Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

307 Resultaten
 1. Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie 15 september 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project werkt het lectoraat met partners aan de onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kunnen psychomotorische therapeuten bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van problematiek voortvloeiend uit seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking?’
  Lees verder
 2. Nieuwe Arbeidsverhoudingen 14 september 2017

  Het lectoraat draagt met diverse onderzoeksonderwerpen bij aan kennis over het vormgeven van nieuwe arbeidsverhoudingen die bijdragen aan vakmanschap van werkenden en duurzame economische groei.
  Lees verder
 3. Gaming voor kinderen met autisme? 22 augustus 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Een Co-creatief ontwerp van een Digitaal Behavior Change Support System voor het trainen van sociale vaardigheden bij kinderen met een autisme spectrum stoornis.
  Lees verder
 4. RAAK MKB - Industrieel hergebruik van end-of-life thermoharde composieten 22 augustus 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - We onderzoeken of de nieuw ontwikkelde methode voor het hergebruiken van EoL thermoharde composieten op een technisch en economisch verantwoorde wijze in de praktijk kan worden ingezet.
  Lees verder
 5. EFRO Proeftuin Recycling - Future Proof Polymers 14 juli 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - De Proeftuin Recycling - Future Proof Polymers is een open omgeving waarin experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek plaatsvinden voor het ontwikkelen en testen van nieuwe duurzame kunststofproducten en procedés in realistische omstandigheden.
  Lees verder
 6. Onderzoek naar Seksuele Intimidatie in de sport in Nederland 13 juli 2017

  Onderzoeksproject (startend) - Wil jij je verhaal met ons delen? Wij verzamelen ze om inzicht te krijgen in het hoe en waarom van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving.
  Lees verder
 7. Ondersteunende projecten voor Overijsselse Familiebedrijven 27 juni 2017

  Onderzoek - (lopend) Bent u een Overijssels familiebedrijf en heeft u hulp nodig met goed bestuur en opvolging? Familiebedrijven vormen de spil van de economie en zijn sterk regionaal verankerd. Daarom bieden Provincie Overijssel, Windesheim, Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden gericht aandacht en ondersteuning aan.
  Lees verder
 8. Verkleinen van grote composietproducten op locatie 27 juni 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Het verkleinen en recyclen van de gedemonteerde bladen van windturbinerotoren staat centraal. We onderzoeken een geschikte methode en ontwerpen en realiseren een bijbehorende prototype machine.
  Lees verder
 9. Smart Connected Diabetes Care 22 juni 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) – Er is onderzocht hoe de therapie voor jongeren met diabetes verbeterd kan worden met een slimme boluscalculator. Daarvoor is er een zelflerende variant van een boluscalculator ontwikkeld en toegevoegd aan een eerder ontwikkelde app voor jongeren met diabetes.
  Lees verder
 10. EFRO Cluster Kunststoffen en Sensoren - Business maken met een slimme maakindustrie 13 april 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Dit onderzoeksproject is een uitbreiding op de kennis die er nu is over ontwerpen met kunststoffen.
  Lees verder