Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

330 Resultaten
 1. Sturen op kwaliteit 01 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Drie schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de handen ineengeslagen om te werken aan het verbeteren van tegenvallende leerlingresultaten.
  Lees verder
 2. Leergemeenschap: Met verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan 03 juni 2016

  Onderzoeksactiviteit (lopend) - Het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs heeft samen met Fedor de Beer (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) in 2015 een leergemeenschap opgericht om samen op onderzoekende en ontwerpende wijze te werken met verhalen in het onderwijs. Ons onderwijsdoel is de jeugd beter voor te bereiden op het samenleven in de superdiverse wereld van vandaag.
  Lees verder
 3. Professionele ruimte van docenten moderne vreemde talen 02 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Studenten die moderne vreemde talen studeren, ervaren in de praktijk geregeld discrepanties tussen de theorie en de dagelijkse (stage)praktijk. Verschillende visies op vreemdetalenonderwijs lijken naast elkaar te bestaan en daarbinnen is het soms moeilijk betekenisvol onderwijs te geven met aandacht voor intercultureel leren.
  Lees verder
 4. Ontwikkeling van pedagogische idealen van leraren in opleiding 02 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Studenten hebben verschillende redenen om te kiezen voor het docentschap. Hier kunnen pedagogische idealen deel van uitmaken. Hoe verloopt de ontwikkeling van deze idealen in de vier jaar dat zij onderwijs krijgen en ervaringen opdoen in de praktijk als docent? En welke vormen van onderwijs dragen bij aan de vorming van hun pedagogische idealen?
  Lees verder
 5. Transformatie PBS van de school naar de sport … 01 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de in het onderwijs veel gehanteerde aanpak PBS mogelijk ook van betekenis kan zijn voor de sportvereniging.
  Lees verder
 6. Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen 11 mei 2016

  Onderzoeksproject (lopend/afgerond) - Een schoolaanslag wijkt op een aantal punten af van meer bekende soorten calamiteiten, zoals een brand of het plotseling overlijden van een persoon. Desondanks hebben schoolbesturen onvoldoende handvatten hoe ze met een (dreigende) aanslag moeten omgaan.
  Lees verder
 7. Zingeving en geweld op de scholen 11 mei 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - 'School shootings' zijn een vrij nieuw maatschappelijk verschijnsel, dat echter aan velen het leven heeft gekost. De daders zeggen opvallend vaak dat zinloosheid in hun leven de reden is van hun daad. Zingevingsproblematiek lijkt dus een rol te spelen. Maar verklaart dit ook het ontstaan ervan?
  Lees verder
 8. Geletterdheid, gezondheidsvaardigheden en gezondheidsverschillen 10 mei 2016

  Onderzoek heeft aangetoond dat laaggeletterden meer kans hebben op een slechte gezondheid dan hoger geletterden. Wat is de aard van deze relatie?
  Lees verder
 9. DENK! 15 april 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit onderzoeksproject naar zogenaamde DENK!-lessen is om te komen tot effectief onderwijs in begrijpend lezen. DENK! is een methodiek voor lezen met begrip die wordt ingezet vanaf groep 5 in het basisonderwijs. Binnen de DENK!-methodiek wordt gewerkt met langlopende thema ’s die gerelateerd zijn aan het zaakvakonderwijs.
  Lees verder
 10. LIST 15 april 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit project is om leesresultaten te verbeteren in de basisschool. Het Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak (LIST) is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerlingniveau. De eerste scholen zijn gestart in schooljaar 2008 - 2009.
  Lees verder