Onderzoeksthema Theologie

Theologie

Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing

Binnen het thema Theologie doen we onderzoek naar vorm en inhoud van levensbeschouwelijke communicatie in een plurale maatschappij.

In de maatschappij ontbreekt steeds meer een overkoepelend en leidend leerkader dat de mens in vroegere tijden houvast bood. Tal van organisaties worstelen met de vraag hoe ze kunnen omgegaan met de grote verschillen in religieuze en levensbeschouwelijke betekenisgeving en beleving onder hun doelgroepen.

Bekijk hoe lector André Mulder samen met een leerkracht aan de slag gaat met een vraagstuk uit het religieus georiënteerde basisonderwijs.


Theologie en levensbeschouwing herijken

Veel scholen en instellingen zijn bezig hun oorspronkelijke levensbeschouwelijke identiteit te herijken in woorden en waarden van deze postmoderne tijd waarin tradities aan gezag hebben verloren. Het ontwikkelen van passend onderwijsmateriaal over levensbeschouwelijke begeleiding van jongeren en het inrichten van een waardegerichte onderwijsomgeving zijn actuele thema's. Ook bij zorginstellingen, kerken en ondernemers leeft de vraag hoe hun levensbeschouwelijke identiteit een eigentijdse en verstaanbare invulling kan krijgen. Invalshoek daarbij zijn de concrete ervaringen van mensen in hun dagelijkse werkelijkheid.

Pluraliteit in opvattingen

De kernthema’s normatieve professionaliteit, levensbeschouwelijke communicatie en hermeneutische competentie staan centraal in het onderzoek. Daarbij wordt altijd uitgegaan van pluraliteit in opvattingen en belevingen in de alledaagse praktijk. Het verder professionaliseren van hogeschooldocenten is een van de doelstellingen.

34 Resultaten
 1. Zin in jeugdzorg 01 juli 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek naar zingeving in de residentiële jeugdzorg en de gezinszorg/pleegzorg. Het onderzoek richtte zich op het vergaren van nieuwe kennis, het verwoorden van een heldere visie en het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen voor en met professionals, waarmee zij in hun dagelijkse praktijk op zorgvuldige wijze over zingeving kunnen communiceren met jongeren.
  Lees verder
 2. Eén school, gescheiden godsdienstles 26 juni 2013

  Publicatie (juni 2013) - Door bevolkingskrimp zullen christelijke en openbare basisscholen steeds vaker met elkaar fuseren tot samenwerkingsscholen. Erik Renkema doet onderzoek naar deze scholen en ontdekte dat lessen in levensbeschouwing vaak nog gescheiden worden gegeven. Interview in het Nederlands Dagblad.
  Download
 3. Samen bouwen aan betrokkenheid 01 juni 2013

  Publicatie (juni 2013) - Het lectoraat coördineerde voor de Zorggroep Noord-West Veluwe een verhaleninterventie. Medewerkers vertelden elkaar een jaar lang over hun betrokkenheid bij bewoners, familie, collega’s, leidinggevende en de reflectie op zichzelf. In dit rapport vindt u de inhouds- en effectresultaten.
  Download
 4. Samen les maar niet in levensbeschouwing 08 mei 2013

  Publicatie (mei 2013) - Steeds meer openbare en bijzondere scholen fuseren tot samenwerkingsscholen waar leerlingen kiezen tussen openbare en christelijke levensbeschouwelijke lessen. Erik Renkema onderzoekt hoe deze lessen worden gegeven. Dit artikel is op 8 mei 2013 verschenen in het Dagblad van het Noorden.
  Download
 5. Stel het kind centraal bij godsdienstonderwijs 15 maart 2013

  Publicatie (maart 2013) - Hoe christelijk zijn protestants-christelijke scholen nog? In dit artikel wordt de plek van het geloof op de basisschool belicht. Niet kennisoverdracht, maar de ontwikkeling van de leerling is het doel, betoogt Erik Renkema (artikel uit Christelijk Weekblad, ook te lezen op hetgoedeleven.com).
  Download
 6. Levensbeschouwing en rituele begeleiding 01 september 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - De maatschappelijke behoefte aan ritueelbegeleiders neemt toe. Afgestudeerden van allerlei richtingen starten een eigen bedrijfje dat voorziet in rituelen en begeleiding bij dood, geboorte en huwelijk. Anders dan priesters, dominees of imams werken ze niet vanuit een religieuze organisatie. Het onderzoeksproject maakt een profielschets van deze ritueelbegeleiders.
  Lees verder
 7. Rituelen op de samenwerkingsschool 01 maart 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - Hoe wordt de levensbeschouwelijke dimensie van identiteit van samenwerkingsscholen gemotiveerd en hoe wordt deze dimensie georganiseerd en tot uitdrukking gebracht in levensbeschouwelijk onderwijs en in rituelen op zulke scholen die door een fusie tussen openbare en bijzondere scholen tot stand zijn gekomen? Deze vraag onderzoekt Erik Renkema in zijn promotieonderzoek.
  Lees verder
 8. Werken aan speelruimte voor Zin in jeugdzorg 01 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Jongeren bewonen een speelveld van mogelijkheden. In dit speelveld heeft de jongere behoefte om over grote en kleine vragen te praten. Hoe kan men als jeugdhulpverlener de taal waarin jongeren deze vragen naar zin stellen verstaan? Dat is de centrale vraag in het project Zin in jeugdzorg.
  Download
 9. Metal als klaagmuur 07 december 2011

  Publicatie (december 2011) - ‘Religion sickens me. Deze tekst prijkt op het T-shirt van een van de 46.000 metalheads die verzameld zijn op wat eens een grasveld was.’ Lector André Mulder schreef een column tijdens zijn bezoek aan een metalfestival in België. Is een metalfestival een plek van haat of een plek van genade?
  Download
 10. Pionieren met passie. Reli-ondernemers in bedrijf 01 november 2011

  Publicatie (november 2011) - Rapportage van een landelijk onderzoek naar het profiel, de passie en de professionaliteit van zelfstandig ondernemende theologen en religiewetenschappers. De rapportage is een uitgave van drie hogescholen: Windesheim, Fontys Hogescholen en Christelijke Hogeschool Ede.
  Download