Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

330 Resultaten
 1. CHANGE GEAR: learning communities als innovatieversneller voor de logistieke sector 18 december 2019

  Met het project CHANGE GEAR ontwikkelen we een blauwdruk voor het succesvol opzetten van leernetwerken door logistieke bedrijven om hun innovatievermogen te versterken.
  Lees verder
 2. Verhuizen is een werkwoord 01 december 2019

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een groep Overijsselse senioren onderzocht, onder begeleiding van het Windesheim lectoraat Innoveren met Ouderen, de ervaringen van ouderen die op latere leeftijd naar Overijssel zijn verhuisd.
  Lees verder
 3. O&O fondsen samen sterk voor ‘eigen regie’ 29 oktober 2019

  Wat werkt bij het stimuleren van werkgevers en werknemers bij het nemen van regie op hun eigen ontwikkeling?
  Lees verder
 4. Sleutelen aan een proactieve leercultuur 29 oktober 2019

  Op welke manier kunnen technische MKB-bedrijven tot een leercultuur komen waarin medewerkers gestimuleerd worden zich voortdurend te blijven ontwikkelen?
  Lees verder
 5. SHAREHOUSE: leren en innoveren met de nieuwste technologieën in het warehouse van de toekomst 29 oktober 2019

  Hoe kunnen we (kleinere) logistiek bedrijven en technische- en/of logistiekstudenten meenemen in de snelle technologische vernieuwingen?
  Lees verder
 6. Energietransitie 18 oktober 2019

  De energietransitie staat voor de overgang van een energiehuishouding die vooral gebaseerd is op fossiele energie naar een energiehuishouding CO2 vrij, dus volledig koolstofvrije energie. Als Windesheim willen wij een actieve bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen. Hiervoor is het lectoraat Energietransitie opgericht.
  Lees verder
 7. Cobots in de Kunststofindustrie 01 oktober 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - Het onderzoek ontwikkelt kennis rondom de inzet van cobots voor fabricage van middelgrote en kleine series: door voor een aantal toepassingen generieke methoden en handreikingen te ontwikkelen die door een breed scala aan bedrijven in de kunststofindustrie ingezet kunnen worden. 
  Lees verder
 8. Living Well with Anne 25 september 2019

  Aan de hand van een user centered design wordt bekeken hoe een virtual agent kan bijdragen aan het welbevinden van iemand met dementie.
  Lees verder
 9. Access to Music for People with Dementia 19 september 2019

  De kwaliteit van leven van mensen met dementie neemt snel af wanneer zij moeilijkheden ervaren bij het gebruik van alledaagse producten en hun initiatief verliezen. We bestuderen hoe slimme technologie mensen met een milde tot matige vorm van dementie kan ondersteunen en hen kan laten profiteren van de positieve effecten van het luisteren naar muziek in het dagelijks leven.
  Lees verder
 10. Verpleegkundige competenties voor toegankelijke dementiezorg voor Turkse en Marokkaanse migranten 02 september 2019

  Het aantal Turkse en Marokkaanse migranten met dementie neemt snel toe. Deze migranten maken nauwelijks gebruik van dementiezorg. In dit onderzoek wordt gekeken hoe verpleegkundigen de mogelijkheden van Turkse en Marokkaanse migranten met dementie en hun mantelzorgers kunnen herkennen, beoordelen en versterken, zodat zij betere toegang tot passende dementiezorg krijgen.
  Lees verder