Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

325 Resultaten
 1. SHAREHOUSE: leren en innoveren met de nieuwste technologieën in het warehouse van de toekomst 29 oktober 2019

  Hoe kunnen we (kleinere) logistiek bedrijven en technische- en/of logistiekstudenten meenemen in de snelle technologische vernieuwingen?
  Lees verder
 2. Energietransitie 18 oktober 2019

  De energietransitie staat voor de overgang van een energiehuishouding die vooral gebaseerd is op fossiele energie naar een energiehuishouding CO2 vrij, dus volledig koolstofvrije energie. Als Windesheim willen wij een actieve bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen. Hiervoor is het lectoraat Energietransitie opgericht.
  Lees verder
 3. Cobots in de Kunststofindustrie 01 oktober 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - Het onderzoek ontwikkelt kennis rondom de inzet van cobots voor fabricage van middelgrote en kleine series: door voor een aantal toepassingen generieke methoden en handreikingen te ontwikkelen die door een breed scala aan bedrijven in de kunststofindustrie ingezet kunnen worden. 
  Lees verder
 4. Living Well with Anne 25 september 2019

  Aan de hand van een user centered design wordt bekeken hoe een virtual agent kan bijdragen aan het welbevinden van iemand met dementie.
  Lees verder
 5. Access to Music for People with Dementia 19 september 2019

  De kwaliteit van leven van mensen met dementie neemt snel af wanneer zij moeilijkheden ervaren bij het gebruik van alledaagse producten en hun initiatief verliezen. We bestuderen hoe slimme technologie mensen met een milde tot matige vorm van dementie kan ondersteunen en hen kan laten profiteren van de positieve effecten van het luisteren naar muziek in het dagelijks leven.
  Lees verder
 6. Verpleegkundige competenties voor toegankelijke dementiezorg voor Turkse en Marokkaanse migranten 02 september 2019

  Het aantal Turkse en Marokkaanse migranten met dementie neemt snel toe. Deze migranten maken nauwelijks gebruik van dementiezorg. In dit onderzoek wordt gekeken hoe verpleegkundigen de mogelijkheden van Turkse en Marokkaanse migranten met dementie en hun mantelzorgers kunnen herkennen, beoordelen en versterken, zodat zij betere toegang tot passende dementiezorg krijgen.
  Lees verder
 7. Virtual Reality for Rehabilitation 01 september 2019

  De kern van dit project draait om de vraag: “Hoe kunnen nieuwe technieken een natuurlijke vorm van interactie faciliteren in een Virtual Reality (VR) omgeving en daarmee bestaande revalidatietrajecten optimaliseren, aanvullen of vervangen?”
  Lees verder
 8. Goed leven 30 augustus 2019

  Vanuit G-OUDLAB i.s.m. Toegepaste Gerontologie is een eerste aanzet gedaan voor een framework voor Goed Leven (of: Goed Ouder Worden) waarin via een holistische kijk naar ouder worden gekeken wordt. Dat gaat verder dan nu vaak het geval is in individuele zorg- en hulpverlening. Dit framework wordt momenteel toegepast binnen Toegepaste Gerontologie en is uitgangspunt binnen G-OUDLAB-projecten.
  Lees verder
 9. Sport voor Participatie 17 juli 2019

  Op diverse plekken wordt sport ingezet om de maatschappelijke participatie van mensen in de maatschappelijke opvang, detentie en via reclassering te bevorderen.
  Lees verder
 10. Differentiëren met expliciete en impliciete motorische leermethoden in het speciaal (basis)onderwijs 17 juli 2019

  Bewegingsonderwijzers in het speciaal (basis)onderwijs streven naar succeservaringen van hun leerlingen bij het (leren) bewegen. De diverse en complexe gedrags- en beweegproblematiek van de leerlingen stelt bewegingsonderwijzers dikwijls voor de didactische vraag welke leermethode voor welke (groep) leerling(en) geschikt is om het bewegen te verbeteren.
  Lees verder