Onderzoeksthema Theologie

Theologie

Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing

Binnen het thema Theologie doen we onderzoek naar vorm en inhoud van levensbeschouwelijke communicatie in een plurale maatschappij.

In de maatschappij ontbreekt steeds meer een overkoepelend en leidend leerkader dat de mens in vroegere tijden houvast bood. Tal van organisaties worstelen met de vraag hoe ze kunnen omgegaan met de grote verschillen in religieuze en levensbeschouwelijke betekenisgeving en beleving onder hun doelgroepen.

Bekijk hoe lector André Mulder samen met een leerkracht aan de slag gaat met een vraagstuk uit het religieus georiënteerde basisonderwijs.


Theologie en levensbeschouwing herijken

Veel scholen en instellingen zijn bezig hun oorspronkelijke levensbeschouwelijke identiteit te herijken in woorden en waarden van deze postmoderne tijd waarin tradities aan gezag hebben verloren. Het ontwikkelen van passend onderwijsmateriaal over levensbeschouwelijke begeleiding van jongeren en het inrichten van een waardegerichte onderwijsomgeving zijn actuele thema's. Ook bij zorginstellingen, kerken en ondernemers leeft de vraag hoe hun levensbeschouwelijke identiteit een eigentijdse en verstaanbare invulling kan krijgen. Invalshoek daarbij zijn de concrete ervaringen van mensen in hun dagelijkse werkelijkheid.

Pluraliteit in opvattingen

De kernthema’s normatieve professionaliteit, levensbeschouwelijke communicatie en hermeneutische competentie staan centraal in het onderzoek. Daarbij wordt altijd uitgegaan van pluraliteit in opvattingen en belevingen in de alledaagse praktijk. Het verder professionaliseren van hogeschooldocenten is een van de doelstellingen.

34 Resultaten
 1. Professionalisering van het werk van vrijwilligers in inloophuizen 18 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het onderzoek van Marchien Timmerman brengt de verlegenheden en uitdagingen in kaart van het werk van vrijwilligers in inloophuizen. Welke vragen hebben vrijwilligers bijvoorbeeld bij het uitoefenen van hun taak in inloophuizen? En welke ondersteuning is daarbij gewenst om de kwaliteit van onder meer hun dienstverlening aan bezoekers/buurtbewoners te vergroten?
  Lees verder
 2. Waardengerichte uitvaartbegeleiding 18 maart 2015

  Publicatie (februari 2015) - André Mulder schreef voor het blad Uitvaartzorg een stuk over waardengerichte uitvaartbegeleiding. Handelt men vanuit het ‘u vraagt, wij draaien’-principe of zoals Mulder bepleit vanuit een rol waarbij men tegenspel biedt als authenticiteit, verantwoordelijkheid of schoonheid een rol spelen.
  Download
 3. Festival van de Kwetsbaarheid 13 december 2014

  Programma (december 2014) - Op 13 december 2014 vond het Festival van de Kwetsbaarheid plaats, vol activiteiten, workshops, theater, muziek, dans en tentoonstellingen. De bezoekers konden ervaringen opdoen en optredens bijwonen over kwetsbaarheid als deel van het leven en voorwaarde voor persoonlijke groei.
  Download
 4. Profilering van ritueelbegeleiders: eigenheid, waarde en authenticiteit 01 april 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Bij het horen van de term ‘ritueelbegeleider’ vragen veel mensen zich af wat daarmee bedoeld wordt. Men weet niet wie een ritueelbegeleider is en wat een ritueelbegeleider doet. Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing heeft daarom met de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR) een onderzoek uitgevoerd op het vlak van profilering van ritueel begeleiders.
  Lees verder
 5. School!Gids over onderwijs zonder denominaties 03 maart 2014

  Publicatie (maart 2014) - Erik Renkema, kenniskringlid, heeft een hoofdstuk geschreven in School!Gids. In de gids staat de toekomstvisie van VOS/ABB en Vereniging Openbaar Onderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs op basis van het concept ‘School!’, dat staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.
  Download
 6. Rapport onderzoek Levensbeschouwelijk ondernemerschap 22 januari 2014

  Publicatie (januari 2014) - Steeds meer theologen vestigen zich als zzp’er met een bedrijf in spirituele begeleiding, training en coaching. Het landelijk overleg hbo-theologieopleidingen wil studenten hierop beter voorbereiden. Na ontwerponderzoek hebben wij hiertoe een minor en een introductiecursus ontwikkeld.
  Download
 7. Praktijkboek Deuren openen naar Zin in jeugdzorg 28 november 2013

  Publicatie (november 2013) - Tijdens de conferentie Deuren openen naar Zin in jeugdzorg verscheen dit praktijkboek. Hierin wordt uitgelegd wat zingeving is en er worden allerlei werk- en reflectievormen aangeboden om als professional in de jeugdzorg met zingeving te kunnen werken.
  Download
 8. Focus op levensbeschouwelijke vorming 02 september 2013

  Publicatie (september 2013) - Vakdocenten voor levensbeschouwelijke vorming in het openbaar basisonderwijs kunnen geestelijke stromingen, burgerschapsvorming en waardenoriëntatie samenbrengen. Dat stelt Erik Renkema in School! (het magazine van de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijk Scholen).
  Download
 9. Hermeneutische communicatie in geestelijke verzorging in een ziekenhuis 01 september 2013

  Onderzoeksproject (lopend) - Geestelijk verzorgers staan voor de taak om in een pluriform levensbeschouwelijk klimaat gesprekken te voeren met patiënten over wat hun overkomt of wat ze meemaken. Ze trachten een betekenisvolle verbinding te leggen tussen wat iemand beleeft en wat iemand gelooft. We noemen dit hermeneutische communicatie en het vermogen daartoe de hermeneutische competentie.
  Lees verder
 10. Een specialist in levensvragen 24 juli 2013

  Publicatie (juli 2013) - Erik Renkema (kenniskringlid van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing) schreef samen met Ineke Struijk (leerkracht en religiewetenschapper) een artikel voor het Nederlands Dagblad over het belang van een vakspecialist levensbeschouwelijk onderwijs op openbare basisscholen.
  Download