Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

330 Resultaten
 1. Flexibele Ad-trajecten (onderzoekslijn 2) 16 januari 2020

  In dit onderzoek worden kenmerken van flexibele curricula gekoppeld aan studiesucces van specifieke groepen studenten. Het onderzoek richt zich op studenten van flexibele Ad-trajecten binnen Windesheim.
  Lees verder
 2. Computational thinking (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  In dit ontwerponderzoek worden door twee docentontwerpteams voorbeeldmatige lesmaterialen Computational Thinking ontwikkeld die aantrekkelijk, betekenisvol, relevant en bruikbaar zijn voor alle doelgroepen en alle profielen in het vmbo.
  Lees verder
 3. De rol van leertheorieën en -principes in de dagelijkse praktijk van docenten (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  Dit onderzoek gaat over de rol van leertheorieën en -principes in de dagelijkse praktijk van docenten om zichtbaar te maken in hoeverre dagelijkse didactische keuzes die docenten maken, al dan niet impliciet worden gestuurd door hun kennis over leren.
  Lees verder
 4. Technologie integratie door toekomstige taaldocenten: overtuigingen en didactisch redeneren (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  (Lopend) Deze studie is een vervolg op het ontwerponderzoek waarin multimediale opdrachten geïntegreerd werden in een literatuurmodule voor derdejaarsstudenten Engels.
  Lees verder
 5. Technologie integratie door werkende leraren in een masteropleiding: didactisch redeneren en handelen (onderzoekslijn 1) 16 januari 2020

  (Afgerond) Deze studie betrof de ontwikkeling van e-didactiek van werkende leraren in de mastermodule ‘Leren met ICT’. Deze module stelt technologisch-didactisch redeneren en handelen centraal met als doel om tot duurzame leer- en ontwikkelingsprocessen te komen.
  Lees verder
 6. Flexibele curricula in deeltijdopleidingen (onderzoekslijn 2) 16 januari 2020

  In dit onderzoek worden kenmerken van flexibele curricula worden gekoppeld aan studiesucces van specifieke groepen leerlingen/studenten. Het onderzoek focust op flexibele deeltijdopleidingen.
  Lees verder
 7. Blended care in de GGZ: leren van best practices 16 januari 2020

  Het inrichten van een langlopende onderzoekslijn van praktijkgericht onderzoek naar blended care in de GGZ.
  Lees verder
 8. Het gebruik van multimedia opdrachten in het literatuuronderwijs (onderzoekslijn 3) 15 januari 2020

  (Afgerond) Ontwerponderzoek naar hoe multimedia opdrachten zinvol en effectief geïntegreerd kunnen worden in het literatuuronderwijs in de lerarenopleiding en in het voortgezet onderwijs.
  Lees verder
 9. Teachers’ perceptions of the collaborative design and implementation of flexibility in a blended curriculum (onderzoekslijn 2) 15 januari 2020

  (Afgerond) Deze studie ging over het ontwerp en de implementatie van een blended curriculum, als mogelijke vorm van een flexibel curriculum, vanuit de ervaringen van de docenten op één van de lerarenopleidingen van Windesheim.
  Lees verder
 10. Virtual Reality voor verpleegkundig rekenen in de medicatiecontext 14 januari 2020

  Een verkennend onderzoek naar ontwerpaspecten voor het simuleren van beroepstaken met rekenhandelingen van verpleegkundigen ter verbetering van de medicatieveiligheid.
  Lees verder