Onderzoeksthema Theologie

Voor en door wie?

Erik Renkema is aangesteld tot hogeschoolhoofddocent voor het inrichten en coördineren van deze Kenniswerkplaats voor Levensbeschouwelijke Educatie en diversiteit.

Voor en door wie?

Voor de Kenniswerkplaats is Erik Renkema ook op zoek naar jouw ideeën en ervaringen! Werk je in het basis- of het voortgezet onderwijs? Vind je het belangrijk met jouw leerlingen stil te staan bij zingevingsvragen? Wil je polarisatie tegengaan en verbinding tussen leerlingen bevorderen? Leven er in jouw school vragen over een betekenisvolle invulling van lessen godsdienst of levensbeschouwing? Zijn er vragen over de schoolidentiteit en de concretisering daarvan in de praktijk van alledag? Heb je vragen over de manier waarop je communicatie over zingeving kunt aanpakken? En heb je ideeën die je graag wilt delen?

De Kenniswerkplaats heeft een landelijke ambitie en scholen voor basis- en voortgezet onderwijs uit het hele land nemen al deel aan de Kenniswerkplaats. Studenten zijn enthousiast omdat de vragen die ze onderzoeken voortkomen uit een concrete verlegenheid.

Wil je meedoen of meer weten? Heb je een vraag over een van de thema’s? Dan komt Erik Renkema graag met jou in contact!

Concrete ontwerpgerichte acties en onderzoeksplannen

Deze ideeën en vragen werken we samen uit tot concrete ontwerpgerichte acties en onderzoeksplannen. Studenten van de lerarenopleidingen (onder andere van de Pabo en Theologie en Levensbeschouwing) willen we hierbij nauw betrekken. Samen met jou en je collega’s zullen we creatieve manieren vinden om inspirerende perspectieven en materialen te delen met al die leerkrachten en docenten die voor dezelfde uitdagingen staan. Ook onderzoeken we hoe leerkrachten geschoold kunnen worden in het begeleiden van leerlingen bij de ontwikkeling van hun levensbeschouwelijke identiteit.

Wie is Erik?

Erik Renkema

Erik Renkema is de coördinator van deze Kenniswerkplaats. Hij is hogeschoolhoofddocent Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit namens het lectoraat en docent levensbeschouwelijke vorming aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim. Daarnaast doet hij promotieonderzoek naar de identiteit en het levensbeschouwelijk onderwijs van samenwerkingsscholen: scholen die het resultaat zijn van een fusie tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Meer informatie over Erik Renkema vind je op www.erikrenkema.nl.

Benieuwd naar het hoe en de mogelijke thema's?