Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

325 Resultaten
 1. Technologie integratie door werkende leraren in een masteropleiding: didactisch redeneren en handelen (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  (Afgerond) Deze studie betrof de ontwikkeling van e-didactiek van werkende leraren in de mastermodule ‘Leren met ICT’. Deze module stelt technologisch-didactisch redeneren en handelen centraal met als doel om tot duurzame leer- en ontwikkelingsprocessen te komen.
  Lees verder
 2. Flexibele curricula in deeltijdopleidingen (onderzoekslijn 2) 16 januari 2020

  In dit onderzoek worden kenmerken van flexibele curricula worden gekoppeld aan studiesucces van specifieke groepen leerlingen/studenten. Het onderzoek focust op flexibele deeltijdopleidingen.
  Lees verder
 3. Blended care in de GGZ: leren van best practices 16 januari 2020

  Het inrichten van een langlopende onderzoekslijn van praktijkgericht onderzoek naar blended care in de GGZ.
  Lees verder
 4. Het gebruik van multimedia opdrachten in het literatuuronderwijs (onderzoekslijn 3) 15 januari 2020

  (Afgerond) Ontwerponderzoek naar hoe multimedia opdrachten zinvol en effectief geïntegreerd kunnen worden in het literatuuronderwijs in de lerarenopleiding en in het voortgezet onderwijs.
  Lees verder
 5. Teachers’ perceptions of the collaborative design and implementation of flexibility in a blended curriculum (onderzoekslijn 2) 15 januari 2020

  (Afgerond) Deze studie ging over het ontwerp en de implementatie van een blended curriculum, als mogelijke vorm van een flexibel curriculum, vanuit de ervaringen van de docenten op één van de lerarenopleidingen van Windesheim.
  Lees verder
 6. Virtual Reality voor verpleegkundig rekenen in de medicatiecontext 14 januari 2020

  Een verkennend onderzoek naar ontwerpaspecten voor het simuleren van beroepstaken met rekenhandelingen van verpleegkundigen ter verbetering van de medicatieveiligheid.
  Lees verder
 7. CHANGE GEAR: learning communities als innovatieversneller voor de logistieke sector 18 december 2019

  Met het project CHANGE GEAR ontwikkelen we een blauwdruk voor het succesvol opzetten van leernetwerken door logistieke bedrijven om hun innovatievermogen te versterken.
  Lees verder
 8. Verhuizen is een werkwoord 01 december 2019

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een groep Overijsselse senioren onderzocht, onder begeleiding van het Windesheim lectoraat Innoveren met Ouderen, de ervaringen van ouderen die op latere leeftijd naar Overijssel zijn verhuisd.
  Lees verder
 9. O&O fondsen samen sterk voor ‘eigen regie’ 29 oktober 2019

  Wat werkt bij het stimuleren van werkgevers en werknemers bij het nemen van regie op hun eigen ontwikkeling?
  Lees verder
 10. Sleutelen aan een proactieve leercultuur 29 oktober 2019

  Op welke manier kunnen technische MKB-bedrijven tot een leercultuur komen waarin medewerkers gestimuleerd worden zich voortdurend te blijven ontwikkelen?
  Lees verder