Onderzoeksthema Theologie

Hoe? En wat zijn de thema's?

Het bijzondere van dit initiatief is dat scholen samen met studenten van de lerarenopleidingen onderzoek uitvoeren naar levensbeschouwelijke educatie en diversiteit.

Hoe?

Elke school met een vraag kan zich bij Erik Renkema melden. Die helpt vervolgens de vraag te concretiseren en brengt mogelijke betrokkenen met elkaar in contact. De vragen uit het veld worden aan studenten gekoppeld. Deze studenten volgen hun opleiding in eerste instantie aan Hogeschool Windesheim. Ook zijn er veelbelovende mogelijkheden om studenten van andere opleidingen (universiteiten en hogescholen) uit het hele land te betrekken. Opleiders van de opleidingen zijn als begeleiders aan de projecten verbonden. De studenten gaan in samenwerking met het lerarenteam de vraag van de school beantwoorden. Uiteindelijk gaan al deze betrokkenen op zoek naar creatieve en inspirerende perspectieven en materialen om de onderzoeksvraag te beantwoorden en deze te delen met al die leerkrachten en docenten die voor dezelfde uitdagingen staan.

De vraag van de school wordt beantwoord, de student ontwikkelt zich en de hogeschool krijgt inzicht in wat er leeft in het veld op het gebied van levensbeschouwelijke educatie en diversiteit.

Mogelijke thema’s

De volgende thema’s vormen de structuur van de onderzoeksprojecten van de Kenniswerkplaats. Deze liggen in het verlengde van eerdere onderzoeken van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing en zijn gebaseerd op inhoudelijke speerpunten van dit lectoraat en sluiten aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. De thema’s vallen onder het overkoepelende speerpunt van de Kenniswerkplaats: het verrichten van onderzoek naar de motieven en de praktijk van hermeneutische communicatie als model voor levensbeschouwelijke educatie in de context van diversiteit.

Levensbeschouwelijke communicatie als profiel van bijzonder en openbaar onderwijs

Met onderzoeken binnen dit thema zoeken we naar manieren waarop de identiteit van zowel openbaar als bijzonder onderwijs versterkt kan worden door in te zetten op levensbeschouwelijke communicatie. Ook de rol van levensbeschouwelijke communicatie als kenmerk van de school bij fusies tussen bijzonder en openbaar onderwijs is een belangrijk aandachtspunt zijn.

Levensbeschouwelijke communicatie en de competenties van de leerkrachten/docenten

Binnen dit thema gaan we op zoek naar competenties van leerkrachten en docenten die nodig zijn om levensbeschouwelijke communicatie in praktijk te brengen.

Diversiteit in de klas en de rol van levensbeschouwelijke communicatie

Met onderzoek naar dit thema richten we ons op de vraag hoe leerkrachten/docenten levensbeschouwelijke communicatie kunnen inzetten om verbinding tussen leerlingen van verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen te stimuleren. Ook de vraag naar manieren en motieven van leerkrachten/docenten om levensbeschouwelijke communicatie in praktijk te brengen als het gaat om etnische, culturele en seksuele diversiteit in de klas en de samenleving brengen we ter sprake.

Inhouden van levensbeschouwelijke communicatie

Hiermee onderzoeken we de keuzes die leerkrachten/docenten maken, als het gaat om de tradities en bronnen die ze inzetten om levensbeschouwelijke communicatie, vorm te geven. Hoe motiveren zij deze keuzes? Hoe gaan de leerkrachten/docenten in die keuzes om met diversiteit? 

Aanmelden

Meld je aan bij Erik Renkema via e-mailadres: erik.renkema@windesheim.nl

Benieuwd naar voorbeelden van projecten?