Studenten lopen in X

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

291 Resultaten
 1. Deep learning in de Pabo 09 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - In het studiejaar 2014-2015 heeft op de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim een pilot plaatsgevonden waarbij zeven studenten een periode lang aan de hand van bestaande leerdoelen hun eigen onderwijs vormgaven op scholen in het primair onderwijs met vernieuwende, toekomstgerichte onderwijsconcepten (NPDL of O4NT).
  Lees verder
 2. Land and Housing Survey 01 maart 2016

  Onderzoek (afgerond) - Bijdrage aan een wereldwijd onderzoek van de New York University naar de uitbreiding van steden.
  Lees verder
 3. Verkenning van de 3D-metaalprinttechnologie 01 maart 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) – Onderzoek naar de mogelijkheden en succesfactoren van het 3D-printen van metaalproducten i.s.m. de Technicampus en het samenwerkingsproject 3D-SFMP.
  Lees verder
 4. Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij dementie 01 februari 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het tijdig bespreekbaar maken van de palliatieve fase bij dementie en vervolgens het zorgbeleid hierop aanpassen, kan leiden tot minder overbehandeling en betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hoe kunnen we dit proces binnen de eerstelijnszorg zo optimaal mogelijk laten verlopen?
  Lees verder
 5. Kernnetwerk logistiek Noord- en Oost-Nederland 01 februari 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) – Dit onderzoek brengt de belangrijkste vrachtgenererende bedrijvenclusters en sectoren van Noordoost-Nederland in kaart.
  Lees verder
 6. Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen 01 januari 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Cocreatie van prikkelende, zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen door creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals.
  Lees verder
 7. Co-creatie binnen Living Labs 16 december 2015

  Oudere volwassenen willen ook zelf bijdragen aan het vormgeven van een goed en betekenisvol leven en als consument/producent de ontwikkeling van diensten en producten beïnvloeden. Dit vraagt om een interdisciplinaire benadering waarin ouderen als regisserende burgers centraal staan. Wat hebben professionals nodig voor deze benadering?
  Lees verder
 8. Gedeeld leiderschap bij Pactum 09 december 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Voor Pactum is gedeeld leiderschap het proces waarin management en professionals in gezamenlijkheid met cliënten (kinderen, jongeren en hun ouders) invulling geven aan hulpverleningstrajecten en waarin zij afwisselend verschillende (leiderschaps)rollen vervullen. Windesheim onderzoekt hoe Pactum invulling kan geven aan deze vorm van leiderschap.
  Lees verder
 9. Kwaliteitszorg in de jeugdhulpregio IJsselland 08 december 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen de jeugdzorgregio IJsselland worden door de jeugdhulpaanbieders verschillende kwaliteitszorgsystemen gehanteerd, wat de inkoop van zorg en hulpverlening door gemeenten en jeugdhulpregio bemoeilijkt. Om tot één kwaliteitszorgsysteem te komen per 2018 inventariseert het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg welke kwaliteitszorgsystemen er gehanteerd worden. Ook zal het lectoraat de mogelijkheden van één kwaliteitszorgsysteem en verkennen en beschrijven.
  Lees verder
 10. Alliantie in beeld 25 november 2015

  Promotieonderzoek (lopend) - De kwaliteit van de werkrelatie (alliantie) tussen hulpverlener en cliënt is een belangrijk uitgangspunt in de (intensieve) ambulante gezinshulpverlening. Toch is er tot nu toe nog weinig onderzoek beschikbaar dat inzicht geeft in de feitelijke bijdrage van de werkrelatie aan de uitkomsten van de hulpverlening bij ambulante gezinshulpverleningstrajecten. Hoe kunnen ambulante gezinshulpverleners hun werkrelatie met jeugdige en ouder(s) het beste vormgeven, zodat de hulpverlening meer kans van slagen heeft?
  Lees verder