Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

306 Resultaten
 1. O&O fondsen samen sterk voor ‘eigen regie’ 29 oktober 2019

  Wat werkt bij het stimuleren van werkgevers en werknemers bij het nemen van regie op hun eigen ontwikkeling?
  Lees verder
 2. Sleutelen aan een proactieve leercultuur 29 oktober 2019

  Op welke manier kunnen technische MKB-bedrijven tot een leercultuur komen waarin medewerkers gestimuleerd worden zich voortdurend te blijven ontwikkelen?
  Lees verder
 3. SHAREHOUSE: leren en innoveren met de nieuwste technologieën in het warehouse van de toekomst 29 oktober 2019

  Hoe kunnen we (kleinere) logistiek bedrijven en technische- en/of logistiekstudenten meenemen in de snelle technologische vernieuwingen?
  Lees verder
 4. Energietransitie 18 oktober 2019

  De energietransitie staat voor de overgang van een energiehuishouding die vooral gebaseerd is op fossiele energie naar een energiehuishouding CO2 vrij, dus volledig koolstofvrije energie. Als Windesheim willen wij een actieve bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen. Hiervoor wordt het lectoraat Energietransitie opgericht.
  Lees verder
 5. Living Well with Anne 25 september 2019

  Aan de hand van een user centered design wordt bekeken hoe een virtual agent kan bijdragen aan het welbevinden van iemand met dementie.
  Lees verder
 6. Access to Music for People with Dementia 19 september 2019

  De kwaliteit van leven van mensen met dementie neemt snel af wanneer zij moeilijkheden ervaren bij het gebruik van alledaagse producten en hun initiatief verliezen. We bestuderen hoe slimme technologie mensen met een milde tot matige vorm van dementie kan ondersteunen en hen kan laten profiteren van de positieve effecten van het luisteren naar muziek in het dagelijks leven.
  Lees verder
 7. Goed leven 30 augustus 2019

  Vanuit G-OUDLAB i.s.m. Toegepaste Gerontologie is een eerste aanzet gedaan voor een framework voor Goed Leven (of: Goed Ouder Worden) waarin via een holistische kijk naar ouder worden gekeken wordt. Dat gaat verder dan nu vaak het geval is in individuele zorg- en hulpverlening. Dit framework wordt momenteel toegepast binnen Toegepaste Gerontologie en is uitgangspunt binnen G-OUDLAB-projecten.
  Lees verder
 8. Sport voor Participatie 17 juli 2019

  Op diverse plekken wordt sport ingezet om de maatschappelijke participatie van mensen in de maatschappelijke opvang, detentie en via reclassering te bevorderen.
  Lees verder
 9. Differentiëren met expliciete en impliciete motorische leermethoden in het speciaal (basis)onderwijs 17 juli 2019

  Bewegingsonderwijzers in het speciaal (basis)onderwijs streven naar succeservaringen van hun leerlingen bij het (leren) bewegen. De diverse en complexe gedrags- en beweegproblematiek van de leerlingen stelt bewegingsonderwijzers dikwijls voor de didactische vraag welke leermethode voor welke (groep) leerling(en) geschikt is om het bewegen te verbeteren.
  Lees verder
 10. Oog van de Meester 17 juli 2019

  Om effectief bewegingsvaardigheden te onderwijzen moet een gymdocent zien welke fouten scholieren maken om hen de juiste aanwijzingen te geven. Toekomstige gymdocenten (ALO-studenten) krijgen nauwelijks de mogelijkheid dit te leren tijdens hun opleiding.
  Lees verder