiders in het HBO; een internationaal perspectief. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 35(2), 35-45 (als bijlage een pdf met een abstract van het artikel, voor meer informatie zie de website van VELON: http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift/jaargang-2014-35/).
  Download
 328. An eHealth Innovation Map for Small and Medium sized Enterprises 25 juni 2014

  Een artikel dat de resultaten beschrijft van het onderzoeksproject Succesvol ondernemen met eHealth en van belang is voor eHealth-mkb'ers die hun innovatie structureel gefinancierd willen krijgen. Aan het artikel ligt een breed onderzoek onder Nederlandse eHealth-mkb’ers ten grondslag. Het artikel won een Best Paper Award tijdens de internationale conferentie eTelemed 2014 in Barcelona.
  Download
 329. Open Source Home Care Technology, Technical Design and Development, User Research, Cost-Benefit Analysis, and Business Modeling 25 juni 2014

  Steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap blijven thuis wonen. Er is echter te weinig personeel om deze mensen thuis te verzorgen. In het project Hightech@home worden nieuwe technologische oplossingen onderzocht die bewoners en zorgverleners mogelijk hierbij kunnen ondersteunen. Het artikel beschrijft de vorderingen van het onderzoeksproject Hightech@home en won een Best Paper Award tijdens de internationale conferentie eTelemed 2014 in Barcelona.
  Download
 330. Vooronderzoek Aansluiting gezocht (2014) 24 juni 2014

  Hoe kan het dat de technieksector klaagt over een tekort aan technisch personeel terwijl tegelijkertijd scholieren met een technische opleiding moeite hebben met het vinden van een stageplaats of een startpositie? In opdracht van Tech Your Future, is het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid in samenwerking met het lectoraat Strategisch HRM van Saxion aan de slag gegaan met deze vraag. Vos, M., Rademaker, L., Jong, J. de, Alons, M., Riemsdijk, M. van, & Vries, S.de (2014). Aansluiting gezocht: onderzoek naar kennislacunes rond de regionale technische arbeidsmarkt. Deventer: Tech Your Future.
  Download
 331. Heruitgave publicatie lectorale rede Ondernemen in Familiebedrijven 5 juni 2014

  Heruitgave publicatie lectorale rede Ondernemen in Familiebedrijven, uitgegeven ter gelegenheid van vijf jaar lectoraat Familiebedrijven.
  Download
 332. Preparing teacher candidates for family-school partnerships 31 mei 2014

  Publicatie (2014) - Een analyse van een exploratieve studie naar hoe leraren in opleiding worden voorbereid op een ouder-schoolpartnerschap. Bruïne, E. de, Willemse, T.M., D’Haem, J., Griswold, P., Vloeberghs, L., & Van Eynde, S. (2014). Preparing teacher candidates for family–school partnerships. European Journal of Teacher Education. DOI: 10.1080/02619768.2014.912628
  Download
 333. Rapportage Justitiële Jeugdinrichtingen 2013 22 mei 2014

  In opdracht van DJI is in 2013 bij alle Justitiële Jeugdinrichtingen in Nederland het leefklimaat onderzoek uitgevoerd. Naast dit onderzoek is er op eigen verzoek van een aantal instelling ook leerklimaat en werkklimaat onderzoek uitgevoerd. In dit rapport zullen de drie onderzoeken los worden besproken. Als eerst zal het leefklimaat aan bod komen. Daarna het leerklimaat en als laatste het werkklimaat. Ieder onderdeel bevat een korte inleiding, methode en de resultaten. Uitleg over de analyses en interpretatie van resultaten is te vinden in bijlage 1.
  Download
 334. Lectoraatsplan Area Development 2014 - 2017 19 mei 2014

  Het lectoraatsplan Area Development heeft betrekking op de periode juni 2014 tot juni 2017. Het plan bestaat uit een onderzoeksprogramma en geeft aan wat de beoogde opbrengst is van het praktijkgerichte onderzoek voor partners die in het programma en de projecten participeren. Het plan geeft de ambitie weer voor de ontwikkeling van de kenniskring en benoemt de uitbouw van de samenwerking met de aanpalende opleidingen Bouwkunde, Mobiliteit en Civiele Techniek.
  Download
 335. Sport socialisation and the role of the school 1 mei 2014

  Publicatie (2014) - In zijn dissertatie beargumenteert Niek Pot dat het belangrijk is dat jongeren ook met sociale aspecten van sport in aanraking komen. Hoe ga je met elkaar om op de sportclub, heb je vrienden die sporten? Hierdoor kan sport een duurzame rol spelen in hun leven en helpen bij het creëren van een sportidentiteit.
  Download
 336. De Speelscan: instrument voor inschatten bruikbaarheid en benutten van speelruimte 1 mei 2014

  De SpeelScan is ontwikkeld als project van de Academische Werkplaats Medische Milieukunde (AC-MMK) door het lectoraat De Gezonde Stad van Windesheim in samenwerking met de gemeente Zwolle. Met behulp van de SpeelScan kan de bruikbaarheid (potentiële gebruikswaarde) en benutting (feitelijk gebruik) van een speelplek in kaart worden gebracht.
  Download
 337. Wetenschappers in de klas 30 april 2014

  Publicatie (2014) - In dit artikel in samenwerking met het Platform Bèta Techniek stellen de onderzoekers Tim van Wessel, Maarten Kleinhans, Anne Baar (Universiteit Utrecht) en lector Hanno van Keulen van Windesheim Flevoland zichzelf de vraag hoe wetenschappelijk onderzoek en technologie kunnen worden vertaald naar onderzoekend en ontwerpend leren in het basisonderwijs.
  Download
 338. Kunst helpt theologie-student tradities opnieuw te vertolken 13 maart 2014

  Artikel in Christelijk Weekblad (2014) - Kan kunst een belangrijke rol spelen in de Theologie-opleiding? Drs. Harbert Booij, docent filosofie en docent homiletiek bij Windesheim, doet onderzoek naar een grotere rol van kunst als didactisch middel om religieuze taal beter te kunnen begrijpen. Rob den Boer sprak met hem voor dit artikel in het Christelijk weekblad. (Gepubliceerd met toestemming van het Christelijk Weekblad)
  Download
 339. Perspectieven op ouder worden en de sociaal professional 12 maart 2014

  Ouder worden is divers worden. Ouder worden is meer dan de gangbare stereotiepe beelden ons voorspiegelen. Van professionals wordt verwacht dat ze vanuit verschillende perspectieven het proces van ouder worden en de daarmee samenhangende vraagstukken kunnen benaderen. En dat ze op verschillende manieren naar veroudering kijken en van daaruit vervolgens een verantwoorde positie innemen. Dit boek, geschreven door onder meer associate lector Jan Jukema, voorziet in actuele thema’s en nieuwe inzichten met betrekking tot ouder worden en vergrijzing in Nederland aan te bieden.
  Download
 340. Vermijdbaarheid van niet succesvolle cliënttrajecten 10 maart 2014

  De Provincie Overijssel is in 2011 gestart is met trajectfinanciering. Hierbij wordt door de Provincie een vast bedrag per succesvol afgerond zorgtraject gefinancierd, onafhankelijk van de duur of de hulpvorm. Een belangrijk aspect van werken met trajectfinanciering is het afsluiten en beoordelen van cliënttrajecten (succesvol of niet succesvol). Het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg onderzocht dit proces en de factoren die daarbij een rol spelen.
  Download
 341. School!Gids over onderwijs zonder denominaties 3 maart 2014

  Publicatie (maart 2014) - Erik Renkema, kenniskringlid, heeft een hoofdstuk geschreven in School!Gids. In de gids staat de toekomstvisie van VOS/ABB en Vereniging Openbaar Onderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs op basis van het concept ‘School!’, dat staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.
  Download
 342. “Kleinschalige zorg kan niet altijd kleinschalig worden georganiseerd” 1 maart 2014

  D. Moeke (interview), Tijdschrift Voor Verzorgenden, maart 2014 http://bit.ly/1T1A27h
  Download
 343. Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle 28 februari 2014

  Een gebruik- en waarderingsonderzoek naar het gebruik en de waardering van het Sutu-Court om nuttige informatie te verzamelen die onder meer kan bijdragen aan verbetering van de bestaande voorziening.
  Download
 344. Meetinstrumenten met handleiding Sutu Court 28 februari 2014

  Deze handleiding beschrijft de werkwijze die ten grondslag ligt aan het gebruik- en waarderingsonderzoek en is mogelijk ook breder inzetbaar. Denk daarbij aan gebruik- en waarderingsonderzoeken gericht op andere Sutu Courts en/of op andere soorten sport- en/of speelruimtes. De drie soorten meetinstrumenten die zijn gebruikt, hebben elk een eigen handleiding met een beschrijving van de voorbereiding, uitvoering, analyse en de verslaglegging.
  Download
 345. 'Op macroniveau is sport veel te belangrijk geworden' 3 februari 2014

  Publicatie (2014) - Artikel in Pedagogiek in praktijk: met de Olympische Winterspelen en het WK voetbal voor de deur leek het goed om te bezien hoe de sport er pedagogisch gezien voor staat. Bas Levering sprak met dr. Ivo van Hilvoorde over onder meer een nieuwe master pedagogiek en sport.
  Download
 346. Effectiever werken aan diversiteit bij de overheid (2014) 30 januari 2014

  De overheid streeft naar diversiteit in haar personeelsbestand. Meer etnische diversiteit is daarbij één van de aandachtspunten. Ruim twee decennia is hier gericht beleid op gevoerd. De resultaten verschillen sterk, zowel tussen als binnen sectoren. In dit artikel in de bundel ‘Staat van de ambtelijke dienst Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor?’ concludeert Sjiera de Vries dat de verschillende sectoren nog veel van elkaar kunnen leren.
  Download
 347. Rapport onderzoek Levensbeschouwelijk ondernemerschap 22 januari 2014

  Publicatie (januari 2014) - Steeds meer theologen vestigen zich als zzp’er met een bedrijf in spirituele begeleiding, training en coaching. Het landelijk overleg hbo-theologieopleidingen wil studenten hierop beter voorbereiden. Na ontwerponderzoek hebben wij hiertoe een minor en een introductiecursus ontwikkeld.
  Download
 348. Persoonsgerichte Zorg, praktijken van goede zorg voor ouderen 17 januari 2014

  Of zorg nu plaatsvindt in de thuiszorg, of in een zorgvorm met kleinschalig wonen, er is overal behoefte aan een 'menselijke' invulling van de zorg. In de dagelijkse praktijk is het echter niet altijd even gemakkelijk voor zorgverleners om daaraan vorm te geven. Er zijn vaak veel factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Persoonsgerichte zorg is een manier van kijken naar zorg waarin kundigheid, medeleven en plezier in de samenwerking tussen mensen voorop staat. Dit boek van Jukema en van der Cingel wil zorgverleners handvatten bieden om met een aantal veelvoorkomende keuzes uit de weerbarstige praktijk om te kunnen gaan. Het geeft een praktische vertaling van onderdelen van hun studies naar compassie en bewarende zorg.
  Download
 349. Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn - Juiste zorg op het juiste moment 1 januari 2014

  Niets is zo actueel in zorg en welzijn als het leveren van de juiste zorg tegen optimale kosten. 'Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn' is het eerste en enige boek dat hier op gericht is. Verkooijen, L., D. Moeke., (2014). Uitgever: Noordhoff.
  Download
 350. Het macaroni dilemma - de kunst van het slim organiseren van zorg 1 januari 2014

  Moeke, D., Wouters, S., (2014). Het boek Het Macaroni Dilemma verschaft op een eenvoudige en ludieke manier inzicht in het slim organiseren van zorg.
  Download
 351. Towards High Value(d) Nursing Home Care: providing client-centred care in a more efficient manner 1 januari 2014

  Moeke ontwikkelde in zijn onderzoek strategieën en modellen die zorgmanagers en beleidsmakers kunnen inzetten bij het optimaliseren van de dagelijkse planning en coördinatie van verpleeg- en verzorgingszorg.
  Download
 352. Van niet naar anders 1 januari 2014

  Verkooijen Lineke, Clara Moerman & Kim Jurgens (2014) Van niet naar anders: Een project naar het klantenperspectief in diabeteszorg. Almere: Windesheim Flevoland
  Download
 353. Jaarverslag Area Development 2013 1 januari 2014

  Het jaarverslag 2013 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en (onderwijs)activiteiten binnen het onderzoeksthema Area Development in 2013.
  Download
 354. Verschil benutten in het hoger onderwijs (2014) 1 januari 2014

  Het benutten van verschillen binnen het hoger onderwijs blijft een aandachtspunt. In dit artikel wordt verslag gedaan van een organisatieontwikkelingstraject dat door Windesheim is ingezet om een bewustwordingsproces te stimuleren en meer ruimte te creëren voor etnische diversiteit in het docentenbestand. Het uiteindelijke doel van dit traject was een bijdrage leveren aan een leeromgeving die toekomstige professionals van verschillende achtergronden beter voorbereidt op het werken voor een diverse samenleving.
  Download
 355. Wensen en verwachtingen van vrouwelijke techniekstudenten in het mbo (2016) 1 januari 2014

  Waarom verlaten veel technisch opgeleide vrouwen na kortere of langere tijd de techniek? Doel van het beschreven onderzoek is vast te stellen of het verschil in het uitstroompatroon van vrouwen en mannen te verklaren is vanuit verschillen die al bestaan tussen deze groepen tijdens hun opleiding, dus nog vóór zij de arbeidsmarkt betreden. Het onderzoek is uitgevoerd in het mbo.
  Download
 356. Werven voor werkloosheid (2014) 1 januari 2014

  Al jaren horen we over personeelstekorten in de technieksector. Tegelijk is er veel werkloosheid onder mensen met een technisch beroep en stroomt een groot deel van de schoolverlaters met een technische opleiding door naar een niet technisch beroep. Een kritische analyse van de cijfers laat zien dat een deel van de techniek inderdaad zit te springen om personeel, maar dat dit zeker niet geldt voor alle technische richtingen. Werving voor 'de techniek' kan dus leiden tot teleurstellingen, het moet specifieker.
  Download
 357. Jaarverslag 2013 1 januari 2014

  Het jaarverslag 2013 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en (onderwijs)activiteiten in 2013.
  Download
 358. Lerarenopleiders professionaliseren zich in het doen en begeleiden van onderzoek 31 december 2013

  Publicatie (2013) - Vlokhoven, H. van, Kools, Q., Geerdink, G., Boei, F., & Willemse, T.M. (2013). Lerarenopleiders professionaliseren zich in het doen en begeleiden van onderzoek. Tijdschrift voor lerarenopleiders 34(4), 57-72 (als bijlage een pdf met een abstract van het artikel, voor meer informatie zie de website van VELON: http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift/jaargang-2013-34/).
  Download
 359. PBS Europe: An Overview 31 december 2013

  Publicatie (2013) - Association for Positive Behavior Support (APBS): Newsletter volume 11, nummer 4. Met een bijdrage van lector Sui Lin Goei van het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen over het PBS Europe project (PBS Europe: An Overview).
  Download
 360. Lang leven in een goede gezondheid 31 december 2013

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) over het belang van een goede gezondheid voor iedereen. Er zijn echter grote verschillen tussen bevolkingsgroepen. Wanneer je laag opgeleid bent of in een 'aandachtswijk' woont is lang leven in een goede gezondheid minder vanzelfsprekend. Dit artikel gaat in op de vraag hoe deze verschillen mogelijk verkleind kunnen worden.
  Download
 361. Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn 24 december 2013

  'Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn', door Lineke Verkooijen en Dennis Moeke. Het enige Nederlandstalige boek dat de bedrijfsvoering van de zorg- en welzijnssector op een samenhangende manier behandeld.
  Download
 362. Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House 11 december 2013

  Een onderzoeksrapport van William Goossen en Joep Dille over het uitwisselen van verpleegkundige oncologiegegevens met behulp van een Clinical Data Ware House. Het rapport is ontstaan naar aanleiding van het onderzoeksproject Clinical Data Ware House van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg.
  Download
 363. Regio Zwolle Monitor 2013 11 december 2013

  In de Regio Zwolle Monitor 2013 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, de demografische en sociaaleconomische index en een jaarlijks veranderend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 364. Regio Zwolle Monitor 2013 (samenvatting) 11 december 2013

  In de Regio Zwolle Monitor 2013 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, de demografische en sociaaleconomische index en een jaarlijks veranderend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 365. Hanzelijn Monitor 2013 - De Eerste Staat van de Hanzelijn (samenvatting) 6 december 2013

  De Hanzelijn Monitor 2013 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn, dat door het lectoraat Area Development van Windesheim uitgevoerd wordt in opdracht van de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De Hanzelijn Monitor brengt de gevolgen voor de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn in kaart. De samenvatting van "De Eerste Staat van de Hanzelijn" geeft een bondig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het jaar na de opening van de spoorlijn.
  Download
 366. Hanzelijn Monitor 2013 - De Eerste Staat van de Hanzelijn 6 december 2013

  De Hanzelijn Monitor 2013 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn, dat door het lectoraat Area Development van Windesheim uitgevoerd wordt in opdracht van de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De Hanzelijn Monitor brengt de gevolgen voor de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn in kaart. "De Eerste Staat van de Hanzelijn" geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het jaar na de opening van de spoorlijn.
  Download
 367. Onderzoek in de lerarenopleidingen 30 november 2013

  Publicatie (2013) - Over onderzoek door hbo-docenten bestaan hooggespannen verwachtingen. In hun opiniërende openingsartikel in Cultuur en Educatie bespreken de auteurs Fer Boei en Martijn Willemse de potenties en de beperkingen van het doen van onderzoek door hbo-docenten. Boei, F., & Willemse, T.M. (2013). Onderzoek in de lerarenopleidingen. Cultuur en Educatie 13(37), 8-19.
  Download
 368. Bewegen en bewogen worden. Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie 29 november 2013

  Publicatie (2013) - In deze publicatie gaat lector Jooske van Busschbach in op de wetenschappelijke onderbouwing van bewegings- en lichaamsgerichte interventies, zoals die binnen de psychomotorische therapie (PMT) worden aangeboden en het belang ervan binnen de geestelijke gezondheidszorg.
  Download
 369. Succesvol ondernemen met eHealth - Innovatieroutes in de Zorg 28 november 2013

  Praktische innovatieroutekaarten die de paden beschrijven die een ehealth-mkb’er kan bewandelen om een eHealth-innovatie te laten landen in de zorg: wanneer is de route van toepassing, waar moet de ondernemer op letten, met welke partijen krijgt hij te maken en hoe zijn deze partijen te overtuigen van de meerwaarde van de innovatie? De routekaarten moeten de structurele inbedding en financiering van ICT-innovaties in de zorgpraktijk makkelijker maken.
  Download
 370. Goed Bestuur in MKB familiebedrijven 28 november 2013

  Ondernemers over hun overwegingen en keuzes voor een bestuursstructuur van familiebedrijf. Publicatie van het onderzoek door het lectoraat Familiebedrijven onder MKB familiebedrijven.
  Download
 371. Rapport Zingeving in de praktijk 28 november 2013

  Publicatie (november 2013) - Tijdens de conferentie Deuren openen naar Zin in jeugdzorg presenteerde het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing de opbrengst van het onderzoek naar zingeving in de jeugdzorg dat al 2 jaar loopt. Dit rapport biedt inzicht in de praktijk van de jeugdzorg op elf locaties.
  Download
 372. Praktijkboek Deuren openen naar Zin in jeugdzorg 28 november 2013

  Publicatie (november 2013) - Tijdens de conferentie Deuren openen naar Zin in jeugdzorg verscheen dit praktijkboek. Hierin wordt uitgelegd wat zingeving is en er worden allerlei werk- en reflectievormen aangeboden om als professional in de jeugdzorg met zingeving te kunnen werken.
  Download
 373. Compassie - het belang van opmerkzaamheid 21 november 2013

  Wat verstaan patiënten en zorgprofessionals zelf onder compassie? Onderzoekster Margreet van de Cingel interviewde 61 chronisch zieke ouderen en hun zorgverleners. Uit hun antwoorden bleek dat er een cruciale rol is weggelegd voor opmerkzaamheid. Bovendien bleken er zeven dimensies te destilleren die samen het begrip compassie omschrijven: aandacht, luisteren, leed benoemen, betrokkenheid, helpen, aanwezigheid en begrip. In Denkbeeld jaargang 25, nummer 3 p. 26-29 verscheen een artikel over opmerkzaamheid en de zeven dimensies.
  Download
 374. Characteristics of teacher-identified students with special educational needs 11 november 2013

  Publicatie (2013) - Bruggink, M., Goei, S.L. & Koot, H.M. (2013). Characteristics of teacher-identified students with special educational needs in Dutch mainstream primary education. Educational Research, 55(4), 361-375. 10.1080/00131881.2013.844938 (via de link is het artikel verkrijgbaar, hieronder een abstract als download).
  Download
 375. Balans tussen sturing en ruimte in de jeugdzorg 7 november 2013

  Lectorale rede van Jos Baecke en Jack de Swart over de balans tussen sturing en ruimte in de jeugdzorg en hoe het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg hieraan kan bijdragen.
  Download
 376. Scale and skill-mix efficiencies in nursing home staffing: inside the black box 1 november 2013

  Moeke, D., Koole, G., & Verkooijen, L. (2014). Health Systems, 3(1), 18-28. http://www.palgrave-journals.com/hs/journal/v3/n1/abs/hs20139a.html
  Download
 377. Presentatie: Versterking van de logistieke sector in de regio Zwolle-Kampen-Meppel 28 oktober 2013

  Presentatie van Fatma Saçli over de wijze waarop Windesheim invulling geeft aan de versterking van de logistieke sector in de regio (28 oktober 2013, bijeenkomst Ondernemersteam regio Zwolle-Kampen-Meppel).
  Download
 378. Recycling in Ontwerp, State of the art van de Nederlandse recycling industrie 15 oktober 2013

  Een samenvatting van het onderzoek dat is uitgevoerd binnen het project Recycling in Ontwerp (oktober 2013).
  Download
 379. Maak van Nederland geen bondsstaat 4 oktober 2013

  Een betoog van Marijn Molema met betrekking tot het kabinetsplan om de huidige provinciale indeling van Nederland te wijzigen in superprovincies (VNG Magazine, 4 oktober 2013).
  Download
 380. Printen in de derde dimensie 1 oktober 2013

  Een publicatie in het kader van het onderzoeksproject 'Rapid Manufacturing', geschreven door onderzoeker Masja Mooij. De publicatie geeft een overzicht van verschillende 3D-printtechnieken met de bijbehorende materialen, inclusief de voor- en nadelen van elke techniek. Tevens zijn cases uit het onderzoeksproject opgenomen, die een goed beeld geven van de mogelijkheden van 3D-printen.
  Download
 381. Aging in The Netherlands State of the Art and Science 27 september 2013

  Carolien Smits schreef met Marja Aartsen (VU), Hugo van den Beld (Actiz) en Hans Schroots een artikel over de status quo in Nederland wat betreft het ouder worden: beleid, onderzoek en onderwijs. Het artikel is gepubliceerd in het septembernummer van The Gerontologist.
  Download
 382. De middelgrote stad heeft de toekomst 9 september 2013

  Artikel (opinie) in de Stentor (september 2013) - Door lector dr. Jeroen Lutters. Middelgrote steden, zoals Zwolle, hebben de toekomst. De middelgrote steden zijn de nieuwe ondernemende broedplaatsen. Ze hebben namelijk de mogelijkheid om een lokale kleur te ontwikkelen. Voorwaarde voor een toekomstig succes is wel een voortdurende stroom aan ‘human capital’. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
  Download
 383. Zorgverbetering en borging in het project Zorg voor Beter Regionaal 6 september 2013

  Hoe kunnen we verbeteringen in de langdurende zorg borgen en verspreiden? Dat was een vraag die voortkwam uit de verbetertrajecten uit het landelijke verbeterprogramma voor de langdurende zorg Zorg voor Beter (ZvB). In het project ZvB Regionaal werd de ontwikkelde methode om valpreventie te verhogen in een regionale, door hbo-studenten ondersteunde opzet toegepast. Een team van onderzoekers onderzocht hoe de toegevoegde strategieën uitwerkten en of en hoe zorgverbetering gerealiseerd is en publiceerde er een artikel over in Kwaliteit in Zorg.
  Download
 384. Focus op levensbeschouwelijke vorming 2 september 2013

  Publicatie (september 2013) - Vakdocenten voor levensbeschouwelijke vorming in het openbaar basisonderwijs kunnen geestelijke stromingen, burgerschapsvorming en waardenoriëntatie samenbrengen. Dat stelt Erik Renkema in School! (het magazine van de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijk Scholen).
  Download
 385. Etnische diversiteit in docententeams HBO (2013) 1 september 2013

  Het hbo leidt professionals op die gaan werken in een multiculturele en internationale samenleving. Om de studenten hierop voor te bereiden is het van belang dat docenten beschikken over multiculturele competenties, en dat zij verbindingen weten te leggen tussen studenten met verschillende achtergronden. Docenten staan daarin niet alleen, ze kunnen terugvallen op hun team. In dit onderzoek wordt aan de hand van de ervaringen van 10 onderwijsteams, afkomstig van 5 verschillende hogescholen, beschreven hoe dat in zijn werk gaat.
  Download
 386. Een specialist in levensvragen 24 juli 2013

  Publicatie (juli 2013) - Erik Renkema (kenniskringlid van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing) schreef samen met Ineke Struijk (leerkracht en religiewetenschapper) een artikel voor het Nederlands Dagblad over het belang van een vakspecialist levensbeschouwelijk onderwijs op openbare basisscholen.
  Download
 387. Teacher Educators’ Research Practices: An Explorative Study on Teacher Educators’ perceptions on Research 30 juni 2013

  Publicatie (2013) - Willemse, T.M., & Boei, F. (2013). Teacher Educators’ Research Practices: An Explorative Study on Teacher Educators’ perceptions on Research. Journal of education for teaching: International research and pedagogy, 39(4), 354-369. DOI: 10.1080/02607476.2013.797292 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen via de uitgever Taylor & Francis, als pdf een abstract).
  Download
 388. Eén school, gescheiden godsdienstles 26 juni 2013

  Publicatie (juni 2013) - Door bevolkingskrimp zullen christelijke en openbare basisscholen steeds vaker met elkaar fuseren tot samenwerkingsscholen. Erik Renkema doet onderzoek naar deze scholen en ontdekte dat lessen in levensbeschouwing vaak nog gescheiden worden gegeven. Interview in het Nederlands Dagblad.
  Download
 389. Resultaten ChecKid 2012 21 juni 2013

  ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid werd in 2012 voor de derde keer uitgevoerd, na eerdere onderzoeken in 2006 en 2009.
  Download
 390. Exchanging Nursing Oncology Care Data With use of a Clinical Data Ware House 17 juni 2013

  Een artikel over de eerste resultaten van het onderzoek, dat gezamenlijk met de Isala Klinieken en Icare Thuiszorg gedaan is, naar de mogelijkheden om zorggegevens verregaand te standaardiseren en te communiceren. Gegevensstandaardisatie is hierbij gebaseerd op Detailed Clinical Models.
  Download
 391. Samen bouwen aan betrokkenheid 1 juni 2013

  Publicatie (juni 2013) - Het lectoraat coördineerde voor de Zorggroep Noord-West Veluwe een verhaleninterventie. Medewerkers vertelden elkaar een jaar lang over hun betrokkenheid bij bewoners, familie, collega’s, leidinggevende en de reflectie op zichzelf. In dit rapport vindt u de inhouds- en effectresultaten.
  Download
 392. Tijdschrift Nieuw Meesterschap (1) 1 juni 2013

  Publicatie (2013) - De Schoolbrede Evaluatie Toets (SET-NL) als kwaliteitsinstrument voor groen naar geel: in dit artikel wordt een pilot in PBS-scholen beschreven met de Nederlandse SET-versie. Het betreft de publieks-pdf, het artikel zelf vindt u in Nieuw Meesterschap (jaargang 3, nummer 3: www.maklu.be).
  Download
 393. Tijdschrift Nieuw Meesterschap (2) 1 juni 2013

  Publicatie (2013) - School Wide Positive Behavior Support in Nederland: Sui Lin Goei schreef een artikel over de vraag wat een kleine vijf jaar SWPBS in Nederland heeft opgeleverd. Het betreft de publieks-pdf, het artikel zelf vindt u in Nieuw Meesterschap (jaargang 3, nummer 3: www.maklu.be).
  Download
 394. Inventarisatie eHealth evidence, versie 2.0 30 mei 2013

  Een tweede versie van het rapport ´Inventarisatie eHealth evidence´ over de de eerste inventarisatie van uitkomstmaten, criteria en onderzoeksmethoden voor het onderzoeksproject Succesvol Ondernemen met eHealth.
  Download
 395. 'Kind leert beter als je goed gedrag beloont' 30 mei 2013

  Publicatie (2013) - Een interview in het nieuws- en opinieblad van Windesheim win' met Lourens van der Leij, projectleider van het Expertisecentrum PBS van Windesheim. In dit artikel vertelt hij meer over de Nederlandse ervaringen met het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS of kortweg PBS).
  Download
 396. Mediawijsheid alcohol en voeding 28 mei 2013

  Een literatuurstudie naar effectieve interventies voor jongeren, gericht op mediawijsheid op het terrein van alcohol en voeding. R. Bovens (eindredactie), R. Doornbos, M. Handstede, N. ten Hoonte, D. Kramer. In opdracht van STAP, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid.
  Download
 397. Involving people with dementia in the development of supportive IT applications; a systematic review 16 mei 2013

  Worden mensen met dementie betrokken bij de ontwikkeling van ondersteunende IT applicaties? En zo ja, hoe worden ze dan betrokken? Over deze vragen schreef onderzoekster Marijke Span een publicatie waarin op systematische wijze internationale literatuur is gescreend.
  Download
 398. Involving people with dementia in the development of supportive IT applications; a systematic review 16 mei 2013

  Worden mensen met dementie betrokken bij de ontwikkeling van ondersteunende IT applicaties? En zo ja, hoe worden ze dan betrokken? Over deze vragen schreef onderzoekster Marijke Span een publicatie waarin op systematische wijze internationale literatuur is gescreend.
  Download
 399. Involving people with dementia in the development of supportive IT applications; a systematic review 16 mei 2013

  Worden mensen met dementie betrokken bij de ontwikkeling van ondersteunende IT applicaties? En zo ja, hoe worden ze dan betrokken? Over deze vragen schreef onderzoekster Marijke Span een publicatie waarin op systematische wijze internationale literatuur is gescreend.
  Download
 400. Wat is creativiteit? 9 mei 2013

  Lezing (2013) - Op uitnodiging van de European Music School Union (EMU) hield Lutters op 9 mei 2013 zijn lezing Wat Is Creativiteit? in Polen. In de lezing gaat hij in op het belang van zelfvertrouwen voor het ontwikkelen van creativiteit, genialiteit en wijsheid. De lezing werd met enthousiasme ontvangen tijdens de conferentie EMU 1973 - 2013: 40 Years for Music Education - Talent & Creativity. (Engelstalige download)
  Download
 401. Samen les maar niet in levensbeschouwing 8 mei 2013

  Publicatie (mei 2013) - Steeds meer openbare en bijzondere scholen fuseren tot samenwerkingsscholen waar leerlingen kiezen tussen openbare en christelijke levensbeschouwelijke lessen. Erik Renkema onderzoekt hoe deze lessen worden gegeven. Dit artikel is op 8 mei 2013 verschenen in het Dagblad van het Noorden.
  Download
 402. Innovation Routes and Evidence Guidelines 1 mei 2013

  Dit artikel beschrijft het onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het project Succesvol ondernemen met eHealth. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is een zorginnovatie routekaart die het landschap van het Nederlandse zorgstelsel toont met daarin de verschillende routes om tot structurele financiering van eHealth-toepassingen en andere zorginnovaties te komen.
  Download
 403. Innovatieve Slagkracht 29 april 2013

  Artikel over Centres for Open Chemical Innovation (COCI). Er bestaan inmiddels drie COCI’s in Nederland en er loopt een aanvraag voor een vierde: een samenwerkingsverband tussen Windesheim, Stenden Hogeschool, Emmtech Services en API Institute. In deze COCI ligt de focus op innovaties in groene kunststoffen, garens en composieten (Agro & Chemie, maart 2013).
  Download
 404. Evaluatie sturing jeugdzorg Overijssel 25 april 2013

  In 2008 heeft de provincie Overijssel geconcludeerd dat de toen gehanteerde gangbare sturing van de provinciale jeugdzorg geen perspectief bood op werkelijke verbeteringen in de jeugdzorg. De provincie heeft daarop haar sturing fundamenteel aangepakt en zich ten doel gesteld het stelsel op te bouwen op basis van andere kernwaarden. Het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg evalueerde dit sturingskader op systematische wijze. De resultaten hiervan staan in dit rapport.
  Download
 405. Kunst hoort in opleiding 19 april 2013

  Artikel in de Stentor (april 2013) - Door Jeroen Lutters. Jonge mensen worden in ons hoger onderwijs veel te passief en eenzijdig cognitief opgeleid. Ze leren vooral kennis te reproduceren, zonder hun verbeeldingskracht te gebruiken. Hierdoor worden ze niet voorbereid op hun rol in de samenleving. Dat moet anders en vraagt om didactiek van de 21e eeuw waarin creativiteit centraal staat. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
  Download
 406. Excellent leraarsgedrag - de boefjes in bedwang 13 april 2013

  Publicatie (2013) - Artikel in VKbanen van de Volkskrant waarin Sui Lin Goei, lector Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten, haar onderzoek toelicht over de vraag hoe leraren met gedragsproblemen kunnen omgaan. Een voorbeeld: leerlingen filmen zichzelf voor de klas en gaan met elkaar in gesprek.
  Download
 407. Tijdschrift voor Remedial Teaching (maart 2013) 1 april 2013

  Publicatie (maart 2013) - Onderzoek naar het rekengesprek: open en oplossingsgerichte vragen favoriet: Jos Kienhuis, Dianne Roerdink en Sui Lin Goei (lector Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten) lichten hun onderzoek toe en de vragen die men in een rekengesprek het best kan stellen.
  Download
 408. Kinderen en ouders aan de slag voor speelnatuur in de wijk Diezerpoort in Zwolle 31 maart 2013

  Het uitgangspunt van de aanleg van een stuk speelnatuur in de Zwolse wijk Diezerpoort is het idee dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen zoals buitenspelen. Bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het stuk speelnatuur werd een innovatieve participatieve methodiek toegepast. Deze eindrapportage beschrijft de effecten van de toepassing van de methodiek op de totstandkoming van het project.
  Download
 409. Stel het kind centraal bij godsdienstonderwijs 15 maart 2013

  Publicatie (maart 2013) - Hoe christelijk zijn protestants-christelijke scholen nog? In dit artikel wordt de plek van het geloof op de basisschool belicht. Niet kennisoverdracht, maar de ontwikkeling van de leerling is het doel, betoogt Erik Renkema (artikel uit Christelijk Weekblad, ook te lezen op hetgoedeleven.com).
  Download
 410. Politieke landschap van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling 15 maart 2013

  Onderzoeksrapport van Willem Buunk en Marloes van der Weide dat de variëteit aan politieke waarden over ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling in kaart brengt. Het betreft hier waarden die voortkomen uit politieke filosofieën en maatschappelijke bewegingen (oktober 2012).
  Download
 411. Toespraak Albert Cornelissen bij de installatie van lector Jeroen Lutters 8 maart 2013

  Toespraak (2013) - Albert Cornelissen, CvB-voorzitter, bij de installatie van Jeroen Lutters als lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken, op 8 maart 2013. Het lectoraat richt zich op de belangrijke rol die kunst kan spelen in het opbouwen van kennis. Door cultuur in te bedden in het hoger onderwijs, kunnen studenten van nu nieuwe talenten ontwikkelen voor de veranderde samenleving van morgen, aldus Cornelissen.
  Download
 412. University 21: Creativiteit als noodzaak 8 maart 2013

  Publicatie (2013) - Lectorale rede van dr. Jeroen Lutters bij aanvaarding van het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken op 8 maart 2013. De 21e eeuw is een doek dat we moeten leren vullen. Dat vraagt om creatieve vermogens. Nodig daarvoor zijn nieuwe vaardigheden. Het hoger onderwijs kan bij het leren daarvan een belangrijke rol spelen. Het dient daarom ook een experimenteerplek te zijn voor 21st century skills.
  Download
 413. Meesterlijke momenten 1 maart 2013

  Artikel (2013) - Verantwoordelijk subjectief handelen leidt tot meesterlijke inzichten. Kun je als beeldend vakdocent verkopen dat er een bepaalde mate van subjectiviteit zit in je beoordelingen? Waarom is volgens jou de ene 8 de andere niet? Moet deze student niet gewoon wat langer aanmodderen in het creatieve proces? Een artikel in het tijdschrift Kunstzone van maart 2013. (Gepubliceerd met toestemming van de uitgever)
  Download
 414. Applying the Stof Business Model Framework in eHealth Innovations 24 februari 2013

  De eHealth innovatie matrix (eHix) heeft als doel de kloof tussen Buzz (ICT als belofte voor betere zorg) en Business (levensvatbaar eHealth service- en business model) te overbruggen. Onderstaand artikel beschrijft deze business model aanpak, identificeert bekende en minder bekende succesfactoren en illustreert de aanpak door deze toe te passen op een concrete casus.
  Download
 415. Developing eHealth Technology for People With Dementia: Towards a Supportive Decision Tool Facilitating Shared Decision-Making in Dementia 24 februari 2013

  Een paper over de ontwikkeling van een digitale tool die gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van mensen met dementie ondersteunt. Op basis van (focus groep) interviews met alle stakeholders (mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en experts) zijn gebruikerseisen opgesteld die het fundament vormen voor het ontwerp van de tool.
  Download
 416. Developing eHealth Technology for People With Dementia: Towards a Supportive Decision Tool Facilitating Shared Decision-Making in Dementia 24 februari 2013

  Een paper over de ontwikkeling van een digitale tool die gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van mensen met dementie ondersteunt. Op basis van (focus groep) interviews met alle stakeholders (mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en experts) zijn gebruikerseisen opgesteld die het fundament vormen voor het ontwerp van de tool.
  Download
 417. Developing evidence guidelines for eHealth Small and Medium-sized Enterprises 24 februari 2013

  Een artikel over de aanleiding, aanpak en eerste resultaten van het project Succesvol ondernemen met eHealth. In dit project zijn (samen met eHealth mkb’ers, zorgorganisaties en zorgoverheden) innovatieroutes in kaart gebracht voor eHealth toepassingen.
  Download
 418. Exchanging Nursing Oncology Care Data With use of a Clinical Data Ware House 24 februari 2013

  Een artikel over de eerste resultaten van het onderzoek, dat gezamenlijk met de Isala Klinieken en Icare Thuiszorg gedaan is, naar de mogelijkheden zorggegevens verregaand te standaardiseren en te communiceren. Gegevensstandaardisatie is hierbij gebaseerd op Detailed Clinical Models.
  Download
 419. Status of IT in Dutch Hospitals in 2011 24 februari 2013

  Een kort overzicht van het onderzoek naar het gebruik, implementatie en beperkende factoren van IT bij verschillende afdelingen in 20 algemene en universitaire ziekenhuizen in 2011. Een vergelijkbaar onderzoek heeft tegelijkertijd ook in Duitsland plaatsgevonden.
  Download
 420. Web-based Lifestyle Management for Chronic Kidney Disease Patients in a Clinical Setting 24 februari 2013

  Een pilot gericht op leefstijlbegeleiding die is uitgevoerd in samenwerking met de Isala klinieken in Zwolle. In deze pilot werd ondermeer onderzocht wat de effecten waren van een softwarepakket dat nierfalenpatiënten kan helpen bij het verbeteren van hun leefstijl. Bovendien werd een aantal factoren onderkend die van invloed zijn op het gebruik van het softwarepakket.
  Download
 421. Real Time Medication Monitoring with customized SMS reminders for people with refractory epilepsy 23 februari 2013

  Deze publicatie presenteert de resultaten van de evaluatiestudie die gedaan is naar de inzet van Digitale Medicatieondersteuning van Epilepsiepatiënten (Dimove). Het blijkt dat de medicatietrouw van deze doelgroep stijgt bij gebruik van Dimove. Dit heeft een positief effect op de frequentie van hun epilepsieaanvallen.
  Download
 422. Jaarverslag Area Development 2012 31 januari 2013

  Het jaarverslag 2012 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en (onderwijs)activiteiten in 2012.
  Download
 423. Jaarverslag 2012 31 januari 2013

  Het jaarverslag 2012 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en (onderwijs)activiteiten in 2012.
  Download
 424. Proefschrift Ilse A. Matser 18 januari 2013

  Strategic Resources and Family Firm Performance - Proefschrift Ilse Matser, lectoraat Familiebedrijven, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht
  Download
 425. Sportzaken 7 januari 2013

  Publicatie (2013) - Artikel in WinWin van Windesheim over de vraag wat sporters en ondernemers van elkaar kunnen leren? Lector dr. Ivo van Hilvoorde, voetbaltrainer Art Langeler en ondernemer en oud-olympisch kampioen roeien Nico Rienks gaan in op vijf sleutelbegrippen: toppunt, geluk, trots, bewegen en leren.
  Download
 426. Doing more with less: A client-centred approach to healthcare logistics in a nursing home setting 1 januari 2013

  Moeke, D., & Verkooijen, L. (2013). Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22(2), 167-187. https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.361/
  Download
 427. Jaarverslag 2012 1 januari 2013

  Het jaarverslag 2012 geeft inzicht in de activiteiten en onderzoeksprojecten in 2012.
  Download
 428. Diversiteitsbeleid het perspectief bepaalt de vorm (2013) 1 januari 2013

  Organisaties hebben verschillende redenen om met diversiteitsbeleid aan de slag te gaan. Dit artikel laat zien hoe die redenen samenhangen met hoe het beleid wordt vormgegeven.
  Download
 429. Goud in elk kind - Jeugdsport in een pedagogisch perspectief 31 december 2012

  Publicatie (2012, daM uitgeverij) - Inleiding: jeugdsport in een pedagogisch perspectief door Nicolette Schipper-van Veldhoven en Jens van der Kerk. Dit boek gaat over de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jeugdige sporter en het belang van een kindgerichte en een op jongeren afgestemde begeleiding.
  Download
 430. Regio Zwolle Monitor 2012 31 december 2012

  De Regio Zwolle Monitor 2012 geeft inzicht in de dynamiek en de sterke kenmerken van de regio, hoe de economische structuur eruit ziet en welke uitdagingen er liggen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de Regio Zwolle in het perspectief van de moderne kenniseconomie. Dit profiel van de Regio Zwolle, wordt aan de hand van drie pijlers in beeld gebracht: de staat van het bedrijfsleven, de demografische en sociaal-economische index en de economische cultuur in beeld. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 431. Drost, H. (2012). 'Onderzoekend en betekenisvol leren: In de bovenbouw van het basisonderwijs'. Zwolle: Windesheim. 3 december 2012

  - In dit verslag de resultaten van activiteiten binnen het curriculum van de Pabo (studiejaar 4), rondom onderzoekend en betekenisvol leren in de bovenbouw van de basisschool.
  Download
 432. Vrouwen in het Vizier 3 december 2012

  Onderzoek door het lectoraat naar de rol van vrouwen binnen het familiebedrijf. Welke drijfveren hebben zij, welke drempels ervaren zij? Over opvolging en gedeeld eigendom.
  Download
 433. Hanzelijn Monitor nulmeting 28 november 2012

  Vanaf 6 december 2012 krijgt Nederland er een nieuwe spoorlijn bij. De Hanzelijn verbindt Lelystad met Zwolle. De spoorlijn biedt een alternatieve reisroute tussen Groningen en Amsterdam met een kortere reistijd. Daarnaast is de Hanzelijn voor Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle een wezenlijke verandering in hun bereikbaarheid en onderlinge verbondenheid. Inwoners krijgen meer werkgelegenheid en andere activiteiten binnen hun bereik in een redelijke reistijd. De regio wordt beter bereikbaar voor een groter aantal bezoekers. De nieuwe stations van de Hanzelijn worden aantrekkelijker voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze en andere mogelijke veranderingen zijn aanleiding voor de vier Hanzelijngemeenten om onderzoek te doen naar de gevolgen van de aanleg van de nieuwe spoorlijn.
  Download
 434. Die berg komt er niet - die is er al 22 november 2012

  Artikel van Willem Buunk over het plan ´Die berg komt er´ in hogeschoolkrant Win' (november 2012).