Onderzoeksthema Theologie

Levensbeschouwing en rituele begeleiding

Onderzoeksproject (lopend) - De maatschappelijke behoefte aan ritueelbegeleiders neemt toe. Afgestudeerden van allerlei richtingen starten een eigen bedrijfje dat voorziet in rituelen en begeleiding bij dood, geboorte en huwelijk. Anders dan priesters, dominees of imams werken ze niet vanuit een religieuze organisatie. Het onderzoeksproject maakt een profielschets van deze ritueelbegeleiders.

Na het opstellen van een profielschets van de ritueelbegeleiders wordt als volgende stap een educatief aanbod ontwikkeld rondom zingeving, kwetsbaarheid en rituele begeleiding. Dit komt de professionalisering van deze beroepsgroep ten goede en bevordert de kwaliteit van de werkzaamheden.

Resultaten onderzoek

  • Een persoonlijk, spiritueel en economisch profiel van de ritueelbegeleider
  • Een concrete beschrijving van de manier waarop in de onderzochte praktijken wordt omgegaan met levensbeschouwelijke vragen en begeleidingsmethoden
  • Een competentiedocument over begeleiding en levensbeschouwelijke communicatie, waarin de competenties zijn geformuleerd voor een professionele omgang met zingeving
  • Programma Zin in rituelen met educatief aanbod rond zingeving, kwetsbaarheid en rituele begeleiding

Publicatie Hermeneutiek en dodenliturgie met en zonder kerk

Als het gaat om rituelen rond de dood zoeken steeds meer mensen hun heil buiten de kerk. Hoe kan liturgie rond de dood in deze nieuwe context worden vormgegeven?
Download

Abstract
Soort Kwalitatief en kwantitatief
Opdrachtgever Windesheim
Partners Netwerk rituele begeleiding Nijmegen e.o
Status Lopend