Onderzoeksthema Theologie

Theologie

Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing

Binnen het thema Theologie doen we onderzoek naar vorm en inhoud van levensbeschouwelijke communicatie in een plurale maatschappij.

In de maatschappij ontbreekt steeds meer een overkoepelend en leidend leerkader dat de mens in vroegere tijden houvast bood. Tal van organisaties worstelen met de vraag hoe ze kunnen omgegaan met de grote verschillen in religieuze en levensbeschouwelijke betekenisgeving en beleving onder hun doelgroepen.

Bekijk hoe lector André Mulder samen met een leerkracht aan de slag gaat met een vraagstuk uit het religieus georiënteerde basisonderwijs.


Theologie en levensbeschouwing herijken

Veel scholen en instellingen zijn bezig hun oorspronkelijke levensbeschouwelijke identiteit te herijken in woorden en waarden van deze postmoderne tijd waarin tradities aan gezag hebben verloren. Het ontwikkelen van passend onderwijsmateriaal over levensbeschouwelijke begeleiding van jongeren en het inrichten van een waardegerichte onderwijsomgeving zijn actuele thema's. Ook bij zorginstellingen, kerken en ondernemers leeft de vraag hoe hun levensbeschouwelijke identiteit een eigentijdse en verstaanbare invulling kan krijgen. Invalshoek daarbij zijn de concrete ervaringen van mensen in hun dagelijkse werkelijkheid.

Pluraliteit in opvattingen

De kernthema’s normatieve professionaliteit, levensbeschouwelijke communicatie en hermeneutische competentie staan centraal in het onderzoek. Daarbij wordt altijd uitgegaan van pluraliteit in opvattingen en belevingen in de alledaagse praktijk. Het verder professionaliseren van hogeschooldocenten is een van de doelstellingen.

34 Resultaten
 1. Eindverslag Levensverhaal Centraal 20 januari 2020

  In het project Levensverhaal Centraal onderzochten we hoe professionele zorgverleners de zorg voor bewoners met dementie vanuit het levensverhaal zodanig kunnen inrichten, dat die beter aansluit bij wat voor de bewoner van betekenis is. In dit praktijkonderzoek hebben vier Professionele LeerGroepen.
  Download
 2. Lezing: Openbaar Onderwijs Verbindt 20 maart 2019

  Een lezing die dr. Erik Renkema van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing hield bij het symposium Openbaar Onderwijs Verbindt op 20 maart 2019 te Windesheim. Over de rol van de leerkracht op de school die democratisch samenleven, identiteitsvorming en burgerschapseducatie hoog in het vaandel heeft staan.
  Download
 3. Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit 15 september 2017

  Kenniswerkplaats (lopend) - Leraren, studenten en hogeschooldocenten beantwoorden samen vragen over levensbeschouwelijke educatie en diversiteit in onze Kenniswerkplaats: een plek waar vragen en ideeën uit de praktijk van levensbeschouwelijke educatie en diversiteit een plek krijgen en waar onderzoek wordt gedaan naar jouw praktijk in het basis- of het voortgezet onderwijs.
  Lees verder
 4. Key values of a Dutch cooperation school and the practice of religious education 31 augustus 2017

  Publicatie (augustus 2017) - In het kader van zijn promotieonderzoek schreef Erik Renkema een artikel over kernwaarden van een samenwerkingsschool en de praktijk van het levensbeschouwelijk onderwijs. In dit artikel worden de resultaten van een casestudy over een samenwerkingsschool in Nederland beschreven.
  Download
 5. Levensverhaal centraal: werken aan betekenisvolle, integrale zorg in het verpleeghuis 13 februari 2017

  Eindrapportage (februari 2017) - In het project Levensverhaal Centraal onderzochten we hoe teams van zorgverleners en leidinggevenden het levensverhaal van ouderen met dementie centraal kunnen stellen, zodat dit een bijdrage levert aan betekenisvolle, integrale zorg. In de eindrapportage de resultaten van dit onderzoek.
  Download
 6. Leren van betekenis: Dialogisch levensbeschouwelijk onderwijs op negen basisscholen 31 januari 2017

  Publicatie (januari 2017) - Dit boek bevat de oogst van een interessant experiment met eigentijds levensbeschouwelijk onderwijs op negen basisscholen in het land. Het traject is mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van SIA Raak in 2014. Daardoor konden we scholen in staat stellen twee jaar lang te participeren.
  Download
 7. Levensverhaal Centraal 21 maart 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing (lector dr. André Mulder) voerde in 2016 op verzoek van Zorggroep Noordwest-Veluwe (Harderwijk) en Viattence (Heerde) het project Levensverhaal Centraal uit. In dit project vond praktijkonderzoek plaats naar innovaties om zorgverleners en hun leidinggevenden in het verpleeghuis te ondersteunen bij hun zorg voor mensen met dementie.
  Lees verder
 8. Merging Identities: Experiments in Dutch Primary Education 12 februari 2016

  Publicatie (februari 2016) - Resultaten van onderzoek in samenwerkingsscholen: een uitzondering in het duale onderwijssysteem, omdat ze een samensmelting zijn van openbare en confessionele scholen. Uit Religious Education: 10.1080/00344087.2016.1124013 (via de link opvraagbaar, hieronder een abstract als download).
  Download
 9. Eigenheid. waarde en authenticiteit: Een onderzoek naar de profilering van ritueelbegeleiders 31 mei 2015

  Onderzoeksrapporten (mei 2015) - Het doel van dit onderzoek van Angela Stoof was het uitbrengen van een advies aan de LBvR over de wijze waarop het beroep van ritueelbegeleider beter geprofileerd kan worden. Het onderzoek bestond uit drie delen, met drie bijbehorende rapporten, die hier als één pdf te downloaden zijn.
  Download
 10. Als aan de keukentafel 14 april 2015

  Publicatie (maart 2015) - Dit verslag van Marchien Timmerman biedt een rapportage van haar onderzoek naar de professionalisering van het werk van vrijwilligers in de inloophuizen. Het is een praktijkgericht kwalitatief onderzoek waarin het werk en de vragen van vrijwilligers die werken in de inloophuizen centraal staan.
  Download