Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

302 Resultaten
 1. Tpack en blogs 15 april 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar hoe blogs zinvol en effectief geïntegreerd kunnen worden in het literatuuronderwijs in de lerarenopleiding en in het voortgezet onderwijs. De eerste resultaten presenteerden we op de SITE 2016 conferentie in Savannah, Georgia. Deze bevestigen een positieve impact op leesmotivatie en TPACK-vaardigheden van studenten, maar laten ook zien dat ontwerpverbeteringen nog mogelijk zijn.
  Lees verder
 2. Onderzoekende groepsdialogen 15 april 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Doel is het ontwikkelen van onderwijs over en via onderzoekende groepsdialogen binnen de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Eén module is met het oog hierop ontwikkeld en wordt in elke fase van het ontwerponderzoek bijgesteld en uitgeprobeerd. Het onderzoek heeft inmiddels twee ontwerpfasen achter de rug.
  Lees verder
 3. Blog Geletterdheid en Schoolsucces 24 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Om onderzoek op het gebied van taal en lezen te kunnen vertalen naar de onderwijspraktijk is in het kader van dit onderzoeksproject een blog gestart waarin praktijkdilemma’s en wetenschappelijke dilemma’s op het terrein van taal en lezen worden besproken met als doel een kennisbasis te genereren en discussie en verandering op gang te brengen in het taal- en leesonderwijs.
  Lees verder
 4. Literatuur en identiteitsontwikkeling 24 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - We willen nagaan in hoeverre jeugd- en adolescentenliteratuur van betekenis kan zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en hun functioneren in een diverse samenleving. Het eerste deelproject (afgerond 2011) richtte zich op literatuuropvattingen op protestants-christelijke basisscholen. Het tweede (lopend) richt zich op de levensverhalen van studenten in het entree-onderwijs.
  Lees verder
 5. Schrijven en spellen in het hbo 24 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit onderzoeksproject is om in de eerste fase (2015-2016) op basis van de wensen van hogeschooldocenten een hogeschoolbrede module te ontwikkelen die door de studenten en docenten kan worden gebruikt ter ondersteuning van schrijven en het begeleiden daarvan. In de tweede fase wordt het gebruik van deze module op Windesheim onderzocht (2017-2018).
  Lees verder
 6. Het ontwerp van een spellinginterventie voor het primair onderwijs 23 maart 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het doel van dit onderzoeksproject was om een bruikbare en effectieve spellinginterventie te ontwerpen voor groepen kinderen in de basisschoolleeftijd die D of E scoren op toetsdictees. In de eerste fase van het onderzoek werd het ontwerp gedurende drie maanden uitgeprobeerd in de praktijk van het basisonderwijs met dertien leerlingen van twee verschillende scholen en twee begeleiders.
  Lees verder
 7. Levensverhaal Centraal 21 maart 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing (lector dr. André Mulder) voerde in 2016 op verzoek van Zorggroep Noordwest-Veluwe (Harderwijk) en Viattence (Heerde) het project Levensverhaal Centraal uit. In dit project vond praktijkonderzoek plaats naar innovaties om zorgverleners en hun leidinggevenden in het verpleeghuis te ondersteunen bij hun zorg voor mensen met dementie.
  Lees verder
 8. Betekenisvol geschiedenisonderwijs 10 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Studenten starten op de Pabo met allerlei beelden over het vak geschiedenis. Ze denken vooral aan kennis over het verleden en geschiedenisleraren die boeiend verhalen kunnen vertellen. Veel studenten zien niet wat de betekenis van het vak geschiedenis kan zijn voor het dagelijks leven en de vorming van kinderen.
  Lees verder
 9. De manifestatie, totstandkoming en betekenis van presence als kenmerk van interactieve onderwijssituaties 09 maart 2016

  Promotieonderzoek (lopend) - Presence verwijst naar de manier waarop mensen in een situatie aanwezig zijn, namelijk met aandacht én openheid voor wat er op dat moment tussen hen gebeurt. Naar de waarde van presence wordt met name in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven onderzoek gedaan. In de context van het onderwijs is presence nog vrijwel niet onderzocht.
  Lees verder
 10. Betekenisvolle gesprekken in het leesonderwijs 09 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Praten over leeservaringen is belangrijk voor de persoonsvorming en leesontwikkeling van leerlingen, maar hiervoor is vaak weinig structurele ruimte in het leesonderwijs. Studenten van de lerarenopleiding Nederlands geven aan dat het zelf voeren van leesgesprekken op de opleiding hen helpt om als docent het leesonderwijs betekenisvol te maken.
  Lees verder