Studenten lopen in X

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

281 Resultaten
 1. Hergebruiken van vezelresten uit het CSTDRP-proces - KIEM VANG 7 09 februari 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit KIEM VANG project 7 wordt onderzoek gedaan naar het hergebruiken van vezelresten uit het CSTDRP-proces voor het maken van nieuwe composietproducten.
  Lees verder
 2. Leren van spel 01 februari 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - Vanaf 1 februari is het project ‘Leren van spel’ (RAAK-publiek) van start gegaan. Dit project beoogt met professionals in de onderbouw en voorschoolse voorzieningen rijke spelsituaties te ontwerpen, waarin jonge kinderen, vanuit hun nieuwsgierigheid, gestimuleerd worden in de ontwikkeling van hun zelfsturing én in de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden.
  Lees verder
 3. Effectieve ondersteuning van leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs door verbeterde samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulpverlening 21 december 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 'Samen op School' Flevoland & IJsselland (AWTJ SoS) staat de samenwerking tussen scholen, jeugdhulpverlening, ouders en jeugdigen centraal. Eind 2015 is binnen de werkplaats AWTJ SoS een promotieonderzoek gestart rondom de werkzame bestanddelen en effectiviteit van samenwerking.
  Lees verder
 4. ACT@Scale 06 december 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het lectoraat werkt samen met het UMCG en vijf Europese regio’s in een driejarig Europees programma ACT@Scale, onder leiding van Philips. Dit programma, gericht op chronisch zieken en ouderen, verzamelt gegevens en analyses over de behandelresultaten en zorgkosten van eHealth, met als doel 'best practices' voor telezorg te ontwikkelen, te testen en in te zetten.
  Lees verder
 5. iCoachKids 28 november 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - in iCoachKids werken acht organisaties samen op het vlak van jeugdsport en coachonderwijs onder leiding van Leeds Beckett University en International Council for Coaching Excellence.
  Lees verder
 6. Patiënt coaching 06 oktober 2016

  Promotieonderzoek (lopend) - Wat heeft iemand in de rol van patiënt nodig om tijdens gesprekken met een medisch specialist actief bij te dragen aan gezamenlijke besluitvorming?
  Lees verder
 7. De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin? 04 oktober 2016

  Hoe en op welke gebieden kunnen sociale robots de sociale gezondheid van mensen met dementie en de volhoudtijd van mantelzorgers ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen?
  Lees verder
 8. Tackling School Discipline Issues (TaSDi-PBS) 01 oktober 2016

  Onderzoeksproject (lijn 2, lopend) - Het project TaSDi-PBS richt zich op problemen rondom schooldiscipline die zich voordoen op scholen door het promoten van een preventieve aanpak gericht op schooluitval en probleemgedrag. Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie en in het project werken verschillende partners uit Cyprus, Kroatië, Spanje, Nederland en Griekenland intensief samen.
  Lees verder
 9. Huidige en toekomstige (logistieke) kenmerken zuivelsector 30 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - In Noord- en Oost-Nederland vindt er relatief veel productie en export plaats in de zuivelsector. Een belangrijke pijler dus voor het Kernnetwerk Logistiek*. Maar hoe kunnen logistieke dienstverleners (LDV's) de zuivelsector in deze regio optimaal faciliteren en daarmee hun logistieke concurrentiepositie versterken?
  Lees verder
 10. Efficiëntie in de Ketenregie: Vermindering van de administratieve lasten in Overijssel door AEO (Authorised Economic Operator) 30 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe kunnen de verladers en de logistieke dienstverleners (LDV’s) in Overijssel de nieuwe douanewetgeving en de veranderingen in de AEO-vergunning die per 1 mei 2016 zijn ingegaan optimaal toepassen?
  Lees verder