Onderzoeksthema Theologie

Student aan het woord

Vierdejaars Pabo-studente Britta heeft bij de Kenniswerkplaats een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. In deze blog neemt ze ons mee in haar ervaring. 

Britta: 'Eén visie, één doel'

Britta"Mijn naam is Britta. Ik zit in het laatste jaar van de Pabo aan Windesheim te Zwolle. Eén van de onderdelen die in het vierde jaar van studenten verwacht wordt, is het doen van een praktijkgericht onderzoek. Ik wist al heel lang dat ik iets wilde onderzoeken rondom identiteit en levensbeschouwing, maar in de praktijk waren veel scholen hier niet op gericht. Je ziet toch dat scholen de voorkeur geven aan onderwerpen als 21-eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is, als je het mij vraagt, echt een ondergeschoven kindje."

Kenniswerkplaats

"Tot ik Erik Renkema, associate lector aan de Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit, tegenkwam. Hij zei dat juist veel scholen onbeantwoorde onderzoeksvragen hadden die te maken hebben met levensbeschouwelijke vorming en identiteit. Zo kaartte hij een school in Noord-Holland aan. Daar waren recent een openbare en christelijke school gefuseerd tot samenwerkingsschool. Nu waren ze zoekende naar hun identiteit. Was dat iets waar ik wat aan bij kon dragen?" 

Onderzoek starten

"Ik koos ervoor om het avontuur in het noordwesten van Nederland aan te gaan. Zo ben ik tot op heden aan het onderzoeken hoe de identiteit van de samenwerkingsschool gedefinieerd kan worden en hoe er van daaruit invulling kan worden gegeven aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen. Om daarachter te komen, heb ik mij eerst verdiept in de literatuur. Van daaruit heb ik samen met Jessica Bouva, docente bij de opleidingen Theologie & Levensbeschouwing en tevens werkzaam bij de Kenniswerkplaats, interviews en enquêtes afgenomen onder het team en de ouders van de school. Vragen die gesteld werden, hadden onder andere te maken met voor hen belangrijke waarden, de doelen van het levensbeschouwelijk onderwijs en of de respondenten ontwikkelpunten voor de school zagen."

Streven naar verbinding

"Inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd en gepresenteerd. Iets waar ik van op keek, is dat hoe divers de populatie ook is, er altijd een streven lijkt te zijn naar het willen verbinden met elkaar. Zowel ouders als leerkrachten willen samen toewerken naar één visie en één doel, maar wel met ruimte voor eigen inbreng. Dat is iets wat ik als waardevol acht, in een maatschappij waar individualisme zo centraal lijkt te staan." 

Terugblik en toekomstperspectief

"Nu de visie van de school steeds meer vorm begint te krijgen, kan er gezocht worden naar een passende invulling voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij zal ik de leerkrachten handvatten geven om de leerlingen te bevragen over hun wensen betreft levensbeschouwelijk onderwijs. Ik hoop dat de school straks voldoende kennis, inzicht en vertrouwen heeft om de gezamenlijke visie tot uiting te kunnen brengen.

Het mooie van een onderzoek bij de Kenniswerkplaats? Dat is het in hoge mate betrokken zijn bij onderzoeksvragen van jezelf, van een ander en van de maatschappij. Ik kijk dan ook terug op een heel waardevol onderzoek, waarbij ik goede begeleiding heb gehad, maar waarbij ik ook de ruimte kreeg om zelf te onderzoeken.

Een onderzoek bij de Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke Educatie & Diversiteit? Wat mij betreft van harte aanbevolen!"