Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

330 Resultaten
 1. Ontwerpen van leeromgevingen voor het leren aanpakken van complexe vraagstukken (onderzoekslijn 4) 17 januari 2020

  Het promotieonderzoek van Marieke Veltman naar het vormgeven van leeromgevingen waarin hbo-studenten interdisciplinair samenwerken om complexe vraagstukken aan te pakken heeft geleid tot een reeks ontwerpprincipes voor het ontwerpen van dergelijke leeromgevingen.
  Lees verder
 2. Boundary crossing in de context van het aanpakken van wicked vraagstukken (onderzoekslijn 4) 17 januari 2020

  We vinden het belangrijk dat leerlingen/studenten al tijdens hun studie leren omgaan met de verschillende kenmerken van complexe maatschappelijke vraagstukken: onzekerheid, dynamiek, complexiteit, de betrokkenheid van een diverse groep stakeholders met soms conflicterende belangen.
  Lees verder
 3. Co-creatie en realisatie van kansen: toekomstbehendig ondernemen (onderzoekslijn 4) 17 januari 2020

  Het platform STUDIO 21CS voor onderzoek naar 21st century skills heeft als doel het werk van professionals - nu en in de toekomst - te verbeteren.
  Lees verder
 4. Culturele diversiteit zichtbaar maken door levensverhalen (onderzoekslijn 4) 17 januari 2020

  Dit onderzoek is gericht op het zichtbaar maken van culturele diversiteit op de hogeschool Windesheim door middel van verhalen.
  Lees verder
 5. Blended care in de GGZ: leren van best practices 16 januari 2020

  Doel van dit onderzoek is om in te inrichten van een langlopende onderzoekslijn van praktijkgericht onderzoek naar blended care in de GGZ.
  Lees verder
 6. Technologie integratie door werkende leraren in een masteropleiding: didactisch redeneren en handelen (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  (Afgerond) Deze studie betrof de ontwikkeling van e-didactiek van werkende leraren in de mastermodule ‘Leren met ICT’. Deze module stelt technologisch-didactisch redeneren en handelen centraal met als doel om tot duurzame leer- en ontwikkelingsprocessen te komen.
  Lees verder
 7. Technologie integratie door toekomstige taaldocenten: overtuigingen en didactisch redeneren (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  (Lopend) Deze studie is een vervolg op het ontwerponderzoek waarin multimediale opdrachten geïntegreerd werden in een literatuurmodule voor derdejaarsstudenten Engels.
  Lees verder
 8. De rol van de docent en zijn of haar doceerbenadering (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  Dit promotie-onderzoek is specifiek gericht op de rol van de docent in het honours-onderwijs op Windesheim en kent de verschillende deelstudies.
  Lees verder
 9. Spellet, Spellinginterventie zonder regels (onderzoekslijn 3) 16 januari 2020

  (Afgerond) Ontwerponderzoek naar een spellingmethodiek voor groepjes spellingzwakke leerlingen waarin geen regels gebruikt worden, waarin aangesloten wordt bij de werking van het (spelling)geheugen en waarin aandacht is voor transfer naar het spontaan schrijven.
  Lees verder
 10. Digitale geletterdheid: verbetering van het curriculum bij Nederlands en verder (onderzoekslijn 3) 16 januari 2020

  (Afgerond) Alle informatie staat tegenwoordig online. Ook de communicatie verloopt grotendeels via internet. De maatschappij en het onderwijs vragen dat mensen/ leerlingen bekwaam zijn in het omgaan met digitale informatie, dat zij digitaal geletterd zijn.
  Lees verder