Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

326 Resultaten
 1. Digitale geletterdheid: verbetering van het curriculum bij Nederlands en verder (onderzoekslijn 3) 16 januari 2020

  (Afgerond) Alle informatie staat tegenwoordig online. Ook de communicatie verloopt grotendeels via internet. De maatschappij en het onderwijs vragen dat mensen/ leerlingen bekwaam zijn in het omgaan met digitale informatie, dat zij digitaal geletterd zijn.
  Lees verder
 2. Betekenisvol leren met ICT (onderzoekslijn 3) 16 januari 2020

  Betekenisvol leren vindt plaats door nieuwe kennis te verbinden aan kennis die leerlingen al bezitten.
  Lees verder
 3. Vrij lezen en burgerschap in het mbo (onderzoekslijn 3) 16 januari 2020

  Dit ontwerponderzoek gaat over de invoering van vrij lezen in het entree-onderwijs en opleidingen van andere niveaus in het mbo en over de verbinding van burgerschap en Nederlands in het mbo.
  Lees verder
 4. Herontwerp Master Learning & Innovation (onderzoekslijn 2) 16 januari 2020

  (Afgerond) Dit onderzoek bestond uit een literatuurverkenning, de ontwikkeling van ontwerprichtlijnen en het ontwerp van een kijkkader in het kader van het herontwerp van de Master Learning & Innovation.
  Lees verder
 5. Didactiek en het opleiden van leraren (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  In dit onderzoek naar klassenmanagement in Nederlandse leraren en de wijze waarop lerarenopleidingen hun onderwijs vormgeven, staat de authentieke ontmoeting tussen de lerende en een deskundige in een leerkansrijke context ten behoeve van persoonlijke, sociale en beroepsontwikkeling centraal.
  Lees verder
 6. De rol van de docent en zijn of haar doceerbenadering (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  Dit promotie-onderzoek is specifiek gericht op de rol van de docent in het honours-onderwijs op Windesheim en kent de verschillende deelstudies.
  Lees verder
 7. Een leergemeenschap Onderwijs in leesbegrip (onderzoekslijn 3) 16 januari 2020

  Dit ontwerponderzoek gaat over de ontwikkeling van een onderbouwde aanpak voor onderwijs in leesbegrip en digitale geletterdheid in een leergemeenschap met leraren van tien basisscholen.
  Lees verder
 8. Flexibele Ad-trajecten (onderzoekslijn 2) 16 januari 2020

  In dit onderzoek worden kenmerken van flexibele curricula gekoppeld aan studiesucces van specifieke groepen studenten. Het onderzoek richt zich op studenten van flexibele Ad-trajecten binnen Windesheim.
  Lees verder
 9. Computational thinking (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  In dit ontwerponderzoek worden door twee docentontwerpteams voorbeeldmatige lesmaterialen Computational Thinking ontwikkeld die aantrekkelijk, betekenisvol, relevant en bruikbaar zijn voor alle doelgroepen en alle profielen in het vmbo.
  Lees verder
 10. De rol van leertheorieën en -principes in de dagelijkse praktijk van docenten (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  Dit onderzoek gaat over de rol van leertheorieën en -principes in de dagelijkse praktijk van docenten om zichtbaar te maken in hoeverre dagelijkse didactische keuzes die docenten maken, al dan niet impliciet worden gestuurd door hun kennis over leren.
  Lees verder