Onderzoeksthema Theologie

Zin in jeugdzorg

Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek naar zingeving in de residentiële jeugdzorg en de gezinszorg/pleegzorg. Het onderzoek richtte zich op het vergaren van nieuwe kennis, het verwoorden van een heldere visie en het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen voor en met professionals, waarmee zij in hun dagelijkse praktijk op zorgvuldige wijze over zingeving kunnen communiceren met jongeren.

Door zingeving neemt de kwaliteit van de zorgverlening toe, zowel in de beleving van de jongere als van de professional. Op de lange termijn moest het project bijdragen aan een betere zorg voor de jongeren en verhoogde motivatie en werkplezier bij de jeugdzorgprofessionals. Bovendien heeft het project een groot, duurzaam netwerk opgeleverd van jeugdzorginstellingen, onderwijs- en onderzoeksinstituten en andere organisaties, waardoor een constante kenniscirculatie mogelijk is.

Resultaten onderzoek

 • Nieuwe kennis over zingeving in de jeugdzorg op het niveau van de jongere, de professional en de interactie tussen beiden
 • Een theoretisch gefundeerd en in de praktijk gevalideerd model met praktische hulpmiddelen voor jeugdzorgprofessionals voor een professionele omgang met zingeving in de jeugdzorg.
 • Dertig jeugdzorgprofessionals droegen actief bij aan de ontwikkeling van dit model en aan de ontwikkeling van afgeleide praktische hulpmiddelen
 • Jeugdzorgprofessionals zijn in waarneming, reflectie en handeling beter toegerust voor de omgang met de uiteenlopende zingevingsvraagstukken in hun dagelijkse praktijk
 • De nieuwe kennis en inzichten, het model, de hulpmiddelen en de opgedane ervaringen worden gebruikt voor onderwijsinnovatie van de initiële opleidingen (uitstroomprofiel jeugdzorgwerker)

En verder

- De praktische uitwerking van het model in hulpmiddelen: een kijkkader (waarnemen), een spiegelinstrument (zelfreflectie) en een werkboek (handelen)
- Het competentiedocument Zin in jeugdzorg en de training Zin in jeugdzorg voor professionals
- Twaalf locatierapportages en twee publicaties
- Een tiental inspirerende praktijken en door professionals opgetekende ervaringen
- En website met informatie, input van alle producten/documenten, onderzoeksgegevens en ervaringen uit het programma

ZinZien app

ZinZien-app voor jeugdzorgwerkers 

De ZinZien-app helpt jongeren en professionals zich bewust te worden van zingevingsaspecten voor het alledaagse. Met de handige app beschikken ze snel over triggerwoorden, bewustwordingsvragen, informatie en inspiratielinks. De app is een van de opbrengsten van het onderzoek naar Zin in jeugdzorg. De app is te downloaden in de appstores van Apple en Google.

Competentieprofiel Communicatie over Zingeving

Een van de opbrengsten van het RAAK-onderzoek Zin in jeugdzorg is een competentieprofiel Communicatie over Zingeving. In dit profiel worden de kennis, vaardigheden en attituden omschreven die voor het professioneel omgaan met zingeving nodig zijn. Het competentieprofiel is geschreven door een werkgroep (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Viaa Zwolle, Christelijke Hogeschool Ede en Windesheim). Het profiel is bedoeld als een addendum op het landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker en kent dezelfde vormgeving.

Bekijk het competentieprofiel

Documenten

Werken aan speelruimte voor Zin in jeugdzorg
Praktijkboek Deuren openen naar Zin in jeugdzorg
Lezing André Mulder conferentie Deuren openen naar Zin in jeugdzorg
Rapport Conceptueel en onderzoeksmethodisch kader Zin in jeugdzorg
Rapport Zingeving in de praktijk 

Abstract
Soort Kwalitatief en kwantitatief
Omvang 30 jeugdzorgprofessionals
Partners
 • Trias Jeugdhulp
 • Vitree
 • Gezinshuis.com
 • Reliëf
 • Stichting Zin in jeugdzorg
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening Windesheim
Status Afgerond